Barns erfarenheter av att besöka allvarligt sjuka/skadade släktingar på en vuxenintensivvårdsavdelning

SND-ID: SND 1089

Skapare/primärforskare

Ingegerd Bergbom - Göteborgs universitet orcid

Susanne Knutsson - Jönköping University orcid

Beskrivning

Syfte: Artikeln är en rapport om en studie av barns erfarenheter av att besöka en allvarligt sjuk/skadad släkting på en intensivvårdsavdelning.
Bakgrund: Lite uppmärksamhet har ägnats åt barns erfarenheter och behov när de besöker en släkting som vårdas vid en högteknologisk vuxenintensivvårdsavdelning. Istället har fokus legat på de vuxnas behov och erfarenheter.
Metod: 2004 intervjuades 28 barn (14 flickor och 14 pojkar) i åldrarna 4-17 år som hade besökt en vuxen släkting, tre månader efter besöket. En hermeneutisk förhållningssätt har används när data har analyserats och tolkats.
Resultat: Fyra teman identifierades vid analysen av data: Det innebar väntan, Det var underligt/främmande, Det var vitt och Det var bra. Väntan upplevdes som svårt och ökade känslan av osäkerhet, utanförskap och separation, vilket i sin tur ledde till anspänning och oro. "Det var underligt/främmande" uppfattades som något okänt men också som intressant och med nyfikenhet. Upplevelsen av intensivvårdsavdelningen var att den var vit. Allting i patientens rum upplevdes som vitt och tråkigt. Det saknade glädje. "Det

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

1. Knutsson S, Pramling Samuelsson I, Hellström A-L, Bergbom I. Children's expereinces of visiting a seriously ill/injured relative on an adult intensive care unit. Journal of Advanced Nursing 61 (2): 53-57, 2007
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04472.x


DOI: https://doi.org/10.1016/j.iccn.2015.07.007
ISSN: 0964-3397

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Intervjuer med 22 barn som besökt en äldre släkting på en vuxenintensivvårdsavdelning

Beskrivning

22 intervjuer med barn som besökt en släkting på en vuxenintensivvårdsavdelning

Version 1.0

Citering

Ingegerd Bergbom, Susanne Knutsson. Göteborgs universitet (2019). Intervjuer med 22 barn som besökt en äldre släkting på en vuxenintensivvårdsavdelning. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/c71x-pt97

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Ingegerd Bergbom - Göteborgs universitet orcid

Susanne Knutsson - Jönköping University orcid

Publicerad: 2020-02-26
Senast uppdaterad: 2020-04-29