Ljudfiler för studier av fysiologiska effekter av buller från vindkraftverk på sömnen

Skapare/primärforskare:

Mikael Ögren - Göteborgs universitet

Beskrivning:

Datamaterialet består av ljudfiler som användes som exponering vid sömnförsök i laboratorie. Sömnförsöken syftade till att mäta fysiologiska effekter under sömnen när man exponerades för buller från vindkraftverk. Ljudfilerna här är främst avsedda för att användas av andra forskare som vill göra motsvarande studier. Det kan också finnas intresse för allmänheten att ta del av hur det lät under studierna.

Nyckelord:

Skapare/primärforskare:

Mikael Ögren - Göteborgs universitet

Identifierare:

SND-ID: SND 1118

Syfte:

Ta fram ljudfiler för användning som exponering vid sömnförsök i laboratorier

Beskrivning:

Datamaterialet består av ljudfiler som användes som exponering vid sömnförsök i laboratorie. Sömnförsöken syftade till att mäta fysiologiska effekter under sömnen när man exponerades för buller från vindkraftverk. Ljudfilerna här är främst avsedda för att användas av andra forskare som vill göra motsvarande studier. Det kan också finnas intresse för allmänheten att ta del av hur det lät under studierna.

Språk:

Engelska

Svenska

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Analysenhet:

Studiedesign:

Experimentell studie

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Thorsson, Pontus, et al. "Creating sound immission mimicking real-life characteristics from a single wind turbine." Applied Acoustics 143 (2019): 66-73. DOI:10.1016/j.apacoust.2018.08.015

Ageborg Morsing, Julia, et al. "Wind turbine noise and sleep: Pilot studies on the influence of noise characteristics." International journal of environmental research and public health 15.11 (2018): 2573. DOI:10.3390/ijerph15112573

Thorsson, Pontus, et al. "Low-frequency outdoor–indoor noise level difference for wind turbine assessment." The Journal of the Acoustical Society of America 143.3 (2018): EL206-EL211. DOI:10.1121/1.5027018

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND1118-001-V1.0.zip (170.81 MB)

Ljudfiler för att mäta fysiologiska effekter av buller från vindkraftverk på sömnen

Citering:

Mikael Ögren. Göteborgs universitet, Avdelningen för arbets- och miljömedicin (2019). Ljudfiler för att mäta fysiologiska effekter av buller från vindkraftverk på sömnen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/32pm-2z71

Beskrivning:

Ljudfilerna motsvarar buller från vindkraftverk inomhus i en äldre svensk villa. Ljudfilerna skapades genom att ta fram parametrar för variationer i amplitud i olika frekvensband från ljudinspelningar utomhus och sedan syntetisera ljud med samma egenskaper. Beräkningarna överfördes till inomhusnivåer med hjälp av en typisk fasadisolering, både med stängt fönster och fönster på glänt.

Ljudinspelningarna som ligger till grund för de syntetiserade ljuden genomfördes vid fyra olika hus som påverka

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Audio

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Simulering

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2017

Datakälla: Fysiska föremål