Horisontella atmosfärsgradienter skattade med hjälp av rymdgeodetiska tekniker

Skapare/primärforskare:

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Peter Forkman - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Rüdiger Haas - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Tong Ning - Lantmäteriet

Beskrivning:

Datamängden består av atmosfärsmätningar med hjälp av signaler från globala satellitbaserade navigationssystem. Data är insamlade vid fem platser i Sverige, från 2006 till 2016. Speciellt fokus är på Onsala rymdobservatorium där atmosfärsskattningar från två GNSS-stationer jämförs med motsvarnade skattningar gjorda med data från mikrovågsradiometri och långbasinterferomtri (VLBI = Very Long Baseline Interferomtry) under perioden 2013–2016.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Skapare/primärforskare:

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Peter Forkman - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Rüdiger Haas - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Tong Ning - Lantmäteriet

Medverkande:

Lantmäteriet

Identifierare:

SND-ID: SND 1090

Beskrivning:

Datamängden består av atmosfärsmätningar med hjälp av signaler från globala satellitbaserade navigationssystem. Data är insamlade vid fem platser i Sverige, från 2006 till 2016. Speciellt fokus är på Onsala rymdobservatorium där atmosfärsskattningar från två GNSS-stationer jämförs med motsvarnade skattningar gjorda med data från mikrovågsradiometri och långbasinterferomtri (VLBI = Very Long Baseline Interferomtry) under perioden 2013–2016.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006-01-01 — 2016-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Atmosfäriska observationer från fem markbundna GPS-mottagare i Sverige: Kiruna, Mårtsbo, Borås, Onsala, and Visby.

Kontakt för frågor om data:

Gunnar Elgered

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Elgered, G., Ning, T., Forkman, P., and Haas, R.: On the information content in linear horizontal delay gradients estimated from space geodesy observations, Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2018-318

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Horisontella atmosfärsgradienter skattade med hjälp av rymdgeodetiska tekniker

Citeringsförslag:

Gunnar Elgered, Peter Forkman, Rüdiger Haas, Tong Ning. Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap (2019). Horisontella atmosfärsgradienter skattade med hjälp av rymdgeodetiska tekniker. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/nswt-yr39

Skapare/primärforskare:

Gunnar Elgered - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Peter Forkman - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Rüdiger Haas - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap orcid

Tong Ning - Lantmäteriet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006-01-01 — 2016-12-31

Publicerad: 2019-02-22
Senast uppdaterad: 2019-11-07