An iterative approach to determine the refractive index of 3D printed 60GHz PLA lenses

SND-ID: SND 1096

Skapare/primärforskare

Pererik Andreasson - Högskolan i Halmstad orcid

Beskrivning

Den här studien är en del av forskningsprojektet eMC-Hammer. Den beskriver ett iterativt tillvägagångssätt för att bestämma kvasi-optiska egenskaper hos standard 3D-skrivarfilamentmaterial för att, på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt, kunna konstruera fokuseringslinser för millimetervågsystem. Resultatet för tre objektiv med olika brännvidd visas och diskuteras. Den verkliga delen av permittiviteten vid 60 GHz för polylaktid (PLA) är här bestämd att vara er = 2,74.

Syfte:

Syftet med studien är att validera en iterativ, kostnadseffektiv, metod för att bestämma brytningsindex på 3D-utskrivna linser, där annars dyr utrustning skulle behövas, till exempel S-parameter-mätningar med en vektornätverksanalysator.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan i Halmstad

Ansvarig institution/enhet

Akademin för informationsteknologi

Medverkande

Adrian Hagström - Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi

Fei Liu - Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi

Finansiering

  • Finansiär: KK-stiftelsen
  • Diarienummer hos finansiär: 20160303
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Studiedesign

Experimentell studie

Geografisk täckning
Publikationer

A L Hagström, L A M Vass, F Liu, M Gerling, P Karlsson, E Nilsson, B P Andreasson, An iterative approach to determine the refractive index of 3D printed 60GHz PLA lenses, The Loughborough Antennas & Propagation Conference (LAPC 2018), 2018, pages: 1-4, doi=10.1049/cp.2018.1480
DOI: https://doi.org/10.1049/cp.2018.1480

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mätning och simulering av fokallängd hos 3D-utskriven radarlins

Beskrivning

Datasetet innehåller mätningar, simulationer och matlab-kod som användes till konferensartikeln "An iterative approach to determine the refractive index of 3D printed 60GHz PLA lenses" (doi:10.1049/cp.2018.1480).
Se konferensartikeln (metoder) och lapc2018mainfigure.m (databeskrivning - metadata) för detaljer.

Version 1.0

Citering

Pererik Andreasson. Högskolan i Halmstad (2019). Mätning och simulering av fokallängd hos 3D-utskriven radarlins. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/s25w-jm75

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Pererik Andreasson - Högskolan i Halmstad orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-01–2018-08-31

Variabler

2

Upphovsrätt

Datorgenererade siffror från data kan vara föremål för upphovsrätt. © Akademin för informationsteknologi 2018

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Publicerad: 2019-04-24
Senast uppdaterad: 2019-05-07