Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen i norra Sverige

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Björn Lund - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen I norra Sverige

År 2008 gjordes en reflexionsseismiska undersökning över Burträsk-förkastningen I norra Sverige. Förkastningen formades vid slutet av sista istiden när glaciärerna nedsmältade snabbt. Ändamålen av undersökningen var att avbilda förkastningens djupa strukturerna. Seismisk profilen följde befintliga vägar, vilket resulterade I en ganska slingrig geometri av profilen. Datasetet bearbetades och publicerades först av Juhlin & Lund (2011). I 2018 gjordes ett nytt bearbetning av som omfattade en ytterligare steg för att korrigera effekten av 3D profilgeometrin (Beckel & Juhlin, 2019).

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan:https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Björn Lund - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Identifierare:

SND-ID: SND 1099

Beskrivning:

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen I norra Sverige

År 2008 gjordes en reflexionsseismiska undersökning över Burträsk-förkastningen I norra Sverige. Förkastningen formades vid slutet av sista istiden när glaciärerna nedsmältade snabbt. Ändamålen av undersökningen var att avbilda förkastningens djupa strukturerna. Seismisk profilen följde befintliga vägar, vilket resulterade I en ganska slingrig geometri av profilen. Datasetet bearbetades och publicerades först av Juhlin & Lund (2011). I 2018 gjordes ett nytt bearbetning av som omfattade en ytterligare steg för att korrigera effekten av 3D profilgeometrin (Beckel & Juhlin, 2019).

En mer detaljerad beskrivning av datasetet som inkluderar alla viktiga parametrar är tillgängligt på den engelska katalogsidan:https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-08-05 — 2008-08-16

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Skellefteå kommun

Geografisk beskrivning: Burträsk-förkastningen, norra Sverige

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Juhlin, C. and Lund, B.: Reflection seismic studies over the end-glacial Burträsk fault, Skellefteå, Sweden, Solid Earth, 2, 9–16, https://doi.org/10.5194/se-2-9-2011, 2011.
Länk till artikeln hos Solid Earth

Beckel, R. A. and Juhlin, C.: The cross-dip correction as a tool to improve imaging of crooked-line seismic data: a case study from the post-glacial Burträsk fault, Sweden. Accepted for publication in Solid Earth, Special Issue: Advances in seismic imaging across the scales, 2019.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 1

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Shot gathers med geometri

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Björn Lund. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Shot gathers med geometri. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/g1mw-0h64

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Björn Lund - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

För tillgång till data kontakta request@snd.gu.se eller använd beställningsformuläret i katalogen.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05 — 2008-08-16

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 2

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Original stack

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Björn Lund. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Original stack. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/gs5z-p737

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Björn Lund - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05 — 2008-08-16

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 3

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Cross-dip stack

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Ruth Beckel. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Cross-dip stack. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/qwm7-pz92

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05 — 2008-08-16

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 4

Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Migrated cross-dip stack

Citeringsförslag:

Christopher Juhlin, Ruth Beckel. Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Reflexionsseismiska mätningar över Burträsk-förkastningen: Migrated cross-dip stack. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/k3zc-s495

Skapare/primärforskare:

Christopher Juhlin - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Ruth Beckel - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Beskrivning:

Utförlig beskrivning av datasetet finns på den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1099

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08-05 — 2008-08-16

Publicerad: 2019-04-17