Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938

Skapare/primärforskare:

Kerstin Enflo - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Jakob Molinder - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tobias Karlsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Beskrivning:

I detta projekt analyserar vi arbetsmarknadskonflikter i Sverige under perioden 1859-1938. Istället för att se Sverige som en enhet tillämpar vi ett regionalt perspektiv. Vår utgångspunkt är att med hjälp av moderna kvantitativa metoder använda regionala variationer för att fånga betydelsen av skiftande ekonomiska, sociala och teknologiska förutsättningar. Projektet består av två sammanhängande delar. I den första delen studerar vi vad som orsakar strejker. I den andra delen analyserar vi strejkernas konsekvenser, med särskild tonvikt på den svenska modellens uppkomst. I båda delarna riktar vi särskilt intresse mot spatiala spridningsmönster.

Projektet har byggt upp en databas med information om lokala arbetsmarknadskonflikter som kan kombineras med geografiskt relaterad information, exempelvis om lokala ekonomiska förhållanden, facklig organisering, närhet till naturresurser och infrastruktur.

Ämnesområde:

EKONOMI, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Kerstin Enflo - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Jakob Molinder - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tobias Karlsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1088

Beskrivning:

I detta projekt analyserar vi arbetsmarknadskonflikter i Sverige under perioden 1859-1938. Istället för att se Sverige som en enhet tillämpar vi ett regionalt perspektiv. Vår utgångspunkt är att med hjälp av moderna kvantitativa metoder använda regionala variationer för att fånga betydelsen av skiftande ekonomiska, sociala och teknologiska förutsättningar. Projektet består av två sammanhängande delar. I den första delen studerar vi vad som orsakar strejker. I den andra delen analyserar vi strejkernas konsekvenser, med särskild tonvikt på den svenska modellens uppkomst. I båda delarna riktar vi särskilt intresse mot spatiala spridningsmönster.

Projektet har byggt upp en databas med information om lokala arbetsmarknadskonflikter som kan kombineras med geografiskt relaterad information, exempelvis om lokala ekonomiska förhållanden, facklig organisering, närhet till naturresurser och infrastruktur.

Språk:

Engelska

Svenska

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr 2014-01491

Ämnesområde:

EKONOMI, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Molinder, J., Enflo, K and Karlsson, T. 'The Power Resource Theory Revisited: What Explains the Decline in Industrial Conflicts in Sweden?'. London, Centre for Economic Policy Research. https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=13130

European Review of Economic History, Published: 19 October 2018

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938

Citeringsförslag:

Kerstin Enflo, Jakob Molinder, Tobias Karlsson. Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen (2019). Från Sundsvall till Saltsjöbaden: ett regionalt perspektiv på strejker på svenska arbetsmarknaden 1859-1938. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/qqqg-qz51

Skapare/primärforskare:

Kerstin Enflo - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Jakob Molinder - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tobias Karlsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Beskrivning:

De dataset som beskrivs har extraherats och digitaliserats i projektet Från Sundsvall till Saltsjöbaden: Ett regionalt perspektiv på strejker och protester på den svenska arbetsmarknaden ( VR 2014-1491). Projektmedlemmarna var Kerstin Enflo (PI), Tobias Karlsson och Jakob Molinder.
Forskningsstöd: Diego Cattolica, Maria Lundborg, Emelie Rhone Till, Scott Sutherland, Pedro Salas Rojo. Geo-coding: Robert Larsson, Erik Olofsson.

Det finns tre sammankopplade dataset i databasen.

1) Ett dataset omf

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1859 — 1938

Publicerad: 2019-03-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22