Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen i norra Sverige

SND-ID: SND 1099

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Björn Lund - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen I norra Sverige

År 2008 gjordes en reflexionsseismiska undersökning över Burträsk-förkastningen I norra Sverige. Förkastningen formades vid slutet av sista istiden när glaciärerna nedsmältade snabbt. Ändamålen av undersökningen var att avbilda förkastningens djupa strukturerna. Seismisk profilen följde befintliga vägar, vilket resulterade I en ganska slingrig geometri av profilen. Datasetet bearbetades och publicerades först av Juhlin & Lund (2011). I 2018 gjordes ett nytt bearbetning av som omfattade en ytterligare steg för att korrigera effekten av 3D profilgeometrin (Beckel & Juhlin, 2019).

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan:https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-08-05 – 2008-08-16

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skellefteå kommun

Geografisk beskrivning: Burträsk-förkastningen, norra Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Beckel, R. A. and Juhlin, C.: The cross-dip correction as a tool to improve imaging of crooked-line seismic data: a case study from the post-glacial Burträsk fault, Sweden. Accepted for publication in Solid Earth, Special Issue: Advances in seismic imaging across the scales, 2019.

Juhlin, C. and Lund, B.: Reflection seismic studies over the end-glacial Burträsk fault, Skellefteå, Sweden, Solid Earth, 2, 9–16, https://doi.org/10.5194/se-2-9-2011, 2011.
Länk till artikeln hos Solid Earth

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Shot gathers med geometri

Ladda ner data

Beskrivning

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

För tillgång till data kontakta request@snd.gu.se eller använd beställningsformuläret i katalogen.

Version 1.0

Citering

Christopher Juhlin, Björn Lund. Uppsala universitet (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Shot gathers med geometri. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/g1mw-0h64

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Björn Lund - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05–2008-08-16
Dataset 2
Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Original stack

Ladda ner data

Beskrivning

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Version 1.0

Citering

Christopher Juhlin, Björn Lund. Uppsala universitet (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Original stack. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/gs5z-p737

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Björn Lund - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05–2008-08-16
Dataset 3
Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Cross-dip stack

Ladda ner data

Beskrivning

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Version 1.0

Citering

Christopher Juhlin, Ruth Beckel. Uppsala universitet (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Cross-dip stack. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/qwm7-pz92

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05–2008-08-16
Dataset 4
Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Migrated cross-dip stack

Ladda ner data

Beskrivning

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Version 1.0

Citering

Christopher Juhlin, Ruth Beckel. Uppsala universitet (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Migrated cross-dip stack. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/k3zc-s495

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Skapare/primärforskare

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05–2008-08-16
Publicerad: 2019-04-17
Senast uppdaterad: 2021-04-27