The effects of exercise training on HPA-axis reactivity and autonomic response to acute stress – a randomized controlled study

SND-ID: SND 1113

Skapare/primärforskare

Elin Arvidson - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg H Jonsdottir - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Beskrivning

Datamaterialet har använts i en studie som syftar till att undersöka effekterna av en träningsintervention på fysiologisk respons på akut stress. Totalt 88 individer ingår i materialet, samtliga har genomgått både baslinje- och uppföljande mätningar. Variablerna i materialet är bland annat ACTH, kortisol, syreupptag, puls och blodtryck.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Västra Götalandsregionen

Diarienummer hos huvudman

917-12

Ansvarig institution/enhet

Institutet för stressmedicin

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 917-12

Metod och tidsperiod

Population

Väsentligen friska individer (utan känd somatisk eller psykiatrisk sjukdom, såsom diabetes, hjärtsjukdom eller stressrelaterad ohälsa), 20-50 år, arbete eller studier minst 50 % av heltid, ingen regelbunden träning senaste året och en självskattad aktivitetsnivå som mest stillasittande

Studiedesign

Experimentell studie

Beskrivning av studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie

Urvalsmetod

Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – 2016

Geografisk täckning
Publikationer

Arvidson, E. (2019). Physiological responses to acute physical and psychosocial stress - relation to aerobic capacity and exercise training. Doctoral dissertation. Department of Food and Nutrition, and Sport Science. University of Gothenburg. http://hdl.handle.net/2077/59602
Handle: 2077/59602

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Effekter av fysisk träning på HPA-axelreaktivitet och autonom respons på akut stress - en randomiserad kontrollerad studie

Beskrivning

Variablerna i materialet är bland annat ACTH, kortisol, syreupptag, puls och blodtryck.

Version 1.0

Citering

Elin Arvidson, Ingibjörg H Jonsdottir. Västra Götalandsregionen (2019). Effekter av fysisk träning på HPA-axelreaktivitet och autonom respons på akut stress - en randomiserad kontrollerad studie. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/p8e1-9s32

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Elin Arvidson - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg H Jonsdottir - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013–2016

Variabler

110

Antal individer/objekt

88

Publicerad: 2019-06-12
Senast uppdaterad: 2019-12-17