The effects of exercise training on HPA-axis reactivity and autonomic response to acute stress – a randomized controlled study

Skapare/primärforskare:

Elin Arvidson - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg H Jonsdottir - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Beskrivning:

Datamaterialet har använts i en studie som syftar till att undersöka effekterna av en träningsintervention på fysiologisk respons på akut stress. Totalt 88 individer ingår i materialet, samtliga har genomgått både baslinje- och uppföljande mätningar. Variablerna i materialet är bland annat ACTH, kortisol, syreupptag, puls och blodtryck.

Ansvarig institution/enhet:

Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Skapare/primärforskare:

Elin Arvidson - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg H Jonsdottir - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Identifierare:

SND-ID: SND 1113

Beskrivning:

Datamaterialet har använts i en studie som syftar till att undersöka effekterna av en träningsintervention på fysiologisk respons på akut stress. Totalt 88 individer ingår i materialet, samtliga har genomgått både baslinje- och uppföljande mätningar. Variablerna i materialet är bland annat ACTH, kortisol, syreupptag, puls och blodtryck.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013 — 2016

Population:

Väsentligen friska individer (utan känd somatisk eller psykiatrisk sjukdom, såsom diabetes, hjärtsjukdom eller stressrelaterad ohälsa), 20-50 år, arbete eller studier minst 50 % av heltid, ingen regelbunden träning senaste året och en självskattad aktivitetsnivå som mest stillasittande

Studiedesign:

Experimentell studie

Beskrivning av studiedesign:

Randomiserad kontrollerad studie

Urvalsmetod:

Övrigt

Etikprövning:

Göteborg — dnr 917-12

Finansiering:

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Arvidson, E. (2019). Physiological responses to acute physical and psychosocial stress - relation to aerobic capacity and exercise training. Doctoral dissertation. Department of Food and Nutrition, and Sport Science. University of Gothenburg. http://hdl.handle.net/2077/59602
Länk till GUPEA

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Effekter av fysisk träning på HPA-axelreaktivitet och autonom respons på akut stress - en randomiserad kontrollerad studie

Citeringsförslag:

Elin Arvidson, Ingibjörg H Jonsdottir. Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin (2019). Effekter av fysisk träning på HPA-axelreaktivitet och autonom respons på akut stress - en randomiserad kontrollerad studie. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/p8e1-9s32

Skapare/primärforskare:

Elin Arvidson - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg H Jonsdottir - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Beskrivning:

Variablerna i materialet är bland annat ACTH, kortisol, syreupptag, puls och blodtryck.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013 — 2016

Variabler:

110

Antal individer/objekt:

88

Publicerad: 2019-06-12
Senast uppdaterad: 2019-12-17