Den nationella SOM-undersökningen 2017

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.
Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.
Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2017 gäller det exempelvis Arbetsmiljöverket, Energimyndigheten och Myndigheten för radio och tv.
2017 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersöknin

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 1094

Alternativ titel:

Riks-SOM 2017

Beskrivning:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.
Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.
Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2017 gäller det exempelvis Arbetsmiljöverket, Energimyndigheten och Myndigheten för radio och tv.
2017 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersöknin

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2017 — 2017

Instrument:

Riks-1 (Strukturerat frågeformulär)

Riks-2 (Strukturerat frågeformulär)

Riks-3 (Strukturerat frågeformulär)

Riks-4 (Strukturerat frågeformulär)

Riks-5 (Strukturerat frågeformulär)

Riks-6 (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Etikprövning:

Göteborg — dnr 130-15

Denna resurs har följande relationer:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, A., Carlander A., Lindgren A. & Oskarson M. (red) (2018). Sprickor i fasaden: Den nationella SOM-undersökningen 2017. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 978-91-89673-42-5
Länk

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Den nationella SOM-undersökningen 2017

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). Den nationella SOM-undersökningen 2017. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/n5b5-zn80

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Urvalsstorlek: 20400
Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 836
Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 8752

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-07 — 2017-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2017-09-01 — 2017-12-31

Variabler:

776

Antal individer/objekt:

10812

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

55%

Publicerad: 2019-04-09