Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus): En eDNA-studie i Kungsbackaån

Skapare/primärforskare:

Patrik Bohman

Matthias Obst

Beskrivning:

Den 16:e juli 2018 upptäcktes solabborre (Lepomis gibbosus) i en grävd damm i närheten av Kungsbacka, Hallands län. Solabborre är en oönskad främmande invasiv art som ursprungligen kommer från Nordamerika. Det visade sig att populationen i dammen bestod av ett stort antal individer med storlekar mellan 2 och 8 cm. Med tanke på mängden solabborrar i dammen, så är det högst sannolikt att solabborre planterades in för flera år sedan.
Under försommaren 2018 rapporterades ett stort bestånd av solabborre från en damm vid Gränna i Jönköpings län. Det innebär att vi i Sverige nu har funnit reproducerande bestånd av arten, något som inte tidigare har rapporterats.
För att bättre bedöma en eventuell hotbild, samt artens spridningsgrad, är det viktigt att konstatera om arten finns på andra lokaler i närområdet. Detta görs med två olika metoder, elfiske och eDNA. Elfiske är en lämplig provfiskemetod för arter i grundare vattendrag, dammar och höljor. eDNA är en mycket noggrann metod för att, med endast vattenprover, upptäcka genetiska spår av specifika arter. Genom att isolera artspecifikt DNA (genom fi

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser

Skapare/primärforskare:

Patrik Bohman

Matthias Obst

Identifierare:

SND-ID: SND 1092

Beskrivning:

Den 16:e juli 2018 upptäcktes solabborre (Lepomis gibbosus) i en grävd damm i närheten av Kungsbacka, Hallands län. Solabborre är en oönskad främmande invasiv art som ursprungligen kommer från Nordamerika. Det visade sig att populationen i dammen bestod av ett stort antal individer med storlekar mellan 2 och 8 cm. Med tanke på mängden solabborrar i dammen, så är det högst sannolikt att solabborre planterades in för flera år sedan.
Under försommaren 2018 rapporterades ett stort bestånd av solabborre från en damm vid Gränna i Jönköpings län. Det innebär att vi i Sverige nu har funnit reproducerande bestånd av arten, något som inte tidigare har rapporterats.
För att bättre bedöma en eventuell hotbild, samt artens spridningsgrad, är det viktigt att konstatera om arten finns på andra lokaler i närområdet. Detta görs med två olika metoder, elfiske och eDNA. Elfiske är en lämplig provfiskemetod för arter i grundare vattendrag, dammar och höljor. eDNA är en mycket noggrann metod för att, med endast vattenprover, upptäcka genetiska spår av specifika arter. Genom att isolera artspecifikt DNA (genom fi

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-06-01 — 2018-08-30

Geografisk utbredning:

Finansiering:

Havs- och vattenmyndigheten — dnr 2544-18

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bohman, P, Sundberg, P., Klinth, M., Obst, M. (2018). Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus). En eDNA-studie i Kungsbackaån. Aqua reports 2018:21. Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, Drottningholm Lysekil Öregrund. 44 s. ISBN: 978-91-576-9613-7 (elektronisk version)
Länk

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus): En eDNA-studie i Kungsbackaån

Citeringsförslag:

Patrik Bohman, Matthias Obst. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser (2019). Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus): En eDNA-studie i Kungsbackaån. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/91ra-kv39

Skapare/primärforskare:

Patrik Bohman

Matthias Obst

Beskrivning:

Dataset innehåller 5 filer, som inkludera 3 log-filer (log och error log) och 2 resultatfiler, med tillhörande dokumentation.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Publicerad: 2019-03-15
Senast uppdaterad: 2019-03-27