SOM-undersökningen i Göteborg 2017

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna , SOM - Specialundersökningar

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Hösten 2017 genomfördes för andra gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: SND 1095

Beskrivning

Hösten 2017 genomfördes för andra gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2017 — 2017

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Geografisk beskrivning: Göteborgs kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Sannolikhetsurval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Etikprövning

Göteborg — dnr 130-15

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Martinsson, J & Tipple, F (2018) SOM-undersökningen i Göteborg 2017: SOM-rapport nr 2018:30 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. Tillgänglig på Internet: https://som.gu.se/digitalAssets/1709/1709734_30.-g--teborgsrapporten.pdf

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

SOM-undersökningen i Göteborg 2017

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). <em>SOM-undersökningen i Göteborg 2017</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/0nj7-1w57">https://doi.org/10.5878/0nj7-1w57</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Urvalsstorlek: 5000
Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 227
Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2099

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-09-01 — 2017-12-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-09-01 — 2017-12-31

Variabler

201

Antal individer/objekt

2666

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

56

Publicerad: 2019-04-09
Senast uppdaterad: 2019-05-16