Event conceptualisation and aspect in (second language) L2 English and Persian: An application of the Heidelberg-Paris model

SND-ID: SND 1120

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Somaje Abdollahian Barough - Stockholms universitet

Beskrivning

Datamaterialet har använts i en undersökning för en avhandling i engelsk lingvistik om frågor ang likheter och skillnader i användning av progressiv aspekt i två olika språksystem, engelska och persiska. Båda har grammatikaliserad progressiv. Studien är en tillämpning av Heidelberg-Paris modellen för undersökning av den progressiva aspektens påverkan på kognitiv konceptualisering av enstaka händelser och händelseförlopp. Undersökningen bygger på en analys av korta händelsebeskrivningar på satsnivå och återberättelser, dvs. på diskursnivå, av händelseförlopp visade i en video film, såsom de beskrivs i litteratur skrivna av von Stutterheim & Lambert (2005) DOI: 10.1515/9783110909593.203; Carroll & Lambert (2006: 54–73) http://libris.kb.se/bib/10266700; och von Stutterheim, Andermann, Carroll, Flecken & Schmiedtová (2012) DOI: 10.1515/ling-2012-0026.
Oavsett den gemensamma progressiva aspekten i dessa språksystem finns det språksystem-relaterade typologiska olikheter i form av att antigen ha eller inte ha den fundamentala imperfektiva-perfektiva distinktionen mellan de två system, vilk

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Snöbollsmetoden: de deltagare som var med och gjorde det språkliga experimentet bads om att introducera nya lämpliga personer som deltagare.

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-08-01–2013-07-31

Språkresurser

Resurstyp

Språkbeskrivning

Typ av språkbeskrivning

Övrigt

Uppmärkta nivåer

Syntax, Övrigt

Teoretisk modell

The original linguistic relativity theory, as presented by Benjamin Lee Whorf (1897–1941) in Language, thought and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf (1956), edited by J. B. Carroll.

Uppgift

Analys

Källa

Carroll, M. & Lambert, M. (2006): Reorganizing principles of information structure in advanced L2s: French and German learners of English. In: Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics (2006): Educating for advanced foreign language capacities: constructs, curriculum, instruction, assessment. (pp. 54-73). ISBN: 978-1-58901-118-2 (pbk).

Slobin, D. I. (1991). Learning to think for speaking: Native language, cognition, and rhetorical style. Pragmatics, 1(1), 7–25. DOI: 10.1075/prag.1.1

Slobin, D. I. (1996). From “thought and language” to “thinking for speaking.” In J. J. Gumperz & S. C. Levinson (Eds.), Rethinking linguistic relativity (pp. 70–96). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 0521448905.

Slobin, D. I. (2003). Thought online: Cognitive consequences of linguistic relativity. In D. Gentner & S. Goldin-Meadow (Eds.), Language in mind: Advances in the study of language and thought (pp. 157–191). Cambridge, MA: MIT Press. ISBN: 0-262-07243-2 (inb).

Stellmach, Thomas (1996): Quest [animation]. http://www.youtube.com/watch?v=uTyev6OaThg

Von Stutterheim, Christiane (n/a): Video of 63 short film clips presenting unrelated single events. Heidelberg University Language & Cognition (HULC) Lab. https://www.hulclab.eu/

Von Stutterheim, C., & Lambert, M. (2005). Crosslinguistic analysis of temporal perspectives in text production. In: H. Hendriks (Ed.), The structure of learner varieties (pp. 203–230). Berlin: Mouton de Gruyter. DOI: 10.1515/9783110909593.203

Von Stutterheim, C., Andermann, M., Carroll, M., Flecken, M., & Schmiedtová, B. (2012). How grammaticized concepts shape event conceptualization in language production: Insights from linguistic analysis, eye tracking data, and memory performance. Linguistics, 50(4), 833–867. DOI: 10.1515/ling-2012-0026

Whorf, Benjamin Lee (1956): Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. http://libris.kb.se/bib/449449

Textdel

 • Språk

  • (eng)

   Persian l2 english (övrigt)

  • (fas)

   Persian l2 english (övrigt)

  Mer..
 • Modalitet

  Talspråk

Videodel

 • Länk till andra media

  Video:

 • Beskrivning av videoinnehåll

  Experiment 1: A 63-clip video shows short unrelated everyday events to be retold in one single sentence responding to the task question "what is happening"., Experiment 2: The main events in the speechless animation film are related to a sandy creature, a sandman, who is in quest of water and leaves the sand world in which he lives. He wanders through other worlds made of paper, stone, iron, and machines following the sound of dripping water he continuously hears. In the end he manages to reach the water despite the tragic situations that threaten him along his way. The different worlds of the film divide it into different episodes, or scenes, marked in the film as separate by means of a black screen indicating the beginning of a new episode. The scenes related to the paper and stone worlds are analysed. They are the second and third scenes of the video. The first scene about a paper world was omitted, like in the Heidelberg-Paris studies, due to idiosyncrasy in language production. It indicates that participants need time to get used to the task.
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Iran, Storbritannien, USA

Publikationer

Abdollahian Barough, S. (2019). Event conceptualisation and aspect in L2 English and Persian: An application of the Heidelberg-Paris model. (PhD thesis). Stockholm University, Department of English.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Event conceptualisation and aspect in L2 English and Persian: An application of the Heidelberg-Paris model

Ladda ner data

Beskrivning

Undersökningen innehåller data från två olika experiment - experiment 1 och experiment 2. Data för båda experiment samlades in via emejl. För att erhålla användbara data sändes uppgiftspecifika instruktionsblad samt frågor om språkbakgrund, förberedda separat för de två experiment via emejl till sex olika informantgrupper, dvs. tre språkgrupper och två experiment. Ytterligare skickades Nelson English test https://www.worldcat.org/isbn/9780175551972, avsedd att testa färdigheter i engelska i expe

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Somaje Abdollahian Barough. Stockholms universitet, Engelska institutionen (2019). <em>Event conceptualisation and aspect in L2 English and Persian: An application of the Heidelberg-Paris model</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/wz3s-wt38">https://doi.org/10.5878/wz3s-wt38</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Somaje Abdollahian Barough - Stockholms universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-08-01–2013-07-31

Licens

Creative Commons Erkännande-Icke kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)
Publicerad: 2019-09-17
Senast uppdaterad: 2019-11-07