Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner

Skapare/primärforskare:

Sara Moricz - Lunds universitet

Beskrivning:

Datan består av ojämlikhetsmått på kommunal nivå för 1871 och 1892 som presenteras i doktorsavhandlingen "Institutions, Inequality and Societal Transformations" av Sara Moricz. Datan består också av råmaterialet
1) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. XI. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1892” (biSOS R 1892)
2) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. II. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1871” (biSOS R 1871)

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Skapare/primärforskare:

Sara Moricz - Lunds universitet

Identifierare:

SND-ID: SND 1098

Beskrivning:

Datan består av ojämlikhetsmått på kommunal nivå för 1871 och 1892 som presenteras i doktorsavhandlingen "Institutions, Inequality and Societal Transformations" av Sara Moricz. Datan består också av råmaterialet
1) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. XI. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1892” (biSOS R 1892)
2) tabel 1 från “Bidrag till Sverige official statistik R) Valstatistik. II. Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande kommunala rösträtten år 1871” (biSOS R 1871)

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1871 — 1871

1892 — 1892

Analysenhet:

Population:

landskommuner

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner

Citeringsförslag:

Sara Moricz. Lunds universitet, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan (2019). Ojämlikhetsmått baserade på valdata 1871 och 1892 för svenska kommuner. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cw7b-g897

Skapare/primärforskare:

Sara Moricz - Lunds universitet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Publicerad: 2019-04-10
Senast uppdaterad: 2019-04-30