Östergötland Västanstång: studier över det äldre agrarlandskapet och dess ursprung

Skapare/primärforskare:

Johan Berg - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Staffan Helmfrid - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Beskrivning:

I denna studie undersöks historien av det agrara landskapet i den västra delen av Östergötlands län. Studien publicerades som en kulturgeografisk avhandling (skriven på tyska) av Staffan Helmfrid år 1962 vid Stockholms universitet. Som en del av avhandlingen producerades två kartor, baserade på historiskt källmaterial, som visar det agrara landskapet ca 1640. Helmfrids analoga tillvägagångssätt för att producera kartorna var unikt för den tiden. Dessa två kartor tillgängliggörs här.

Ämnesområde:

Karta:

Skapare/primärforskare:

Johan Berg - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Staffan Helmfrid - Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1122

Beskrivning:

I denna studie undersöks historien av det agrara landskapet i den västra delen av Östergötlands län. Studien publicerades som en kulturgeografisk avhandling (skriven på tyska) av Staffan Helmfrid år 1962 vid Stockholms universitet. Som en del av avhandlingen producerades två kartor, baserade på historiskt källmaterial, som visar det agrara landskapet ca 1640. Helmfrids analoga tillvägagångssätt för att producera kartorna var unikt för den tiden. Dessa två kartor tillgängliggörs här.

Språk:

Tyska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1600-tal

Ämnesområde:

Kontaktpersoner för frågor om data:

Johan Berg

Mats Widgren

Denna resurs har följande relationer:

Refereras till av

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND1122-001-V1.0.zip (188.21 MB)

Licens:

Creative Commons License

Två kartor över det agrara landskapet på Vadstenaslätten ca 1640 -- från avhandlingen "Östergötland Västanstång: studier över det äldre agrarlandskapet och dess ursprung"

Citering:

Staffan Helmfrid. Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen (2019). Två kartor över det agrara landskapet på Vadstenaslätten ca 1640 -- från avhandlingen "Östergötland Västanstång: studier över det äldre agrarlandskapet och dess ursprung". Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/d6g1-1674

Primärforskare:

Beskrivning:

Två kartor tillgängliggörs här:

1) Namn: Ingen titel (arbetsversion),
skala: 1:50 000
koordinatsystem: inga koordinator
filformat: tiff (.tif)
filstorlek: 198 MB
filnamn: helmfrid_orginal_photoshop.tif

2) Namn: "Agrarlandskapet på Vadstenaslätten omkring år 1640",
skala: 1:100 000
koordinatsystem: RT 90 2.5 gon V (EPSG 3021)
filformat: geotiff (.tif)
filstorlek: 40 MB
filnamn: helmfrid_rectify.tif

Den första kartan är en arbetsversion som användes som underlag för att skapa den andra karta

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Geospatiala