Horisontella atmosfärsgradienter skattade med hjälp av rymdgeodetiska tekniker

SND-ID: SND 1090

Skapare/primärforskare

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Peter Forkman - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Rüdiger Haas - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Tong Ning - Lantmäteriet

Beskrivning

Datamängden består av atmosfärsmätningar med hjälp av signaler från globala satellitbaserade navigationssystem. Data är insamlade vid fem platser i Sverige, från 2006 till 2016. Speciellt fokus är på Onsala rymdobservatorium där atmosfärsskattningar från två GNSS-stationer jämförs med motsvarnade skattningar gjorda med data från mikrovågsradiometri och långbasinterferomtri (VLBI = Very Long Baseline Interferomtry) under perioden 2013–2016.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Medverkande

Lantmäteriet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01 – 2016-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Atmosfäriska observationer från fem markbundna GPS-mottagare i Sverige: Kiruna, Mårtsbo, Borås, Onsala, and Visby.

Publikationer

Elgered, G., Ning, T., Forkman, P., and Haas, R.: On the information content in linear horizontal delay gradients estimated from space geodesy observations, Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2018-318

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Horisontella atmosfärsgradienter skattade med hjälp av rymdgeodetiska tekniker

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Gunnar Elgered, Peter Forkman, Rüdiger Haas, Tong Ning. Chalmers tekniska högskola (2019). Horisontella atmosfärsgradienter skattade med hjälp av rymdgeodetiska tekniker. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/nswt-yr39

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Peter Forkman - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Rüdiger Haas - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Tong Ning - Lantmäteriet

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01 – 2016-12-31

Publicerad: 2019-02-22
Senast uppdaterad: 2019-11-07