Cutting edge: En jämförelse av kantzoner längs små vattendrag i Kanada, Finland och Sverige

SND-ID: SND 1125

Skapare/primärforskare

Lenka Kuglerova - Sveriges lantbruksuniversitet

Timo Muotka - University of Oulu

John Richardson - University of British Columbia

Beskrivning

Dessa data beskriver 286 små vattendrag i Kanada, Sverige och Finland och deras kantzoner. Alla vattendrag har varit under avverkning mellan 2010 och 2016 och kantzoner lämnades. Vi mätte antalet fysiska vattendragsegenskaper (storlek, underlag, geomorfiska former) och villkoren för tillhörande kantzoner (bredd, trädsammansättning, åldersstruktur). Vi bedömde vidare andra skogsbruksstörningar som maskinspår i bäcknära zoner, diken anslutna till vattendrag och strömningskorsning. Alla dessa data finns också tillgängliga i databasen.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Medverkande

Jussi Jyvasjarvi - University of Oulu

Claire Ruffing - University of British Columbia

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas

Finansiering 2

  • Finansiär: Academy of Finland (Suomen Akatemia)

Finansiering 3

  • Finansiär: Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), Gouvernement du Canada
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-05-01 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Finland, Kanada

Geografisk beskrivning: Data insamlade på en södra och en nordlig region i Sverige och Finland samt kust- och inre regioner i British Columbia (Kanada).

Publikationer
Dataset
Cutting edge: En jämförelse av kantzoner längs små vattendrag i Kanada, Finland och Sverige

Beskrivning

Se engelska katalogsidan för mer information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1125

Version 1.0

Citering

Lenka Kuglerova, Timo Muotka, John Richardson. Sveriges lantbruksuniversitet (2020). Cutting edge: En jämförelse av kantzoner längs små vattendrag i Kanada, Finland och Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/9469-2s37

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Lenka Kuglerova - Sveriges lantbruksuniversitet

Timo Muotka - University of Oulu

John Richardson - University of British Columbia

Datainsamling

  • Beskrivning av insamlingsmetod: Observationer och mätningar i fältet.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-01–2018-08-30
Publicerad: 2020-06-18