Hög vertikal upplösning radiosondeprofil av nedre troposfären, Bollebygd, Sverige 2019

Skapare/primärforskare:

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Lorenzo Minola - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Céline Heuzé - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Beskrivning:

Radiosonde-profilen från en klar dag på sen vinter med stigningshastighet ~ 2m / s och 1 sekunders samplingsfrekvens.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Skapare/primärforskare:

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Lorenzo Minola - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Céline Heuzé - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1100

Beskrivning:

Radiosonde-profilen från en klar dag på sen vinter med stigningshastighet ~ 2m / s och 1 sekunders samplingsfrekvens.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2019-02-28 — 2019-02-28

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Bollebygd kommun

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Hög vertikal upplösning radiosondeprofil av nedre troposfären, Bollebygd, Sverige 2019

Citeringsförslag:

David Rayner, Nils Wallenberg, Lorenzo Minola, Céline Heuzé. Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper (2019). Hög vertikal upplösning radiosondeprofil av nedre troposfären, Bollebygd, Sverige 2019. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/30an-9755

Skapare/primärforskare:

David Rayner - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Nils Wallenberg - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Lorenzo Minola - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper

Céline Heuzé - Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts:

2019-02-28 — 2019-02-28

Variabler:

10

Publicerad: 2019-05-10
Senast uppdaterad: 2020-05-12