Hög vertikal upplösning radiosondeprofil av nedre troposfären, Bollebygd, Sverige 2019

Skapare/primärforskare

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Lorenzo Minola - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Céline Heuzé - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Beskrivning

Radiosonde-profilen från en klar dag på sen vinter med stigningshastighet ~ 2m / s och 1 sekunders samplingsfrekvens.

Karta

Skapare/primärforskare

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Lorenzo Minola - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Céline Heuzé - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Identifierare

SND-ID: SND 1100

Beskrivning

Radiosonde-profilen från en klar dag på sen vinter med stigningshastighet ~ 2m / s och 1 sekunders samplingsfrekvens.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-02-28 — 2019-02-28

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Bollebygd kommun

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Hög vertikal upplösning radiosondeprofil av nedre troposfären, Bollebygd, Sverige 2019

Citering

David Rayner, Nils Wallenberg, Lorenzo Minola, Céline Heuzé. Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). <em>Hög vertikal upplösning radiosondeprofil av nedre troposfären, Bollebygd, Sverige 2019</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/30an-9755">https://doi.org/10.5878/30an-9755</a>

Skapare/primärforskare

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Lorenzo Minola - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Céline Heuzé - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-02-28 — 2019-02-28

Variabler

10

Publicerad: 2019-05-10
Senast uppdaterad: 2020-05-12