Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner

Skapare/primärforskare

Sara Moricz - Lunds universitet

Beskrivning

Datan består av ojämlikhetsmått på kommunal nivå för 1871 och 1892 som presenteras i doktorsavhandlingen "Institutions, Inequality and Societal Transformations" av Sara Moricz. Datan består också av råmaterialet
1) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. XI. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1892” (biSOS R 1892)
2) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. II. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1871” (biSOS R 1871)

Ansvarig institution/enhet

Lunds universitet, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Skapare/primärforskare

Sara Moricz - Lunds universitet

Identifierare

SND-ID: SND 1098

Beskrivning

Datan består av ojämlikhetsmått på kommunal nivå för 1871 och 1892 som presenteras i doktorsavhandlingen "Institutions, Inequality and Societal Transformations" av Sara Moricz. Datan består också av råmaterialet
1) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. XI. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1892” (biSOS R 1892)
2) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. II. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1871” (biSOS R 1871)

Språk

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1871 — 1871

1892 — 1892

Analysenhet

Population

landskommuner

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner data

Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner

Citeringsförslag

Sara Moricz. Lunds universitet, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan (2019). <em>Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/cw7b-g897">https://doi.org/10.5878/cw7b-g897</a>

Skapare/primärforskare

Sara Moricz - Lunds universitet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Publicerad: 2019-04-10
Senast uppdaterad: 2019-04-30