Innovation in agri-food systems – A systematic mapping of the literature (1997-2017)

Skapare/primärforskare:

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Beskrivning:

Studien är en systematisk kartläggning över litteratur rörande innovation i livsmedelssystemet publicerad i vetenskapliga tidskrifter i perioden 1997-2017 och som rör det agrikulturella kunskaps och innovationssystemet i OECD-länder.
Sammanfattningar från 320 artiklar som ingår i studien har analyserats utifrån nyckelord som sedan kategoriserats och beskrivits med syftet att påvisa de nuvarande kunskapsläget och identifiera framtida forskningsområden. Materialet är kategoriserat i åtta huvudteman: agenter, teknologi, kunskaps- och lärandeprocesser, interaktionsmekanismer, institutioner, slutanvändare, systemförändringar och kontextuella variabler.

Ämnesområde:

lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv, företags-/industriledning och organisation, jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Skapare/primärforskare:

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Identifierare:

SND-ID: SND 1116

Beskrivning:

Studien är en systematisk kartläggning över litteratur rörande innovation i livsmedelssystemet publicerad i vetenskapliga tidskrifter i perioden 1997-2017 och som rör det agrikulturella kunskaps och innovationssystemet i OECD-länder.
Sammanfattningar från 320 artiklar som ingår i studien har analyserats utifrån nyckelord som sedan kategoriserats och beskrivits med syftet att påvisa de nuvarande kunskapsläget och identifiera framtida forskningsområden. Materialet är kategoriserat i åtta huvudteman: agenter, teknologi, kunskaps- och lärandeprocesser, interaktionsmekanismer, institutioner, slutanvändare, systemförändringar och kontextuella variabler.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-01-01 — 2017-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: The material comprises studies made in OECD countries

Analysenhet:

Population:

Artiklar publicerade i vetenskaplig press

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Forskningsrådet Formas — dnr 2017-02019

Ämnesområde:

lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv, företags-/industriledning och organisation, jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Spendrup, S. and Fernqvist, F. (2019). Innovation in agri-food systems - A systematic mapping of the literature. International Journal on Food System Dynamics 10(5): 402-427. DOI: http://dx.doi.org/10.18461/ijfsd.v10i5.28
Länk till International Journal on Food System Dynamics

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 1

Innovation at system level in agri-food. Excel sheet mapping and key-words identified literature (1997-2017)

Citeringsförslag:

Fredrik Fernqvist, Sara Spendrup. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (2019). Innovation at system level in agri-food. Excel sheet mapping and key-words identified literature (1997-2017). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/95pp-rx48

Skapare/primärforskare:

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01 — 2019-04-30

Datakälla: Forskningsdata, Forskningsdata: Publicerade

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-01-01 — 2017-12-31

Antal individer/objekt:

320

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 2

Innovation at system level in agri-food. Meta-table of key elements categorized in mapping study (1997-2017)

Citeringsförslag:

Fredrik Fernqvist, Sara Spendrup. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (2019). Innovation at system level in agri-food. Meta-table of key elements categorized in mapping study (1997-2017). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/m9h7-6k80

Skapare/primärforskare:

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-01 — 2017-12-31

Publicerad: 2019-09-02
Senast uppdaterad: 2019-11-05