The effects of exercise training on HPA-axis reactivity and autonomic response to acute stress – a randomized controlled study

Skapare/primärforskare:

Elin Arvidson - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg H Jonsdottir - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Beskrivning:

Datamaterialet har använts i en studie som syftar till att undersöka effekterna av en träningsintervention på fysiologisk respons på akut stress. Totalt 88 individer ingår i materialet, samtliga har genomgått både baslinje- och uppföljande mätningar. Variablerna i materialet är bland annat ACTH, kortisol, syreupptag, puls och blodtryck.

Ansvarig institution/enhet:

Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Skapare/primärforskare:

Elin Arvidson - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg H Jonsdottir - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Identifierare:

SND-ID: SND 1113

Beskrivning:

Datamaterialet har använts i en studie som syftar till att undersöka effekterna av en träningsintervention på fysiologisk respons på akut stress. Totalt 88 individer ingår i materialet, samtliga har genomgått både baslinje- och uppföljande mätningar. Variablerna i materialet är bland annat ACTH, kortisol, syreupptag, puls och blodtryck.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013 — 2016

Population:

Väsentligen friska individer (utan känd somatisk eller psykiatrisk sjukdom, såsom diabetes, hjärtsjukdom eller stressrelaterad ohälsa), 20-50 år, arbete eller studier minst 50 % av heltid, ingen regelbunden träning senaste året och en självskattad aktivitetsnivå som mest stillasittande

Studiedesign:

Experimentell studie

Beskrivning av studiedesign:

Randomiserad kontrollerad studie

Urvalsmetod:

Övrigt

Etikprövning:

Göteborg — dnr 917-12

Finansiering:

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Arvidson, E. (2019). Physiological responses to acute physical and psychosocial stress - relation to aerobic capacity and exercise training. Doctoral dissertation. Department of Food and Nutrition, and Sport Science. University of Gothenburg. http://hdl.handle.net/2077/59602
Länk till GUPEA

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Effekter av fysisk träning på HPA-axelreaktivitet och autonom respons på akut stress - en randomiserad kontrollerad studie

Citeringsförslag:

Elin Arvidson, Ingibjörg H Jonsdottir. Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin (2019). Effekter av fysisk träning på HPA-axelreaktivitet och autonom respons på akut stress - en randomiserad kontrollerad studie. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/p8e1-9s32

Skapare/primärforskare:

Elin Arvidson - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Ingibjörg H Jonsdottir - Västra Götalandsregionen, Institutet för stressmedicin

Beskrivning:

Variablerna i materialet är bland annat ACTH, kortisol, syreupptag, puls och blodtryck.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2013 — 2016

Variabler:

110

Antal individer/objekt:

88

Publicerad: 2019-06-12