Hög vertikal upplösning radiosondeprofil av nedre troposfären, Bollebygd, Sverige 2019

SND-ID: SND 1100

Skapare/primärforskare

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Lorenzo Minola - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Céline Heuzé - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Beskrivning

Radiosonde-profilen från en klar dag på sen vinter med stigningshastighet ~ 2m / s och 1 sekunders samplingsfrekvens.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för geovetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-02-28 – 2019-02-28

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Bollebygd kommun

Publikationer
Dataset
Hög vertikal upplösning radiosondeprofil av nedre troposfären, Bollebygd, Sverige 2019

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

David Rayner, Nils Wallenberg, Lorenzo Minola, Céline Heuzé. Göteborgs universitet (2019). Hög vertikal upplösning radiosondeprofil av nedre troposfären, Bollebygd, Sverige 2019. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/30an-9755

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Lorenzo Minola - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Céline Heuzé - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-02-28 – 2019-02-28

Variabler

10

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-05-10
Senast uppdaterad: 2020-05-12