Barns erfarenheter av att besöka allvarligt sjuka/skadade släktingar på en vuxenintensivvårdsavdelning

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Ingegerd Bergbom - Göteborgs universitet orcid

Susanne Knutsson - Jönköping University orcid

Beskrivning

Syfte: Artikeln är en rapport om en studie av barns erfarenheter av att besöka en allvarligt sjuk/skadad släkting på en intensivvårdsavdelning.
Bakgrund: Lite uppmärksamhet har ägnats åt barns erfarenheter och behov när de besöker en släkting som vårdas vid en högteknologisk vuxenintensivvårdsavdelning. Istället har fokus legat på de vuxnas behov och erfarenheter.
Metod: 2004 intervjuades 28 barn (14 flickor och 14 pojkar) i åldrarna 4-17 år som hade besökt en vuxen släkting, tre månader efter besöket. En hermeneutisk förhållningssätt har används när data har analyserats och tolkats.
Resultat: Fyra teman identifierades vid analysen av data: Det innebar väntan, Det var underligt/främmande, Det var vitt och Det var bra. Väntan upplevdes som svårt och ökade känslan av osäkerhet, utanförskap och separation, vilket i sin tur ledde till anspänning och oro. "Det var underligt/främmande" uppfattades som något okänt men också som intressant och med nyfikenhet. Upplevelsen av intensivvårdsavdelningen var att den var vit. Allting i patientens rum upplevdes som vitt och tråkigt. Det saknade glädje. "Det

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Ingegerd Bergbom - Göteborgs universitet orcid

Susanne Knutsson - Jönköping University orcid

Identifierare

SND-ID: SND 1089

Beskrivning

Syfte: Artikeln är en rapport om en studie av barns erfarenheter av att besöka en allvarligt sjuk/skadad släkting på en intensivvårdsavdelning.
Bakgrund: Lite uppmärksamhet har ägnats åt barns erfarenheter och behov när de besöker en släkting som vårdas vid en högteknologisk vuxenintensivvårdsavdelning. Istället har fokus legat på de vuxnas behov och erfarenheter.
Metod: 2004 intervjuades 28 barn (14 flickor och 14 pojkar) i åldrarna 4-17 år som hade besökt en vuxen släkting, tre månader efter besöket. En hermeneutisk förhållningssätt har används när data har analyserats och tolkats.
Resultat: Fyra teman identifierades vid analysen av data: Det innebar väntan, Det var underligt/främmande, Det var vitt och Det var bra. Väntan upplevdes som svårt och ökade känslan av osäkerhet, utanförskap och separation, vilket i sin tur ledde till anspänning och oro. "Det var underligt/främmande" uppfattades som något okänt men också som intressant och med nyfikenhet. Upplevelsen av intensivvårdsavdelningen var att den var vit. Allting i patientens rum upplevdes som vitt och tråkigt. Det saknade glädje. "Det

... Visa mer..

Språk

Svenska

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

1. Knutsson S, Pramling Samuelsson I, Hellström A-L, Bergbom I. Children's expereinces of visiting a seriously ill/injured relative on an adult intensive care unit. Journal of Advanced Nursing 61 (2): 53-57, 2007
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04472.x


DOI: https://doi.org/10.1016/j.iccn.2015.07.007
ISSN: 0964-3397

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Intervjuer med 22 barn som besökt en äldre släkting på en vuxenintensivvårdsavdelning

Citeringsförslag

Ingegerd Bergbom, Susanne Knutsson. Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa (2019). <em>Intervjuer med 22 barn som besökt en äldre släkting på en vuxenintensivvårdsavdelning</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/c71x-pt97">https://doi.org/10.5878/c71x-pt97</a>

Skapare/primärforskare

Ingegerd Bergbom - Göteborgs universitet orcid

Susanne Knutsson - Jönköping University orcid

Beskrivning

22 intervjuer med barn som besökt en släkting på en vuxenintensivvårdsavdelning

Dataformat / datastruktur

Text

Publicerad: 2020-02-26
Senast uppdaterad: 2020-04-29