Cutting edge: En jämförelse av kantzoner längs små vattendrag i Kanada, Finland och Sverige

Skapare/primärforskare:

Lenka Kuglerova - Sveriges lantbruksuniversitet

Timo Muotka - University of Oulu

John Richardson - University of British Columbia

Beskrivning:

Dessa data beskriver 286 små vattendrag i Kanada, Sverige och Finland och deras kantzoner. Alla vattendrag har varit under avverkning mellan 2010 och 2016 och kantzoner lämnades. Vi mätte antalet fysiska vattendragsegenskaper (storlek, underlag, geomorfiska former) och villkoren för tillhörande kantzoner (bredd, trädsammansättning, åldersstruktur). Vi bedömde vidare andra skogsbruksstörningar som maskinspår i bäcknära zoner, diken anslutna till vattendrag och strömningskorsning. Alla dessa data finns också tillgängliga i databasen.

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Skapare/primärforskare:

Lenka Kuglerova - Sveriges lantbruksuniversitet

Timo Muotka - University of Oulu

John Richardson - University of British Columbia

Medverkande:

Jussi Jyvasjarvi - University of Oulu

Claire Ruffing - University of British Columbia

Identifierare:

SND-ID: SND 1125

Beskrivning:

Dessa data beskriver 286 små vattendrag i Kanada, Sverige och Finland och deras kantzoner. Alla vattendrag har varit under avverkning mellan 2010 och 2016 och kantzoner lämnades. Vi mätte antalet fysiska vattendragsegenskaper (storlek, underlag, geomorfiska former) och villkoren för tillhörande kantzoner (bredd, trädsammansättning, åldersstruktur). Vi bedömde vidare andra skogsbruksstörningar som maskinspår i bäcknära zoner, diken anslutna till vattendrag och strömningskorsning. Alla dessa data finns också tillgängliga i databasen.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2017-05-01 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Finland, Kanada

Geografisk beskrivning: Data insamlade på en södra och en nordlig region i Sverige och Finland samt kust- och inre regioner i British Columbia (Kanada).

Finansiering:

Forskningsrådet Formas

Academy of Finland (Suomen Akatemia)

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), Gouvernement du Canada

Version 1.0:

Cutting edge: En jämförelse av kantzoner längs små vattendrag i Kanada, Finland och Sverige

Citeringsförslag:

Lenka Kuglerova, Timo Muotka, John Richardson. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel (2020). Cutting edge: En jämförelse av kantzoner längs små vattendrag i Kanada, Finland och Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/9469-2s37

Skapare/primärforskare:

Lenka Kuglerova - Sveriges lantbruksuniversitet

Timo Muotka - University of Oulu

John Richardson - University of British Columbia

Beskrivning:

Se engelska katalogsidan för mer information: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1125

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Beskrivning av insamlingsmetod: Observationer och mätningar i fältet.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-01 — 2018-08-30

Publicerad: 2020-06-18