SOM-undersökningen i Göteborg 2018

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Hösten 2018 genomfördes för tredje gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, media, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, POLITIK, politiska beteenden och attityder, val, politisk ideologi, SAMHÄLLE OCH KULTUR, socialt beteende och attityder, sociala förhållanden och indikatorer, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 1111

Beskrivning:

Hösten 2018 genomfördes för tredje gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Göteborg kommun

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Etikprövning:

Göteborg — dnr 130-15

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, media, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, POLITIK, politiska beteenden och attityder, val, politisk ideologi, SAMHÄLLE OCH KULTUR, socialt beteende och attityder, sociala förhållanden och indikatorer, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rönnerstrand, B. & Sandelin, F (2019) SOM-undersökningen i Göteborg 2018: SOM-rapport nr 2019:38 [Elektronisk resurs]. Göteborgs universitet. https://som.gu.se/digitalAssets/1748/1748805_38.-g--teborgsrapporten-2018.pdf
Länk till fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

SOM-undersökningen i Göteborg 2018

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). SOM-undersökningen i Göteborg 2018. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/2yry-se63

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25 — 2918-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 5000

Anledning till bortfall — Ej anträffad / ej kontakt: 2248

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 211

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

203

Antal individer/objekt:

2541

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

53%

Publicerad: 2020-04-02