Östergötland Västanstång: studier över det äldre agrarlandskapet och dess ursprung

SND-ID: SND 1122

Skapare/primärforskare

Johan Berg - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Staffan Helmfrid - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Beskrivning

I denna studie undersöks historien av det agrara landskapet i den västra delen av Östergötlands län. Studien publicerades som en kulturgeografisk avhandling (skriven på tyska) av Staffan Helmfrid år 1962 vid Stockholms universitet. Som en del av avhandlingen producerades två kartor, baserade på historiskt källmaterial, som visar det agrara landskapet ca 1640. Helmfrids analoga tillvägagångssätt för att producera kartorna var unikt för den tiden. Dessa två kartor tillgängliggörs här.

Språk

Tyska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Kulturgeografiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1600-tal

Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Berg, Johan. 2009. "Fornlämningar och jordägande: om framväxten av det medeltida sociala landskapet i ljuset av fornlämningarna från yngre järnåldern" i Skuggor i ett landskap: Västra Östergötlands slättbygd under järnåldern och medeltid, Resultat av ett tvärvetenskapligt projekt. Anders Kaliff (ed). Stockholm: Riksantikvarieämbetet. ISBN 9789172095434, s. 102-145.

Helmfrid, Staffan: Östergötland "Västanstång". Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre Genese. 17 maj 1962. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 140. Geografiska annaler 44:1-2. 277 sidor + kartbilaga.
DOI: https://doi.org/10.2307/520139

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Två kartor över det agrara landskapet på Vadstenaslätten ca 1640 -- från avhandlingen "Östergötland Västanstång: studier över det äldre agrarlandskapet och dess ursprung"

Ladda ner data

Beskrivning

Två kartor tillgängliggörs här:

1) Namn: Ingen titel (arbetsversion),
skala: 1:50 000
koordinatsystem: inga koordinator
filformat: tiff (.tif)
filstorlek: 198 MB
filnamn: helmfrid_orginal_photoshop.tif

2) Namn: "Agrarlandskapet på Vadstenaslätten omkring år 1640",
skala: 1:100 000
koordinatsystem: RT 90 2.5 gon V (EPSG 3021)
filformat: geotiff (.tif)
filstorlek: 40 MB
filnamn: helmfrid_rectify.tif

Den första kartan är en arbetsversion som användes som underlag för att skapa den andra karta

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Staffan Helmfrid. Stockholms universitet (2019). Två kartor över det agrara landskapet på Vadstenaslätten ca 1640 -- från avhandlingen "Östergötland Västanstång: studier över det äldre agrarlandskapet och dess ursprung". Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/d6g1-1674

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Staffan Helmfrid - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kontakter för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

Refereras till av 2019-102

Publicerad: 2019-10-31
Senast uppdaterad: 2019-11-06