Östergötland Västanstång: studier över det äldre agrarlandskapet och dess ursprung

Skapare/primärforskare:

Johan Berg - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Staffan Helmfrid - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Beskrivning:

I denna studie undersöks historien av det agrara landskapet i den västra delen av Östergötlands län. Studien publicerades som en kulturgeografisk avhandling (skriven på tyska) av Staffan Helmfrid år 1962 vid Stockholms universitet. Som en del av avhandlingen producerades två kartor, baserade på historiskt källmaterial, som visar det agrara landskapet ca 1640. Helmfrids analoga tillvägagångssätt för att producera kartorna var unikt för den tiden. Dessa två kartor tillgängliggörs här.

Ämnesområde:

Annan lantbruksvetenskap, Samhällsvetenskap, Kulturgeografi, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Administrativa gränser, Arealtäckande bilder och bakgrundskartor, Areella näringar, Ekonomi (INSPIRE ämnesklassificering)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Johan Berg - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Staffan Helmfrid - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1122

Beskrivning:

I denna studie undersöks historien av det agrara landskapet i den västra delen av Östergötlands län. Studien publicerades som en kulturgeografisk avhandling (skriven på tyska) av Staffan Helmfrid år 1962 vid Stockholms universitet. Som en del av avhandlingen producerades två kartor, baserade på historiskt källmaterial, som visar det agrara landskapet ca 1640. Helmfrids analoga tillvägagångssätt för att producera kartorna var unikt för den tiden. Dessa två kartor tillgängliggörs här.

Språk:

Tyska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1600-tal

Ämnesområde:

Annan lantbruksvetenskap, Samhällsvetenskap, Kulturgeografi, Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Administrativa gränser, Arealtäckande bilder och bakgrundskartor, Areella näringar, Ekonomi (INSPIRE ämnesklassificering)

Contacts for questions about the data:

Johan Berg

Mats Widgren

Denna resurs har följande relationer:

Refereras till av 2019-102

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Berg, Johan. 2009. "Fornlämningar och jordägande: om framväxten av det medeltida sociala landskapet i ljuset av fornlämningarna från yngre järnåldern" i Skuggor i ett landskap: Västra Östergötlands slättbygd under järnåldern och medeltid, Resultat av ett tvärvetenskapligt projekt. Anders Kaliff (ed). Stockholm: Riksantikvarieämbetet. ISBN 9789172095434, s. 102-145.

Helmfrid, Staffan: Östergötland "Västanstång". Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre Genese. 17 maj 1962. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 140. Geografiska annaler 44:1-2. 277 sidor + kartbilaga.
DOI: 10.2307/520139

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Två kartor över det agrara landskapet på Vadstenaslätten ca 1640 -- från avhandlingen "Östergötland Västanstång: studier över det äldre agrarlandskapet och dess ursprung"

Citeringsförslag:

Staffan Helmfrid. Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen (2019). Två kartor över det agrara landskapet på Vadstenaslätten ca 1640 -- från avhandlingen "Östergötland Västanstång: studier över det äldre agrarlandskapet och dess ursprung". Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/d6g1-1674

Skapare/primärforskare:

Staffan Helmfrid - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Beskrivning:

Två kartor tillgängliggörs här:

1) Namn: Ingen titel (arbetsversion),
skala: 1:50 000
koordinatsystem: inga koordinator
filformat: tiff (.tif)
filstorlek: 198 MB
filnamn: helmfrid_orginal_photoshop.tif

2) Namn: "Agrarlandskapet på Vadstenaslätten omkring år 1640",
skala: 1:100 000
koordinatsystem: RT 90 2.5 gon V (EPSG 3021)
filformat: geotiff (.tif)
filstorlek: 40 MB
filnamn: helmfrid_rectify.tif

Den första kartan är en arbetsversion som användes som underlag för att skapa den andra karta

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala

Publicerad: 2019-10-31
Senast uppdaterad: 2019-11-06