Event conceptualisation and aspect in (second language) L2 English and Persian: An application of the Heidelberg-Paris model

SND-ID: SND 1120

Skapare/primärforskare

Somaje Abdollahian Barough - Stockholms universitet

Beskrivning

Datamaterialet har använts i en undersökning för en avhandling i engelsk lingvistik om frågor ang likheter och skillnader i användning av progressiv aspekt i två olika språksystem, engelska och persiska. Båda har grammatikaliserad progressiv. Studien är en tillämpning av Heidelberg-Paris modellen för undersökning av den progressiva aspektens påverkan på kognitiv konceptualisering av enstaka händelser och händelseförlopp. Undersökningen bygger på en analys av korta händelsebeskrivningar på satsnivå och återberättelser, dvs. på diskursnivå, av händelseförlopp visade i en video film, såsom de beskrivs i litteratur skrivna av von Stutterheim & Lambert (2005) DOI: 10.1515/9783110909593.203; Carroll & Lambert (2006: 54–73) http://libris.kb.se/bib/10266700; och von Stutterheim, Andermann, Carroll, Flecken & Schmiedtová (2012) DOI: 10.1515/ling-2012-0026.
Oavsett den gemensamma progressiva aspekten i dessa språksystem finns det språksystem-relaterade typologiska olikheter i form av att antigen ha eller inte ha den fundamentala imperfektiva-perfektiva distinktionen mellan de två system, vilk

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Engelska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Snöbollsmetoden: de deltagare som var med och gjorde det språkliga experimentet bads om att introducera nya lämpliga personer som deltagare.

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-08-01 – 2013-07-31

Språkresurser

Resurstyp

Språkbeskrivning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Iran, Storbritannien, USA

Publikationer

Abdollahian Barough, S. (2019). Event conceptualisation and aspect in L2 English and Persian: An application of the Heidelberg-Paris model. (PhD thesis). Stockholm University, Department of English.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Event conceptualisation and aspect in L2 English and Persian: An application of the Heidelberg-Paris model

Ladda ner data

Beskrivning

Undersökningen innehåller data från två olika experiment - experiment 1 och experiment 2. Data för båda experiment samlades in via emejl. För att erhålla användbara data sändes uppgiftspecifika instruktionsblad samt frågor om språkbakgrund, förberedda separat för de två experiment via emejl till sex olika informantgrupper, dvs. tre språkgrupper och två experiment. Ytterligare skickades Nelson English test https://www.worldcat.org/isbn/9780175551972, avsedd att testa färdigheter i engelska i expe

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Somaje Abdollahian Barough. Stockholms universitet (2019). Event conceptualisation and aspect in L2 English and Persian: An application of the Heidelberg-Paris model. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/wz3s-wt38

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Somaje Abdollahian Barough - Stockholms universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-08-01 – 2013-07-31

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)

Denna resurs har följande relationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2019-09-17
Senast uppdaterad: 2019-11-07