Svenskt historiskt fenologidataset

SND-ID: SND 1105

Den här studien är en del av samlingen Fenologiska observationer och undersökningar

Skapare/primärforskare

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Åslög Dahl - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Kjell Blomgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Beskrivning

Datasetet innehåller rapporter om fenologiska observationer gjorda på över 700 platser i Sverige mellan åren 1865 och 1951. Observationerna gjordes framför allt av SMCA:s (Sveriges Meteorologiska Centralanstalt, föregångaren till SMHI) lokala väderobservatörer och väderdata finns att tillgå för många ställen, som stöd till dessa observationer (kontakta SMHI för data-förfrågan, se www.smhi.se).

Datasetet omfattar totalt 345 806 poster med observationer. Fenologiska data består framför allt av observationer om lövsprickning, blomningstidpunkt, bärmognad och höstfärgning av löven hos växter och träd, men också ankomst- och flyttningsdatum för flyttfåglar, jordbruksaktiviteter som när vårbruket börjar och när sådd och skörd börjar, samt några insekters aktiviteter.

Datasetet är digitaliserat och tillhandahålls av Svenska fenologinätverket (SWE-NPN), ett nätverk med SLU som huvudman och flera universitet, myndigheter och intresseorganisationer som partners. Uppsala universitet och SMHI har varit samarbetspartners vid digitaliseringen, då de innehar originalblanketterna och har skannat in dessa t

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för skoglig fältforskning

Medverkande

Kjell Bolmgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1865-01-01 – 1951-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: De observationsplatser som de fenologiska observationerna gjordes på är spridda över hela landet.

Publikationer
Dataset
Svenskt historiskt fenologidataset

Ladda ner data

Beskrivning

De fenologiska observationerna gjordes enligt den instruktion som SMCA hade satt upp (se uppladdade originalblanketter i dokumentationen). Observationerna gjordes regelbundet, med ca 1 veckas mellanrum eller vid behov, och datum när en viss fas inträffat noterades på blankett. Digitala kopior av originalblanketterna kan erhållas på förfrågan. Datasetet innehåller en observationsfil, observation_standalone.csv, som kan användas helt separat, utan hjälpfiler. Denna innehåller all nödvändig informa

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Ola Langvall, Åslög Dahl, Kjell Blomgren. Sveriges lantbruksuniversitet (2019). Svenskt historiskt fenologidataset. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/sa66-2586

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Åslög Dahl - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Kjell Blomgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1865-01-01–1951-12-31
Publicerad: 2019-05-28
Senast uppdaterad: 2022-06-07