Den nationella SOM-undersökningen 2018

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.

Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.

Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2018 gäller det exempelvis Kulturdepartementet, Energimyndigheten och Försäkringskassan.

2018 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersökningen in

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
HÄLSA, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, inkomst, egendom och investeringar/sparande, allmän hälsa och välbefinnande, energi och naturresurser, POLITIK, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, VETENSKAP OCH TEKNOLOGI, välfärdspolitik, SAMHÄLLE OCH KULTUR, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 1109

Alternativ titel:

Riks-SOM 2018

Beskrivning:

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst.

Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar.

Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2018 gäller det exempelvis Kulturdepartementet, Energimyndigheten och Försäkringskassan.

2018 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersökningen in

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018 — 2018

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Etikprövning:

Göteborg — dnr 130-15

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
HÄLSA, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, inkomst, egendom och investeringar/sparande, allmän hälsa och välbefinnande, energi och naturresurser, POLITIK, politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, VETENSKAP OCH TEKNOLOGI, välfärdspolitik, SAMHÄLLE OCH KULTUR, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström (red) (2019) Storm och stiltje. Göteborgs universitet: SOM-institutet. https://som.gu.se/publicerat/bocker/74storm
Länk

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Den nationella SOM-undersökningen 2018

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). Den nationella SOM-undersökningen 2018. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/kreq-3p45

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25 — 2018-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 21000

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 9479

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 726

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

868

Antal individer/objekt:

10796

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

53%

Publicerad: 2020-04-02