Evertebrater från Edgeöya, Svalbard

SND-ID: SND 1106

Skapare/primärforskare

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning

Inventering av evertebrater (ryggradslösa djur) från Edgeöya, Svalbard, 2009-2010.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Artdatabanken

Finansiering 1

  • Finansiär: Arctic Field Grant (AFG)

Finansiering 2

  • Finansiär: Svalbards Miljøvernfond
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Svalbard

Publikationer

Ávila-Jiménez, M.L., Solhøy, T., Gwiazdowicz, D.J., Fjellberg, A., Dózsa-Farkas, K., Monson, F., de Smet, W., Stur E., Ekrem T. and Coulson, S.J. The invertebrate fauna of Edgeøya, Svalbard: Arctic landscape community composition reflects pan-Arctic biogeography patterns Polar Biology https://doi.org/10.1007/s00300-019-02471-x
DOI: https://doi.org/10.1007/s00300-019-02471-x

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Evertebrater från Edgeöya, Svalbard

Beskrivning

Artlista från två fältbesök till Edgeöya.
Listan omfattar alla arter som identifierats från markprover insamlade från sex platser runt Edgeöyas kust.
Utförligare beskrivning finns i Ávila-Jiménez et al. (2019).

Version 1.0

Citering

Stephen Coulson. Sveriges lantbruksuniversitet (2019). Evertebrater från Edgeöya, Svalbard. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cws5-7n53

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Variabler

1

Publicerad: 2019-09-18