Förekomstdata på lunglav (Lobaria pulmonaria), på dess värdträd asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea) samt från skogsbränder under en 400-årsperiod, Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland

Skapare/primärforskare:

Henna Fabritius - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Heini Lankia - Helsingfors universitet

Tuomo Wallenius - Helsingfors universitet

Gergely Várkonyi - Finnish Environment Institute (SYKE), Friendship Park Research Centre

Juho Pennanen - Helsingfors universitet

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Beskrivning:

Materialet innehåller data som användes i studien av Fabritius m. fl. (2019): Estimation of metapopulation colonization rates from disturbance history and occurrence pattern data, tidskrift Ecology. Alla data har tidigare använts även i andra studier (Gu et al 2001, Snäll et al. 2005, Lankia et al., 2012, Ronnås et al., 2017).

Uppgifterna innehåller data på förekomstmönster från två tillfällen för lunglav (Lobaria pulmonaria), förekomstmönster för asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea), samt 400 års data från skogsbränder. Alla uppgifter har samlats in under 1997-2010 i Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland (2 086 ha, 63 ° 88'N, 29 ° 18'E) och projiceras i Finlands YKJ-projektion.

Ilkka Hanski initierade undersökningarna i slutet av 1990-talet och Gergely Várkonyi, Matti Komulainen, Jari Huotari, Pirjo Appelgren och Mikko Heikura assisterade med fältarbete.

Karta:

Ladda ner data:

SND1104-001_V1.0.zip (203.48 KB)
Occurrence patterns of L. pulmonaria and its host trees, and 400-year fire history data, Teerisuo-Lososuo, Finland

Skapare/primärforskare:

Henna Fabritius - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Heini Lankia - Helsingfors universitet

Tuomo Wallenius - Helsingfors universitet

Gergely Várkonyi - Finnish Environment Institute (SYKE), Friendship Park Research Centre

Juho Pennanen - Helsingfors universitet

Tord Snäll - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1104

Beskrivning:

Materialet innehåller data som användes i studien av Fabritius m. fl. (2019): Estimation of metapopulation colonization rates from disturbance history and occurrence pattern data, tidskrift Ecology. Alla data har tidigare använts även i andra studier (Gu et al 2001, Snäll et al. 2005, Lankia et al., 2012, Ronnås et al., 2017).

Uppgifterna innehåller data på förekomstmönster från två tillfällen för lunglav (Lobaria pulmonaria), förekomstmönster för asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea), samt 400 års data från skogsbränder. Alla uppgifter har samlats in under 1997-2010 i Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland (2 086 ha, 63 ° 88'N, 29 ° 18'E) och projiceras i Finlands YKJ-projektion.

Ilkka Hanski initierade undersökningarna i slutet av 1990-talet och Gergely Várkonyi, Matti Komulainen, Jari Huotari, Pirjo Appelgren och Mikko Heikura assisterade med fältarbete.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997 — 2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Finland

Geografisk beskrivning: Data har samlats in i Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland (2 086 ha, 63 ° 88'N, 29 ° 18'E) och projiceras i finska YKJ-projektionen.

Finansiering:

Vetenskapsrådet —2012-3760

Finlands miljöförvaltning

Forskningsrådet Formas —2005-933

Forskningsrådet Formas —2008-536

Forskningsrådet Formas —2012-991

Finlands Akademi —121919

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Snäll, T., Pennanen, J., Kivistö, L., & Hanski, I. (2005). Modelling epiphyte metapopulation dynamics in a dynamic forest landscape. Oikos, 109(109), 209–222. http://www.jstor.org/stable/3548741

Lankia, H., Wallenius, T., Várkonyi, G., Kouki, J., & Snäll, T. (2012). Forest fire history, aspen and goat willow in a Fennoscandian old-growth landscape: Are current population structures a legacy of historical fires? Journal of Vegetation Science. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2012.01426.x

Ronnås, C., Ovaskainen, O., Werth, S., Várkonyi, G., & Snäll, T. (2017). Discovery of long-distance gamete dispersal in lichen-forming ascomycetes. New Phytologist, 216, 216–226. https://doi.org/10.1111/nph.14714

Fabritius, H., A. Singer, J. Pennanen, and T. Snäll. In press. Estimation of metapopulation colonization rates from disturbance history and occurrence pattern data. Ecology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND1104-001_V1.0.zip (203.48 KB)
Occurrence patterns of L. pulmonaria and its host trees, and 400-year fire history data, Teerisuo-Lososuo, Finland

Förekomstdata på lunglav (Lobaria pulmonaria), på dess värdträd asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea) samt från skogsbränder under en 400-årsperiod, Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland

Citering:

Henna Fabritius, Heini Lankia, Tuomo Wallenius, Gergely Várkonyi, Juho Pennanen, Tord Snäll. Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken (2019). Förekomstdata på lunglav (Lobaria pulmonaria), på dess värdträd asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea) samt från skogsbränder under en 400-årsperiod, Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/t8nz-wc94

Beskrivning:

Uppgifterna innehåller data på förekomstmönster från två tillfällen för lunglav (Lobaria pulmonaria), förekomstmönster för asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea), samt 400 års data från skogsbränder. Alla uppgifter har samlats in under 1997-2010 i Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland (2 086 ha, 63 ° 88'N, 29 ° 18'E) och projiceras i Finlands YKJ-projektion, EPSG:2393.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala