An iterative approach to determine the refractive index of 3D printed 60GHz PLA lenses

Skapare/primärforskare:

Pererik Andreasson - Högskolan i Halmstad orcid

Beskrivning:

Den här studien är en del av forskningsprojektet eMC-Hammer. Den beskriver ett iterativt tillvägagångssätt för att bestämma kvasi-optiska egenskaper hos standard 3D-skrivarfilamentmaterial för att, på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt, kunna konstruera fokuseringslinser för millimetervågsystem. Resultatet för tre objektiv med olika brännvidd visas och diskuteras. Den verkliga delen av permittiviteten vid 60 GHz för polylaktid (PLA) är här bestämd att vara er = 2,74.

Syfte:

Syftet med studien är att validera en iterativ, kostnadseffektiv, metod för att bestämma brytningsindex på 3D-utskrivna linser, där annars dyr utrustning skulle behövas, till exempel S-parameter-mätningar med en vektornätverksanalysator.

Ansvarig institution/enhet:

Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi

Skapare/primärforskare:

Pererik Andreasson - Högskolan i Halmstad orcid

Medverkande:

Adrian Hagström - Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi

Fei Liu - Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi

Identifierare:

SND-ID: SND 1096

Beskrivning:

Den här studien är en del av forskningsprojektet eMC-Hammer. Den beskriver ett iterativt tillvägagångssätt för att bestämma kvasi-optiska egenskaper hos standard 3D-skrivarfilamentmaterial för att, på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt, kunna konstruera fokuseringslinser för millimetervågsystem. Resultatet för tre objektiv med olika brännvidd visas och diskuteras. Den verkliga delen av permittiviteten vid 60 GHz för polylaktid (PLA) är här bestämd att vara er = 2,74.

Syfte:

Syftet med studien är att validera en iterativ, kostnadseffektiv, metod för att bestämma brytningsindex på 3D-utskrivna linser, där annars dyr utrustning skulle behövas, till exempel S-parameter-mätningar med en vektornätverksanalysator.

Språk:

Engelska

Tidsdimension:

Finansiering:

KK-stiftelsen — dnr 20160303

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

A L Hagström, L A M Vass, F Liu, M Gerling, P Karlsson, E Nilsson, B P Andreasson, An iterative approach to determine the refractive index of 3D printed 60GHz PLA lenses, The Loughborough Antennas & Propagation Conference (LAPC 2018), 2018, pages: 1-4, doi=10.1049/cp.2018.1480
DOI: https://doi.org/10.1049%2Fcp.2018.1480

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Licens:

Creative Commons License

Upphovsrätt:

Datorgenererade siffror från data kan vara föremål för upphovsrätt. © Akademin för informationsteknologi 2018

Mätning och simulering av fokallängd hos 3D-utskriven radarlins

Citeringsförslag:

Pererik Andreasson. Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi (2019). Mätning och simulering av fokallängd hos 3D-utskriven radarlins. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/s25w-jm75

Skapare/primärforskare:

Pererik Andreasson - Högskolan i Halmstad orcid

Beskrivning:

Datasetet innehåller mätningar, simulationer och matlab-kod som användes till konferensartikeln "An iterative approach to determine the refractive index of 3D printed 60GHz PLA lenses" (doi:10.1049/cp.2018.1480).
Se konferensartikeln (metoder) och lapc2018mainfigure.m (databeskrivning - metadata) för detaljer.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-01 — 2018-08-31

Variabler:

2

Publicerad: 2019-04-24
Senast uppdaterad: 2019-05-07