Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen i norra Sverige

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Björn Lund - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen I norra Sverige

År 2008 gjordes en reflexionsseismiska undersökning över Burträsk-förkastningen I norra Sverige. Förkastningen formades vid slutet av sista istiden när glaciärerna nedsmältade snabbt. Ändamålen av undersökningen var att avbilda förkastningens djupa strukturerna. Seismisk profilen följde befintliga vägar, vilket resulterade I en ganska slingrig geometri av profilen. Datasetet bearbetades och publicerades först av Juhlin & Lund (2011). I 2018 gjordes ett nytt bearbetning av som omfattade en ytterligare steg för att korrigera effekten av 3D profilgeometrin (Beckel & Juhlin, 2019).

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan:https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Björn Lund - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Identifierare:

SND-ID: SND 1099

Beskrivning:

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen I norra Sverige

År 2008 gjordes en reflexionsseismiska undersökning över Burträsk-förkastningen I norra Sverige. Förkastningen formades vid slutet av sista istiden när glaciärerna nedsmältade snabbt. Ändamålen av undersökningen var att avbilda förkastningens djupa strukturerna. Seismisk profilen följde befintliga vägar, vilket resulterade I en ganska slingrig geometri av profilen. Datasetet bearbetades och publicerades först av Juhlin & Lund (2011). I 2018 gjordes ett nytt bearbetning av som omfattade en ytterligare steg för att korrigera effekten av 3D profilgeometrin (Beckel & Juhlin, 2019).

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan:https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-08-05 — 2008-08-16

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Skellefteå kommun

Geografisk beskrivning: Burträsk-förkastningen, norra Sverige

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Beckel, R. A. and Juhlin, C.: The cross-dip correction as a tool to improve imaging of crooked-line seismic data: a case study from the post-glacial Burträsk fault, Sweden. Accepted for publication in Solid Earth, Special Issue: Advances in seismic imaging across the scales, 2019.

Juhlin, C. and Lund, B.: Reflection seismic studies over the end-glacial Burträsk fault, Skellefteå, Sweden, Solid Earth, 2, 9–16, https://doi.org/10.5194/se-2-9-2011, 2011.
Länk till artikeln hos Solid Earth

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 1

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Shot gathers med geometri

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Björn Lund. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Shot gathers med geometri. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/g1mw-0h64

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Björn Lund - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

För tillgång till data kontakta request@snd.gu.se eller använd beställningsformuläret i katalogen.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05 — 2008-08-16

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 2

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Original stack

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Björn Lund. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Original stack. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/gs5z-p737

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Björn Lund - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05 — 2008-08-16

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 3

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Cross-dip stack

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Ruth Beckel. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Cross-dip stack. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/qwm7-pz92

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05 — 2008-08-16

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 4

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Migrated cross-dip stack

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Ruth Beckel. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Migrated cross-dip stack. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/k3zc-s495

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05 — 2008-08-16

Publicerad: 2019-04-17
Senast uppdaterad: 2019-11-04