Gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden: en kulturhistorisk dokumentasjon

Skapare/primärforskare:

Dag Avango - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Camilla Winqvist - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Thor Bjørn Arlov - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Per Kyrre Reymert - Universitetssenteret på Svalbard

Milan Horemuz - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för geodesi och satellitposition orcid

Gustaf Uggla - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för geodesi och satellitposition orcid

Lize-Marie van der Watt - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Beskrivning:

Sorgfjordenprojektet var en arkeologisk forskningsexpedition som ägde rum den 8-20 Juli år 2017. Expeditionen genomförde en fullständig dokumentation av lämningarna efter den Rysk-svenska gradmätningsexpeditionen 1898–1902 i området kring Sorgfjorden på Nordöstra Spetsbergen, Svalbard. Dokumentationen hade följande huvudsyften:
1) att klarlägga i vilket tillstånd de arkeologiska lämningarna av expeditionen befann sig i, med avseende på slitage och naturlig nedbrytning
2) att säkra och inhämta ny kunskap om expeditionen samt förmedla denna till myndigheter, forskarsamhället och allmänheten
3) att undersöka hur lämningarna av expeditionen har använts, återanvänts och påverkats av mänsklig verksamhet på platsen efter år 1902
4) att utveckla och pröva icke-destruerande kostnadseffektiva metoder för arkeologisk dokumentation i polarområdena och andra svårtillgängliga miljöer
5) att genomföra en ny mätning av gradmätningsexpeditionens baslinje med dagens metoder, för att jämföra med de historiska resultaten

För att uppfylla dessa syften dokumenterade projektdeltagarna lämningarna av gradmätningse

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Skapare/primärforskare:

Dag Avango - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Camilla Winqvist - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Thor Bjørn Arlov - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Per Kyrre Reymert - Universitetssenteret på Svalbard

Milan Horemuz - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för geodesi och satellitposition orcid

Gustaf Uggla - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för geodesi och satellitposition orcid

Lize-Marie van der Watt - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1103

Beskrivning:

Sorgfjordenprojektet var en arkeologisk forskningsexpedition som ägde rum den 8-20 Juli år 2017. Expeditionen genomförde en fullständig dokumentation av lämningarna efter den Rysk-svenska gradmätningsexpeditionen 1898–1902 i området kring Sorgfjorden på Nordöstra Spetsbergen, Svalbard. Dokumentationen hade följande huvudsyften:
1) att klarlägga i vilket tillstånd de arkeologiska lämningarna av expeditionen befann sig i, med avseende på slitage och naturlig nedbrytning
2) att säkra och inhämta ny kunskap om expeditionen samt förmedla denna till myndigheter, forskarsamhället och allmänheten
3) att undersöka hur lämningarna av expeditionen har använts, återanvänts och påverkats av mänsklig verksamhet på platsen efter år 1902
4) att utveckla och pröva icke-destruerande kostnadseffektiva metoder för arkeologisk dokumentation i polarområdena och andra svårtillgängliga miljöer
5) att genomföra en ny mätning av gradmätningsexpeditionens baslinje med dagens metoder, för att jämföra med de historiska resultaten

För att uppfylla dessa syften dokumenterade projektdeltagarna lämningarna av gradmätningse

... Visa mer..

Språk:

Norska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1898-01-01 — 2017-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Svalbard

Geografisk beskrivning: Sorgfjorden

Finansiering:

Svalbards Miljøvernfond

Vetenskapsrådet — dnr 2016-02724

NordForsk

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk undersökning

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Arlov, Thor B., Dag Avango, and Per Kyrre Reymert. "Gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden: en kulturhistorisk dokumentasjon." Stockholm-Tromsø-Trondheim: KTH - NTNU, 2018.
URN: urn:nbn:se:kth:diva-239894

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2020-10-14 doi:10.5878/gptt-jn49

Data tillagda

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Upphovsrätt:

KTH-Royal Institute of Technology

Dataset 1

Fotodokumentation

Citeringsförslag:

Dag Avango. Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö (2020). Fotodokumentation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/gptt-jn49

Skapare/primärforskare:

Dag Avango - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Beskrivning:

Fotodokumentation av lämningar från Svensk-ryska gradmätningsexpeditionen.

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Fotodokumentation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-07-08 — 2017-07-20

Tidsperiod(er) som undersökts:

1898-01-01 — 2017-01-01

Version 1.0:

2020-10-14 doi:10.5878/n6xp-qx91

Metadata tillagda

Ladda ner data:

Dataset 2

Rumslig data

Citeringsförslag:

Dag Avango, Camilla Winqvist, Thor Bjørn Arlov, Per Kyrre Reymert, Milan Horemuz, Gustaf Uggla, Lize-Marie van der Watt. Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö (2020). Rumslig data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/n6xp-qx91

Skapare/primärforskare:

Dag Avango - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Camilla Winqvist - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Thor Bjørn Arlov - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Per Kyrre Reymert - Universitetssenteret på Svalbard

Milan Horemuz - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för geodesi och satellitposition orcid

Gustaf Uggla - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för geodesi och satellitposition orcid

Lize-Marie van der Watt - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö orcid

Beskrivning:

Drönarbaserad fotogrammetri, Terrester fotogrammetri, GNSS, Totalstation, Laserskanning, Textbeskrivning

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts:

1898-01-01 — 2017-01-01

Publicerad: 2020-10-14
Senast uppdaterad: 2020-10-14