Pollen analysis and 14C dating in outlining vegetation history of the primeval forest Fiby urskog, south Sweden

Skapare/primärforskare:

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Sven Karlsson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Beskrivning:

Materialet avser rådata som legat till grund för en pollenstudie vars syfte är att beskriva vegetationshistorien i Fiby urskog, Uppland, de senaste ca 7000 åren. En ca 100 cm sedimentpropp togs i en central våtmark. Tonvikt ligger på de senaste ca 1000 åren där granens invandring och eventuell kulturpåverkan betonas särskilt. 14C-analys har använts vid åldersbestämning liksom landhöjningsdata, diatomanalys och stratigrafi.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi

Skapare/primärforskare:

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Sven Karlsson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Identifierare:

SND-ID: SND 1124

Beskrivning:

Materialet avser rådata som legat till grund för en pollenstudie vars syfte är att beskriva vegetationshistorien i Fiby urskog, Uppland, de senaste ca 7000 åren. En ca 100 cm sedimentpropp togs i en central våtmark. Tonvikt ligger på de senaste ca 1000 åren där granens invandring och eventuell kulturpåverkan betonas särskilt. 14C-analys har använts vid åldersbestämning liksom landhöjningsdata, diatomanalys och stratigrafi.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

5000 f.Kr. — 2000

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Vänge socken

Geografisk beskrivning: Naturreservatet Fiby urskog förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län. Fiby urskog ligger 16 km väster om Uppsala, 5 km nordväst om Vänge.

Finansiering:

Svenska Växtgeografiska Sällskapet

Stiftelsen Extensus

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Pollen analysis and 14C dating in outlining vegetation history of the primeval forest Fiby urskog, south Sweden

Citeringsförslag:

Jerry Skoglund, Håkan Hytteborn, Sven Karlsson. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi (2019). Pollen analysis and 14C dating in outlining vegetation history of the primeval forest Fiby urskog, south Sweden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3azc-7r86

Skapare/primärforskare:

Jerry Skoglund - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Håkan Hytteborn - Uppsala Universitet, Institutionen för ekologi och genetik (EBC)

Sven Karlsson - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi

Beskrivning:

Se engelska katalogsidan för mer information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1124

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Publicerad: 2019-10-03