Pollen analysis and 14C dating in outlining vegetation history of the primeval forest Fiby urskog, south Sweden

SND-ID: SND 1124

Skapare/primärforskare

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Sven Karlsson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Beskrivning

Materialet avser rådata som legat till grund för en pollenstudie vars syfte är att beskriva vegetationshistorien i Fiby urskog, Uppland, de senaste ca 7000 åren. En ca 100 cm sedimentpropp togs i en central våtmark. Tonvikt ligger på de senaste ca 1000 åren där granens invandring och eventuell kulturpåverkan betonas särskilt. 14C-analys har använts vid åldersbestämning liksom landhöjningsdata, diatomanalys och stratigrafi.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ekologi

Finansiering 1

  • Finansiär: Svenska Växtgeografiska Sällskapet

Finansiering 2

  • Finansiär: Stiftelsen Extensus
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

5000 f.Kr. – 2000

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Vänge socken

Geografisk beskrivning: Naturreservatet Fiby urskog förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Fiby urskog ligger 16 km väster om Uppsala, 5 km nordväst om Vänge.

Publikationer
Dataset
Pollen analysis and 14C dating in outlining vegetation history of the primeval forest Fiby urskog, south Sweden

Ladda ner data

Beskrivning

Se engelska katalogsidan för mer information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1124

Version 1.0

Citering

Jerry Skoglund, Håkan Hytteborn, Sven Karlsson. Sveriges lantbruksuniversitet (2019). Pollen analysis and 14C dating in outlining vegetation history of the primeval forest Fiby urskog, south Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3azc-7r86

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Sven Karlsson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Publicerad: 2019-10-03