The effects of exercise training on HPA-axis reactivity and autonomic response to acute stress – a randomized controlled study

SND-ID: SND 1113

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Elin Arvidson - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg H Jonsdottir - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Beskrivning

Datamaterialet har använts i en studie som syftar till att undersöka effekterna av en träningsintervention på fysiologisk respons på akut stress. Totalt 88 individer ingår i materialet, samtliga har genomgått både baslinje- och uppföljande mätningar. Variablerna i materialet är bland annat ACTH, kortisol, syreupptag, puls och blodtryck.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Västra Götalandsregionen

Diarienummer hos huvudman

917-12

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 917-12

Metod och tidsperiod

Population

Väsentligen friska individer (utan känd somatisk eller psykiatrisk sjukdom, såsom diabetes, hjärtsjukdom eller stressrelaterad ohälsa), 20-50 år, arbete eller studier minst 50 % av heltid, ingen regelbunden träning senaste året och en självskattad aktivitetsnivå som mest stillasittande

Studiedesign

Experimentell studie

Beskrivning av studiedesign

Randomiserad kontrollerad studie

Urvalsmetod

Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

2013–2016

Geografisk täckning
Publikationer

Arvidson, E. (2019). Physiological responses to acute physical and psychosocial stress - relation to aerobic capacity and exercise training. Doctoral dissertation. Department of Food and Nutrition, and Sport Science. University of Gothenburg. http://hdl.handle.net/2077/59602
Länk till GUPEA

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Effekter av fysisk träning på HPA-axelreaktivitet och autonom respons på akut stress - en randomiserad kontrollerad studie

Beskrivning

Variablerna i materialet är bland annat ACTH, kortisol, syreupptag, puls och blodtryck.

Version 1.0

Citering

Elin Arvidson, Ingibjörg H Jonsdottir. Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin (2019). <em>Effekter av fysisk träning på HPA-axelreaktivitet och autonom respons på akut stress - en randomiserad kontrollerad studie</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/p8e1-9s32">https://doi.org/10.5878/p8e1-9s32</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Elin Arvidson - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg H Jonsdottir - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013–2016

Variabler

110

Antal individer/objekt

88

Publicerad: 2019-06-12
Senast uppdaterad: 2019-12-17