Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938

Skapare/primärforskare:

Kerstin Enflo - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Jakob Molinder - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tobias Karlsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Beskrivning:

I detta projekt analyserar vi arbetsmarknadskonflikter i Sverige under perioden 1859-1938. Istället för att se Sverige som en enhet tillämpar vi ett regionalt perspektiv. Vår utgångspunkt är att med hjälp av moderna kvantitativa metoder använda regionala variationer för att fånga betydelsen av skiftande ekonomiska, sociala och teknologiska förutsättningar. Projektet består av två sammanhängande delar. I den första delen studerar vi vad som orsakar strejker. I den andra delen analyserar vi strejkernas konsekvenser, med särskild tonvikt på den svenska modellens uppkomst. I båda delarna riktar vi särskilt intresse mot spatiala spridningsmönster.

Projektet har byggt upp en databas med information om lokala arbetsmarknadskonflikter som kan kombineras med geografiskt relaterad information, exempelvis om lokala ekonomiska förhållanden, facklig organisering, närhet till naturresurser och infrastruktur.

Skapare/primärforskare:

Kerstin Enflo - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Jakob Molinder - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tobias Karlsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1088

Beskrivning:

I detta projekt analyserar vi arbetsmarknadskonflikter i Sverige under perioden 1859-1938. Istället för att se Sverige som en enhet tillämpar vi ett regionalt perspektiv. Vår utgångspunkt är att med hjälp av moderna kvantitativa metoder använda regionala variationer för att fånga betydelsen av skiftande ekonomiska, sociala och teknologiska förutsättningar. Projektet består av två sammanhängande delar. I den första delen studerar vi vad som orsakar strejker. I den andra delen analyserar vi strejkernas konsekvenser, med särskild tonvikt på den svenska modellens uppkomst. I båda delarna riktar vi särskilt intresse mot spatiala spridningsmönster.

Projektet har byggt upp en databas med information om lokala arbetsmarknadskonflikter som kan kombineras med geografiskt relaterad information, exempelvis om lokala ekonomiska förhållanden, facklig organisering, närhet till naturresurser och infrastruktur.

Språk:

Engelska

Svenska

Finansiering:

Vetenskapsrådet —2014-01491

Version 1.0:

Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938

Citering:

Kerstin Enflo, Jakob Molinder, Tobias Karlsson. Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen (2019). Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/qqqg-qz51

Beskrivning:

De dataset som beskrivs har extraherats och digitaliserats i projektet Från Sundsvall till Saltsjöbaden: Ett regionalt perspektiv på strejker och protester på den svenska arbetsmarknaden ( VR 2014-1491). Projektmedlemmarna var Kerstin Enflo (PI), Tobias Karlsson och Jakob Molinder.
Forskningsstöd: Diego Cattolica, Maria Lundborg, Emelie Rhone Till, Scott Sutherland, Pedro Salas Rojo. Geo-coding: Robert Larsson, Erik Olofsson.

Det finns tre sammankopplade dataset i databasen.

1) Ett dataset omf

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1859 — 1938