Pollen analysis and 14C dating in outlining vegetation history of the primeval forest Fiby urskog, south Sweden

Skapare/primärforskare

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Sven Karlsson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Beskrivning

Materialet avser rådata som legat till grund för en pollenstudie vars syfte är att beskriva vegetationshistorien i Fiby urskog, Uppland, de senaste ca 7000 åren. En ca 100 cm sedimentpropp togs i en central våtmark. Tonvikt ligger på de senaste ca 1000 åren där granens invandring och eventuell kulturpåverkan betonas särskilt. 14C-analys har använts vid åldersbestämning liksom landhöjningsdata, diatomanalys och stratigrafi.

Karta

Skapare/primärforskare

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Sven Karlsson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Identifierare

SND-ID: SND 1124

Beskrivning

Materialet avser rådata som legat till grund för en pollenstudie vars syfte är att beskriva vegetationshistorien i Fiby urskog, Uppland, de senaste ca 7000 åren. En ca 100 cm sedimentpropp togs i en central våtmark. Tonvikt ligger på de senaste ca 1000 åren där granens invandring och eventuell kulturpåverkan betonas särskilt. 14C-analys har använts vid åldersbestämning liksom landhöjningsdata, diatomanalys och stratigrafi.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

5000 f.Kr. — 2000

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Vänge socken

Geografisk beskrivning: Naturreservatet Fiby urskog förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Fiby urskog ligger 16 km väster om Uppsala, 5 km nordväst om Vänge.

Finansiering

Finansiär: Svenska Växtgeografiska Sällskapet

Finansiär: Stiftelsen Extensus

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Pollen analysis and 14C dating in outlining vegetation history of the primeval forest Fiby urskog, south Sweden

Citering

Jerry Skoglund, Håkan Hytteborn, Sven Karlsson. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi (2019). <em>Pollen analysis and 14C dating in outlining vegetation history of the primeval forest Fiby urskog, south Sweden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/3azc-7r86">https://doi.org/10.5878/3azc-7r86</a>

Skapare/primärforskare

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Sven Karlsson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Beskrivning

Se engelska katalogsidan för mer information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1124

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Publicerad: 2019-10-03