Gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden: en kulturhistorisk dokumentasjon

SND-ID: SND 1103

Skapare/primärforskare

Dag Avango - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Camilla Winqvist - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Thor Bjørn Arlov - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Per Kyrre Reymert - Universitetssenteret på Svalbard

Milan Horemuz - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för geodesi och satellitposition orcid

... Visa mer..

Beskrivning

Sorgfjordenprojektet var en arkeologisk forskningsexpedition som ägde rum den 8-20 Juli år 2017. Expeditionen genomförde en fullständig dokumentation av lämningarna efter den Rysk-svenska gradmätningsexpeditionen 1898–1902 i området kring Sorgfjorden på Nordöstra Spetsbergen, Svalbard. Dokumentationen hade följande huvudsyften:
1) att klarlägga i vilket tillstånd de arkeologiska lämningarna av expeditionen befann sig i, med avseende på slitage och naturlig nedbrytning
2) att säkra och inhämta ny kunskap om expeditionen samt förmedla denna till myndigheter, forskarsamhället och allmänheten
3) att undersöka hur lämningarna av expeditionen har använts, återanvänts och påverkats av mänsklig verksamhet på platsen efter år 1902
4) att utveckla och pröva icke-destruerande kostnadseffektiva metoder för arkeologisk dokumentation i polarområdena och andra svårtillgängliga miljöer
5) att genomföra en ny mätning av gradmätningsexpeditionens baslinje med dagens metoder, för att jämföra med de historiska resultaten

För att uppfylla dessa syften dokumenterade projektdeltagarna lämningarna av gradmätningse

... Visa mer..

Språk

Norska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Kungliga tekniska högskolan

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Finansiering 1

  • Finansiär: Svalbards Miljøvernfond

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2016-02724

Finansiering 3

  • Finansiär: NordForsk
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1898-01-01 – 2017-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Svalbard

Geografisk beskrivning: Sorgfjorden

Publikationer

Arlov, Thor B., Dag Avango, and Per Kyrre Reymert. "Gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden: en kulturhistorisk dokumentasjon." Stockholm-Tromsø-Trondheim: KTH - NTNU, 2018.
URN: urn:nbn:se:kth:diva-239894

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Dataset 1
Fotodokumentation

Ladda ner data

Beskrivning

Fotodokumentation av lämningar från Svensk-ryska gradmätningsexpeditionen.

Version 1.0

2020-10-14
https://doi.org/10.5878/gptt-jn49

Data tillagda

Citering

Dag Avango. Kungliga tekniska högskolan (2020). Fotodokumentation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/gptt-jn49

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Dag Avango - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Tidsperiod(er) som undersökts

1898-01-01 – 2017-01-01

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Fotodokumentation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-07-08–2017-07-20

Upphovsrätt

KTH-Royal Institute of Technology

Licens

Creative Commons  Erkännande-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-ND 4.0)
Dataset 2
Rumslig data

Ladda ner data

Beskrivning

Drönarbaserad fotogrammetri, Terrester fotogrammetri, GNSS, Totalstation, Laserskanning, Textbeskrivning

Version 1.0

2020-10-14
https://doi.org/10.5878/n6xp-qx91

Metadata tillagda

Citering

Dag Avango, Camilla Winqvist, Thor Bjørn Arlov, Per Kyrre Reymert, Milan Horemuz, Gustaf Uggla, Lize-Marie van der Watt. Kungliga tekniska högskolan (2020). Rumslig data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/n6xp-qx91

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Dag Avango - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Camilla Winqvist - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Thor Bjørn Arlov - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Per Kyrre Reymert - Universitetssenteret på Svalbard

Milan Horemuz - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för geodesi och satellitposition orcid

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1898-01-01 – 2017-01-01

Publicerad: 2020-10-14
Senast uppdaterad: 2020-10-14