Parametriseringar av partikelegenskaper i arktiska cirrusmoln och dess beroende av molnens ursprung

Skapare/primärforskare:

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Veronika Wolf - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Beskrivning:

Storleksfördelningar (PSD) av arktiska cirrusmoln är presenterade tillsammans med gamma-funktioner som bäst beskriver dessa PSD. Nya parametriseringar är framtagna av resultaten.
Cirrusmätningar har genomförts i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E).

Se ytterligare beskrivning på engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1126

Karta:

Ladda ner data:

SND1126-001_V1.0.zip (160.91 KB)
Arctic cirrus particle size distributions and their parametrizations depending on the cloud origin

Skapare/primärforskare:

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Veronika Wolf - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Medverkande:

Martina Krämer - Research Centre Jülich, Institute for Energy and Climate Research 7: Stratosphere (IEK-7) orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1126

Beskrivning:

Storleksfördelningar (PSD) av arktiska cirrusmoln är presenterade tillsammans med gamma-funktioner som bäst beskriver dessa PSD. Nya parametriseringar är framtagna av resultaten.
Cirrusmätningar har genomförts i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E).

Se ytterligare beskrivning på engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1126

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-04-04 — 2018-02-28

Geografisk utbredning:

Finansiering:

Rymdstyrelsen — dnr 85/10, 86/11, 143/12, 273/12, 168/13, 124/14

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wolf, V., et al. (2018). Arctic ice clouds over northern Sweden: microphysical properties studied with the Balloon-borne Ice Cloud particle Imager, B-ICI. Atmospheric Chemistry and Physics, 18 (23), 17371-17386. DOI: 10.5194/acp-18-17371-2018
Länk till artikel

Kuhn, T., & Heymsfield, A. J. (2016). In situ balloon-borne ice particle imaging in high-latitude cirrus. Pure and Applied Geophysics, 173 (9), 3065-3084. DOI: 10 .1007/s00024-016-1324-x
Länk till artikel

Wolf, V., T. Kuhn, and M. Krämer (2019), On the dependence of cirrus parametrizations on the cloud origin, Geophys. Res. Lett., 46(21), 12,565- 12,571, doi: 10.1029/2019GL083841.
Länk till artikel

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

Ladda ner data:

SND1126-001_V1.0.zip (160.91 KB)
Arctic cirrus particle size distributions and their parametrizations depending on the cloud origin

Parametriseringar av partikelegenskaper i arktiska cirrusmoln och dess beroende av molnens ursprung

Citering:

Thomas Kuhn, Veronika Wolf. Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik (2019). Parametriseringar av partikelegenskaper i arktiska cirrusmoln och dess beroende av molnens ursprung. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/qh1n-4466

Beskrivning:

Se beskrivning på engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1126

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-04-04 — 2018-02-28