Ljudfiler för studier av fysiologiska effekter av buller från vindkraftverk på sömnen

SND-ID: SND 1118

Skapare/primärforskare

Mikael Ögren - Göteborgs universitet

Beskrivning

Datamaterialet består av ljudfiler som användes som exponering vid sömnförsök i laboratorie. Sömnförsöken syftade till att mäta fysiologiska effekter under sömnen när man exponerades för buller från vindkraftverk. Ljudfilerna här är främst avsedda för att användas av andra forskare som vill göra motsvarande studier. Det kan också finnas intresse för allmänheten att ta del av hur det lät under studierna.

Syfte:

Ta fram ljudfiler för användning som exponering vid sömnförsök i laboratorier

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Avdelningen för arbets- och miljömedicin

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Studiedesign

Experimentell studie

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Smith, Michael & Ögren, Mikael & Thorsson, Pontus & Hussain-Alkhateeb, Laith & Pedersen, Eja & Forssén, Jens & Ageborg Morsing, Julia & Persson Waye, Kerstin. (2020). A laboratory study on the effects of wind turbine noise on sleep: Results of the polysomnographic WiTNES study. Sleep. DOI: 10.1093/sleep/zsaa046
DOI: https://doi.org/10.1093/sleep/zsaa046

Thorsson, Pontus, et al. "Creating sound immission mimicking real-life characteristics from a single wind turbine." Applied Acoustics 143 (2019): 66-73. DOI:10.1016/j.apacoust.2018.08.015
DOI: https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2018.08.015

Ageborg Morsing, Julia, et al. "Wind turbine noise and sleep: Pilot studies on the influence of noise characteristics." International journal of environmental research and public health 15.11 (2018): 2573. DOI:10.3390/ijerph15112573
DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph15112573

Thorsson, Pontus, et al. "Low-frequency outdoor–indoor noise level difference for wind turbine assessment." The Journal of the Acoustical Society of America 143.3 (2018): EL206-EL211. DOI:10.1121/1.5027018
DOI: https://doi.org/10.1121/1.5027018

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Ljudfiler för att mäta fysiologiska effekter av buller från vindkraftverk på sömnen

Ladda ner data

Beskrivning

Ljudfilerna motsvarar buller från vindkraftverk inomhus i en äldre svensk villa. Ljudfilerna skapades genom att ta fram parametrar för variationer i amplitud i olika frekvensband från ljudinspelningar utomhus och sedan syntetisera ljud med samma egenskaper. Beräkningarna överfördes till inomhusnivåer med hjälp av en typisk fasadisolering, både med stängt fönster och fönster på glänt.

Ljudinspelningarna som ligger till grund för de syntetiserade ljuden genomfördes vid fyra olika hus som påverka

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Mikael Ögren. Göteborgs universitet (2019). Ljudfiler för att mäta fysiologiska effekter av buller från vindkraftverk på sömnen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/32pm-2z71

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Audio

Skapare/primärforskare

Mikael Ögren - Göteborgs universitet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Simulering
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014–2017
  • Instrument: Tekniskt/-a instrument
  • Datakälla: Fysiska föremål
Publicerad: 2019-09-04
Senast uppdaterad: 2020-08-17