Innovation in agri-food systems – A systematic mapping of the literature (1997-2017)

Skapare/primärforskare

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Beskrivning

Studien är en systematisk kartläggning över litteratur rörande innovation i livsmedelssystemet publicerad i vetenskapliga tidskrifter i perioden 1997-2017 och som rör det agrikulturella kunskaps och innovationssystemet i OECD-länder.
Sammanfattningar från 320 artiklar som ingår i studien har analyserats utifrån nyckelord som sedan kategoriserats och beskrivits med syftet att påvisa de nuvarande kunskapsläget och identifiera framtida forskningsområden. Materialet är kategoriserat i åtta huvudteman: agenter, teknologi, kunskaps- och lärandeprocesser, interaktionsmekanismer, institutioner, slutanvändare, systemförändringar och kontextuella variabler.

Ämnesområde

Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv, Företags-/industriledning och organisation, Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Identifierare

SND-ID: SND 1116

Beskrivning

Studien är en systematisk kartläggning över litteratur rörande innovation i livsmedelssystemet publicerad i vetenskapliga tidskrifter i perioden 1997-2017 och som rör det agrikulturella kunskaps och innovationssystemet i OECD-länder.
Sammanfattningar från 320 artiklar som ingår i studien har analyserats utifrån nyckelord som sedan kategoriserats och beskrivits med syftet att påvisa de nuvarande kunskapsläget och identifiera framtida forskningsområden. Materialet är kategoriserat i åtta huvudteman: agenter, teknologi, kunskaps- och lärandeprocesser, interaktionsmekanismer, institutioner, slutanvändare, systemförändringar och kontextuella variabler.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-01-01 — 2017-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: The material comprises studies made in OECD countries

Analysenhet

Population

Artiklar publicerade i vetenskaplig press

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Finansiering

Finansiär: Forskningsrådet Formas

Diarienummer hos finansiär: 2017-02019

Ämnesområde

Lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv, Företags-/industriledning och organisation, Jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Spendrup, S. and Fernqvist, F. (2019). Innovation in agri-food systems - A systematic mapping of the literature. International Journal on Food System Dynamics 10(5): 402-427. DOI: http://dx.doi.org/10.18461/ijfsd.v10i5.28
Länk till International Journal on Food System Dynamics

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Innovation at system level in agri-food. Excel sheet mapping and key-words identified literature (1997-2017)

Citeringsförslag

Fredrik Fernqvist, Sara Spendrup. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (2019). <em>Innovation at system level in agri-food. Excel sheet mapping and key-words identified literature (1997-2017)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/95pp-rx48">https://doi.org/10.5878/95pp-rx48</a>

Skapare/primärforskare

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01 — 2019-04-30

Datakälla: Forskningsdata, Forskningsdata: Publicerade

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-01-01 — 2017-12-31

Antal individer/objekt

320

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Innovation at system level in agri-food. Meta-table of key elements categorized in mapping study (1997-2017)

Citeringsförslag

Fredrik Fernqvist, Sara Spendrup. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (2019). <em>Innovation at system level in agri-food. Meta-table of key elements categorized in mapping study (1997-2017)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/m9h7-6k80">https://doi.org/10.5878/m9h7-6k80</a>

Skapare/primärforskare

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Dataformat / datastruktur

Text

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-01 — 2017-12-31

Publicerad: 2019-09-02
Senast uppdaterad: 2019-11-05