Innovation in agri-food systems – A systematic mapping of the literature (1997-2017)

Skapare/primärforskare:

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Beskrivning:

Studien är en systematisk kartläggning över litteratur rörande innovation i livsmedelssystemet publicerad i vetenskapliga tidskrifter i perioden 1997-2017 och som rör det agrikulturella kunskaps och innovationssystemet i OECD-länder.
Sammanfattningar från 320 artiklar som ingår i studien har analyserats utifrån nyckelord som sedan kategoriserats och beskrivits med syftet att påvisa de nuvarande kunskapsläget och identifiera framtida forskningsområden. Materialet är kategoriserat i åtta huvudteman: agenter, teknologi, kunskaps- och lärandeprocesser, interaktionsmekanismer, institutioner, slutanvändare, systemförändringar och kontextuella variabler.

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Skapare/primärforskare:

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Identifierare:

SND-ID: SND 1116

Beskrivning:

Studien är en systematisk kartläggning över litteratur rörande innovation i livsmedelssystemet publicerad i vetenskapliga tidskrifter i perioden 1997-2017 och som rör det agrikulturella kunskaps och innovationssystemet i OECD-länder.
Sammanfattningar från 320 artiklar som ingår i studien har analyserats utifrån nyckelord som sedan kategoriserats och beskrivits med syftet att påvisa de nuvarande kunskapsläget och identifiera framtida forskningsområden. Materialet är kategoriserat i åtta huvudteman: agenter, teknologi, kunskaps- och lärandeprocesser, interaktionsmekanismer, institutioner, slutanvändare, systemförändringar och kontextuella variabler.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-01-01 — 2017-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: The material comprises studies made in OECD countries

Analysenhet:

Population:

Artiklar publicerade i vetenskaplig press

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Forskningsrådet Formas — dnr 2017-02019

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Spendrup, S. and Fernqvist, F. (2019). Innovation in agri-food systems - A systematic mapping of the literature. International Journal on Food System Dynamics 10(5): 402-427. DOI: http://dx.doi.org/10.18461/ijfsd.v10i5.28
Länk till International Journal on Food System Dynamics

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 1

Innovation at system level in agri-food. Excel sheet mapping and key-words identified literature (1997-2017)

Citeringsförslag:

Fredrik Fernqvist, Sara Spendrup. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (2019). Innovation at system level in agri-food. Excel sheet mapping and key-words identified literature (1997-2017). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/95pp-rx48

Skapare/primärforskare:

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01 — 2019-04-30

Datakälla: Forskningsdata, Forskningsdata: Publicerade

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-01-01 — 2017-12-31

Antal individer/objekt:

320

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 2

Innovation at system level in agri-food. Meta-table of key elements categorized in mapping study (1997-2017)

Citeringsförslag:

Fredrik Fernqvist, Sara Spendrup. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (2019). Innovation at system level in agri-food. Meta-table of key elements categorized in mapping study (1997-2017). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/m9h7-6k80

Skapare/primärforskare:

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-01 — 2017-12-31

Publicerad: 2019-09-02