SMARTBUY dataset

SND-ID: SND 1123

Skapare/primärforskare

Karl Andersson - Luleå tekniska universitet

Damianos Gavalas - Computer Technology Institute and Press (CTI)

Beskrivning

Datasetet representerar en sammanställning av användarinteraktionsdata som genererats av användare som deltog i projektets pilotverksamheten i Patras, Grekland. Data genererades av användare i SMARTBUY-appen och omfattar information om användare, butiker, produktkategorier, yrken och evenemang.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet

Diarienummer hos huvudman

LTU-2067-2015

Ansvarig institution/enhet

Centrum för distansöverbyggande teknik (CDT)

Finansiering

  • Finansiär: Europeiska kommissionen
  • Diarienummer hos finansiär: 687960
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Population

Slutanvändare

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Användare har rekryterats på workshops och informationsmöten, via sociala medier och personliga kontakter

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-09-01 – 2018-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Grekland

Geografisk beskrivning: Patras area

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
SMARTBUY dataset

Ladda ner data

Beskrivning

Datasetet innehåller följande data:
- användare: användarkontodata för Patras pilotanvändare
- yrke: alla möjliga yrken som pilotanvändarna kan välja mellan
- butiker: butiker som deltog i Patras-piloten
- sel_products_cat: produkter som laddas upp till SMARTBUY-plattformen av återförsäljare
- händelser: geo-stämplade och tidsstämplade beskrivningar av en användarinteraktionshändelse (till exempel "user_id 67 rankade produkt_id 722 med betyg 4 på plats x1 vid tidpunkt y1", eller "user_id 91 bete

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Karl Andersson, Damianos Gavalas. Luleå tekniska universitet (2019). SMARTBUY dataset. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cg82-h783

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Karl Andersson - Luleå tekniska universitet

Damianos Gavalas - Computer Technology Institute and Press (CTI)

Publicerad: 2019-09-30
Senast uppdaterad: 2021-01-29