Evertebrater från Edgeöya, Svalbard

Skapare/primärforskare:

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning:

Inventering av evertebrater (ryggradslösa djur) från Edgeöya, Svalbard, 2009-2010.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken

Skapare/primärforskare:

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Identifierare:

SND-ID: SND 1106

Beskrivning:

Inventering av evertebrater (ryggradslösa djur) från Edgeöya, Svalbard, 2009-2010.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009 — 2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Svalbard

Finansiering:

Arctic Field Grant (AFG)

Svalbards Miljøvernfond

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ávila-Jiménez, M.L., Solhøy, T., Gwiazdowicz, D.J., Fjellberg, A., Dózsa-Farkas, K., Monson, F., de Smet, W., Stur E., Ekrem T. and Coulson, S.J. The invertebrate fauna of Edgeøya, Svalbard: Arctic landscape community composition reflects pan-Arctic biogeography patterns Polar Biology https://doi.org/10.1007/s00300-019-02471-x
DOI: 10.1007/s00300-019-02471-x

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Evertebrater från Edgeöya, Svalbard

Citeringsförslag:

Stephen Coulson. Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken (2019). Evertebrater från Edgeöya, Svalbard. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cws5-7n53

Skapare/primärforskare:

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning:

Artlista från två fältbesök till Edgeöya.
Listan omfattar alla arter som identifierats från markprover insamlade från sex platser runt Edgeöyas kust.
Utförligare beskrivning finns i Ávila-Jiménez et al. (2019).

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Variabler:

1

Publicerad: 2019-09-18