Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner

Skapare/primärforskare

Sara Moricz - Lunds universitet

Beskrivning

Datan består av ojämlikhetsmått på kommunal nivå för 1871 och 1892 som presenteras i doktorsavhandlingen "Institutions, Inequality and Societal Transformations" av Sara Moricz. Datan består också av råmaterialet
1) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. XI. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1892” (biSOS R 1892)
2) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. II. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1871” (biSOS R 1871)

Skapare/primärforskare

Sara Moricz - Lunds universitet

Identifierare

SND-ID: SND 1098

Beskrivning

Datan består av ojämlikhetsmått på kommunal nivå för 1871 och 1892 som presenteras i doktorsavhandlingen "Institutions, Inequality and Societal Transformations" av Sara Moricz. Datan består också av råmaterialet
1) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. XI. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1892” (biSOS R 1892)
2) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. II. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1871” (biSOS R 1871)

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1871 — 1871

1892 — 1892

Analysenhet

Population

landskommuner

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner

Citering

Sara Moricz. Lunds universitet, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan (2019). <em>Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/cw7b-g897">https://doi.org/10.5878/cw7b-g897</a>

Skapare/primärforskare

Sara Moricz - Lunds universitet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Publicerad: 2019-04-10
Senast uppdaterad: 2019-04-30