Evertebrater från Edgeöya, Svalbard

Beställ data

Skapare/primärforskare

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning

Inventering av evertebrater (ryggradslösa djur) från Edgeöya, Svalbard, 2009-2010.

Karta

Skapare/primärforskare

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Identifierare

SND-ID: SND 1106

Beskrivning

Inventering av evertebrater (ryggradslösa djur) från Edgeöya, Svalbard, 2009-2010.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 — 2010

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Svalbard

Finansiering

Finansiär: Arctic Field Grant (AFG)

Finansiär: Svalbards Miljøvernfond

Ladda ner metadata

Publikationer

Ávila-Jiménez, M.L., Solhøy, T., Gwiazdowicz, D.J., Fjellberg, A., Dózsa-Farkas, K., Monson, F., de Smet, W., Stur E., Ekrem T. and Coulson, S.J. The invertebrate fauna of Edgeøya, Svalbard: Arctic landscape community composition reflects pan-Arctic biogeography patterns Polar Biology https://doi.org/10.1007/s00300-019-02471-x
DOI: https://doi.org/10.1007/s00300-019-02471-x

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Evertebrater från Edgeöya, Svalbard

Citering

Stephen Coulson. Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken (2019). <em>Evertebrater från Edgeöya, Svalbard</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/cws5-7n53">https://doi.org/10.5878/cws5-7n53</a>

Skapare/primärforskare

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning

Artlista från två fältbesök till Edgeöya.
Listan omfattar alla arter som identifierats från markprover insamlade från sex platser runt Edgeöyas kust.
Utförligare beskrivning finns i Ávila-Jiménez et al. (2019).

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Variabler

1

Publicerad: 2019-09-18