Parametriseringar av partikelegenskaper i arktiska cirrusmoln och dess beroende av molnens ursprung

SND-ID: SND 1126

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Veronika Wolf - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Beskrivning

Storleksfördelningar (PSD) av arktiska cirrusmoln är presenterade tillsammans med gamma-funktioner som bäst beskriver dessa PSD. Nya parametriseringar är framtagna av resultaten. Cirrusmätningarna har genomförts i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E).

Datasetet ligger till grund för artikeln Wolf, V., T. Kuhn, and M. Krämer (2019), On the dependence of cirrus parametrizations on the cloud origin, Geophys. Res. Lett., 46(21), 12,565- 12,571, doi: 10.1029/2019GL083841.

Se ytterligare beskrivning på engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1126

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för system- och rymdteknik

Medverkande

Martina Krämer - Research Centre Jülich, Institute for Energy and Climate Research 7: Stratosphere (IEK-7) orcid

Finansiering

  • Finansiär: Rymdstyrelsen
  • Diarienummer hos finansiär: 85/10, 86/11, 143/12, 273/12, 168/13, 124/14
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-04-04 – 2018-02-28

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrbottens län, Kiruna kommun

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kuhn, T., & Heymsfield, A. J. (2016). In Situ Balloon-Borne Ice Particle Imaging in High-Latitude Cirrus. Pure and Applied Geophysics, 173(9), 3065–3084. https://doi.org/10.1007/s00024-016-1324-x
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1007/s00024-016-1324-x
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-7503

Wolf, V., Kuhn, T., Milz, M., Völger, P., Krämer, M., & Rolf, C. (2018). Arctic ice clouds over northern Sweden : microphysical properties studied with the Balloon-borne Ice Cloud particle Imager B-ICI. Atmospheric Chemistry And Physics, 18(23), 17371–17386. https://doi.org/10.5194/acp-18-17371-2018
Länk till artikel
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-72316
DOI: https://doi.org/10.5194/acp-18-17371-2018

Wolf, V., Kuhn, T., & Krämer, M. (2019). On the Dependence of Cirrus Parametrizations on the Cloud Origin. Geophysical Research Letters, 46(21), 12565–12571. https://doi.org/10.1029/2019GL083841
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1029/2019GL083841
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-73538

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Parametriseringar av partikelegenskaper i arktiska cirrusmoln och dess beroende av molnens ursprung

Ladda ner data

Beskrivning

Se beskrivning på engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1126

Version 1.0

Citering

Thomas Kuhn, Veronika Wolf. Luleå tekniska universitet (2019). Parametriseringar av partikelegenskaper i arktiska cirrusmoln och dess beroende av molnens ursprung. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/qh1n-4466

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Veronika Wolf - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-04-04 – 2018-02-28

Publicerad: 2019-12-19
Senast uppdaterad: 2021-03-26