SMARTBUY dataset

Skapare/primärforskare:

Karl Andersson - Luleå tekniska universitet

Damianos Gavalas - Computer Technology Institute and Press (CTI)

Beskrivning:

Datasetet representerar en sammanställning från användarinteraktionsdata som genererats av användare som deltog i Patras-piloten (data genererade av användare i SMARTBUY-appen).

Skapare/primärforskare:

Karl Andersson - Luleå tekniska universitet

Damianos Gavalas - Computer Technology Institute and Press (CTI)

Identifierare:

SND-ID: SND 1123

Beskrivning:

Datasetet representerar en sammanställning från användarinteraktionsdata som genererats av användare som deltog i Patras-piloten (data genererade av användare i SMARTBUY-appen).

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-09-01 — 2018-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Grekland

Geografisk beskrivning: Patras area

Population:

Slutanvändare

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt
Användare har rekryterats på workshops och informationsmöten, via sociala medier och personliga kontakter

Finansiering:

Europeiska kommissionen —687960

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND1123-001_V1.0.zip (177.15 KB)
SMARTBUY dataset

SMARTBUY dataset

Citering:

Karl Andersson, Damianos Gavalas. Luleå tekniska universitet, Centrum för distansöverbyggande teknik (CDT) (2019). SMARTBUY dataset. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cg82-h783

Beskrivning:

Datasetet innehåller följande data:
- användare: användarkontodata för Patras pilotanvändare
- yrke: alla möjliga yrken som pilotanvändarna kan välja mellan
- butiker: butiker som deltog i Patras-piloten
- sel_products_cat: produkter som laddas upp till SMARTBUY-plattformen av återförsäljare
- händelser: geo-stämplade och tidsstämplade beskrivningar av en användarinteraktionshändelse (till exempel "user_id 67 rankade produkt_id 722 med betyg 4 på plats x1 vid tidpunkt y1", eller "user_id 91 bete

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Text