Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938

SND-ID: SND 1088

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Kerstin Enflo - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Jakob Molinder - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tobias Karlsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Beskrivning

I detta projekt analyserar vi arbetsmarknadskonflikter i Sverige under perioden 1859-1938. Istället för att se Sverige som en enhet tillämpar vi ett regionalt perspektiv. Vår utgångspunkt är att med hjälp av moderna kvantitativa metoder använda regionala variationer för att fånga betydelsen av skiftande ekonomiska, sociala och teknologiska förutsättningar. Projektet består av två sammanhängande delar. I den första delen studerar vi vad som orsakar strejker. I den andra delen analyserar vi strejkernas konsekvenser, med särskild tonvikt på den svenska modellens uppkomst. I båda delarna riktar vi särskilt intresse mot spatiala spridningsmönster.

Projektet har byggt upp en databas med information om lokala arbetsmarknadskonflikter som kan kombineras med geografiskt relaterad information, exempelvis om lokala ekonomiska förhållanden, facklig organisering, närhet till naturresurser och infrastruktur.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Funding agency�s reference number: 2014-01491
Skyddsvärde och etikprövning
Metod
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Molinder, J., Enflo, K and Karlsson, T. 'The Power Resource Theory Revisited: What Explains the Decline in Industrial Conflicts in Sweden?'. London, Centre for Economic Policy Research. https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=13130

European Review of Economic History, Published: 19 October 2018

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

De dataset som beskrivs har extraherats och digitaliserats i projektet Från Sundsvall till Saltsjöbaden: Ett regionalt perspektiv på strejker och protester på den svenska arbetsmarknaden ( VR 2014-1491). Projektmedlemmarna var Kerstin Enflo (PI), Tobias Karlsson och Jakob Molinder.
Forskningsstöd: Diego Cattolica, Maria Lundborg, Emelie Rhone Till, Scott Sutherland, Pedro Salas Rojo. Geo-coding: Robert Larsson, Erik Olofsson.

Det finns tre sammankopplade dataset i databasen.

1) Ett dataset omf

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Kerstin Enflo, Jakob Molinder, Tobias Karlsson. Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen (2019). <em>Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/qqqg-qz51">https://doi.org/10.5878/qqqg-qz51</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kerstin Enflo - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Jakob Molinder - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tobias Karlsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

1859–1938

Publicerad: 2019-03-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22