Svenskt historiskt fenologidataset

Skapare/primärforskare:

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Åslög Dahl - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Beskrivning:

Datasetet innehåller rapporter om fenologiska observationer gjorda på över 700 platser i Sverige mellan åren 1865 och 1951. Observationerna gjordes framför allt av SMCA:s (Sveriges Meteorologiska Centralanstalt, föregångaren till SMHI) lokala väderobservatörer och väderdata finns att tillgå för många ställen, som stöd till dessa observationer (kontakta SMHI för data-förfrågan, se www.smhi.se).

Datasetet omfattar totalt 345 806 poster med observationer. Fenologiska data består framför allt av observationer om lövsprickning, blomningstidpunkt, bärmognad och höstfärgning av löven hos växter och träd, men också ankomst- och flyttningsdatum för flyttfåglar, jordbruksaktiviteter som när vårbruket börjar och när sådd och skörd börjar, samt några insekters aktiviteter.

Datasetet är digitaliserat och tillhandahålls av Svenska fenologinätverket (SWE-NPN), ett nätverk med SLU som huvudman och flera universitet, myndigheter och intresseorganisationer som partners. Uppsala universitet och SMHI har varit samarbetspartners vid digitaliseringen, då de innehar originalblanketterna och har skannat in dessa t

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning

Skapare/primärforskare:

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Åslög Dahl - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Medverkande:

Kjell Bolmgren - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1105

Beskrivning:

Datasetet innehåller rapporter om fenologiska observationer gjorda på över 700 platser i Sverige mellan åren 1865 och 1951. Observationerna gjordes framför allt av SMCA:s (Sveriges Meteorologiska Centralanstalt, föregångaren till SMHI) lokala väderobservatörer och väderdata finns att tillgå för många ställen, som stöd till dessa observationer (kontakta SMHI för data-förfrågan, se www.smhi.se).

Datasetet omfattar totalt 345 806 poster med observationer. Fenologiska data består framför allt av observationer om lövsprickning, blomningstidpunkt, bärmognad och höstfärgning av löven hos växter och träd, men också ankomst- och flyttningsdatum för flyttfåglar, jordbruksaktiviteter som när vårbruket börjar och när sådd och skörd börjar, samt några insekters aktiviteter.

Datasetet är digitaliserat och tillhandahålls av Svenska fenologinätverket (SWE-NPN), ett nätverk med SLU som huvudman och flera universitet, myndigheter och intresseorganisationer som partners. Uppsala universitet och SMHI har varit samarbetspartners vid digitaliseringen, då de innehar originalblanketterna och har skannat in dessa t

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1865-01-01 — 1951-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: De observationsplatser som de fenologiska observationerna gjordes på är spridda över hela landet.

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Svenskt historiskt fenologidataset

Citeringsförslag:

Ola Langvall, Åslög Dahl. Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning (2019). Svenskt historiskt fenologidataset. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/sa66-2586

Skapare/primärforskare:

Ola Langvall - Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning orcid

Åslög Dahl - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap orcid

Beskrivning:

De fenologiska observationerna gjordes enligt den instruktion som SMCA hade satt upp (se uppladdade originalblanketter i dokumentationen). Observationerna gjordes regelbundet, med ca 1 veckas mellanrum eller vid behov, och datum när en viss fas inträffat noterades på blankett. Digitala kopior av originalblanketterna kan erhållas på förfrågan. Datasetet innehåller en observationsfil, observation_standalone.csv, som kan användas helt separat, utan hjälpfiler. Denna innehåller all nödvändig informa

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1865-01-01 — 1951-12-31

Publicerad: 2019-05-28
Senast uppdaterad: 2019-06-18