Förekomstdata på lunglav (Lobaria pulmonaria), på dess värdträd asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea) samt från skogsbränder under en 400-årsperiod, Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland

SND-ID: SND 1104

Skapare/primärforskare

Henna Fabritius - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Heini Lankia - Helsingfors universitet

Tuomo Wallenius - Helsingfors universitet

Gergely Várkonyi - Finnish Environment Institute (SYKE), Friendship Park Research Centre

Juho Pennanen - Helsingfors universitet

... Visa mer..

Beskrivning

Materialet innehåller data som användes i studien av Fabritius m. fl. (2019): Estimation of metapopulation colonization rates from disturbance history and occurrence pattern data, tidskrift Ecology. Alla data har tidigare använts även i andra studier (Gu et al 2001, Snäll et al. 2005, Lankia et al., 2012, Ronnås et al., 2017).

Uppgifterna innehåller data på förekomstmönster från två tillfällen för lunglav (Lobaria pulmonaria), förekomstmönster för asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea), samt 400 års data från skogsbränder. Alla uppgifter har samlats in under 1997-2010 i Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland (2 086 ha, 63 ° 88'N, 29 ° 18'E) och projiceras i Finlands YKJ-projektion.

Ilkka Hanski initierade undersökningarna i slutet av 1990-talet och Gergely Várkonyi, Matti Komulainen, Jari Huotari, Pirjo Appelgren och Mikko Heikura assisterade med fältarbete.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Artdatabanken

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-3760

Finansiering 2

  • Finansiär: Finlands Akademi
  • Diarienummer hos finansiär: 121919

Finansiering 3

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2005-933

Finansiering 4

  • Finansiär: Finlands miljöförvaltning

Finansiering 5

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-991
... Visa mer..
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Finland

Geografisk beskrivning: Data har samlats in i Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland (2 086 ha, 63 ° 88'N, 29 ° 18'E) och projiceras i finska YKJ-projektionen.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lankia, H., Wallenius, T., Várkonyi, G., Kouki, J., & Snäll, T. (2012). Forest fire history, aspen and goat willow in a Fennoscandian old-growth landscape: Are current population structures a legacy of historical fires? Journal of Vegetation Science. https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2012.01426.x
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2012.01426.x

Fabritius, H., A. Singer, J. Pennanen, and T. Snäll. In press. Estimation of metapopulation colonization rates from disturbance history and occurrence pattern data. Ecology.

Gu, W.-D., Kuusinen, M., Konttinen, T., & Hanski, I. (2001). Spatial pattern in the occurrence of the lichen Lobaria pulmonaria in managed and virgin boreal forests. Ecography, 24, 139–150.
DOI: https://doi.org/10.1034/j.1600-0587.2001.240204.x

Ronnås, C., Ovaskainen, O., Werth, S., Várkonyi, G., & Snäll, T. (2017). Discovery of long-distance gamete dispersal in lichen-forming ascomycetes. New Phytologist, 216, 216-226. https://doi.org/10.1111/nph.14714
DOI: https://doi.org/10.1111/nph.14714

Snäll, T., Pennanen, J., Kivistö, L., & Hanski, I. (2005). Modelling epiphyte metapopulation dynamics in a dynamic forest landscape. Oikos, 109(109), 209-222. http://www.jstor.org/stable/3548741

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Förekomstdata på lunglav (Lobaria pulmonaria), på dess värdträd asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea) samt från skogsbränder under en 400-årsperiod, Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland

Ladda ner data

Beskrivning

Uppgifterna innehåller data på förekomstmönster från två tillfällen för lunglav (Lobaria pulmonaria), förekomstmönster för asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea), samt 400 års data från skogsbränder. Alla uppgifter har samlats in under 1997-2010 i Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland (2 086 ha, 63 ° 88'N, 29 ° 18'E) och projiceras i Finlands YKJ-projektion, EPSG:2393.

Version 1.0

Citering

Henna Fabritius, Heini Lankia, Tuomo Wallenius, Gergely Várkonyi, Juho Pennanen, Tord Snäll. Sveriges lantbruksuniversitet (2019). Förekomstdata på lunglav (Lobaria pulmonaria), på dess värdträd asp (Populus tremula) och sälg (Salix caprea) samt från skogsbränder under en 400-årsperiod, Teerisuo-Lososuo naturreservat, Kuhmo, Finland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/t8nz-wc94

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Henna Fabritius - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Heini Lankia - Helsingfors universitet

Tuomo Wallenius - Helsingfors universitet

Gergely Várkonyi - Finnish Environment Institute (SYKE), Friendship Park Research Centre

Juho Pennanen - Helsingfors universitet

... Visa mer..
Publicerad: 2019-06-03
Senast uppdaterad: 2020-05-07