Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner

SND-ID: SND 1098

Skapare/primärforskare

Sara Moricz - Lunds universitet

Beskrivning

Datan består av ojämlikhetsmått på kommunal nivå för 1871 och 1892 som presenteras i doktorsavhandlingen "Institutions, Inequality and Societal Transformations" av Sara Moricz. Datan består också av råmaterialet
1) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. XI. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1892” (biSOS R 1892)
2) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. II. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1871” (biSOS R 1871)

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

landskommuner

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1871 – 1871

1892 – 1892

Geografisk täckning
Publikationer
Dataset
Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Sara Moricz. Lunds universitet (2019). Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cw7b-g897

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Sara Moricz - Lunds universitet

Publicerad: 2019-04-10
Senast uppdaterad: 2019-04-30