SOM-undersökningen i Göteborg 2018

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Hösten 2018 genomfördes för tredje gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 1111

Beskrivning:

Hösten 2018 genomfördes för tredje gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Göteborg kommun

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Etikprövning:

Göteborg — dnr 130-15

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rönnerstrand, B. & Sandelin, F (2019) SOM-undersökningen i Göteborg 2018: SOM-rapport nr 2019:38 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. https://som.gu.se/digitalAssets/1748/1748805_38.-g--teborgsrapporten-2018.pdf
Länk till fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

SOM-undersökningen i Göteborg 2018

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). SOM-undersökningen i Göteborg 2018. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/2yry-se63

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25 — 2918-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 5000

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 211

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 2248

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

203

Antal individer/objekt:

2541

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

53%

Publicerad: 2020-04-02