Transkribering av tryckta bönböcker på svenska, 1552-1559

SND-ID: SND 1087

Alternativ titel

Transcription of published prayer books in Swedish, 1552-1559

Skapare/primärforskare

Mari Eyice - Stockholms universitet

Beskrivning

Materialet utgörs av transkriberingar av de 5000 första orden (ord på titelblad, i förord, inledande kalendarium, osv har uteslutits) i de fem bönböcker som publicerades på svenska mellan åren 1552 och 1572. Titlar på respektive bönbok framgår av materialet (ej inräknat i de 5000 orden). Stavning har normaliserats för att möjliggöra kvantifiering.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Bönböcker publicerade på svenska mellan 1552 och 1572

Tidsperiod(er) som undersökts

1552 – 1572

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Eyice, M. (2019). An emotional landscape of devotion : Religious experience in Reformation-period Sweden (PhD dissertation). Oy Iloinen tiede Ab, Turku. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-165911
ISBN: 978-952-68929-1-7
URN: urn:nbn:se:su:diva-165911

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Transkribering av tryckta bönböcker på svenska, 1552-1559

Version 1.0

Citering

Mari Eyice. Stockholms universitet (2019). Transkribering av tryckta bönböcker på svenska, 1552-1559. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cr8d-6010

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Mari Eyice - Stockholms universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

1552 – 1572

Publicerad: 2019-02-14
Senast uppdaterad: 2019-03-08