Ljuset hemma

Skapare/primärforskare:

Kiran Maini Gerhardsson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Beskrivning:

Syftet med studien "Ljuset hemma" var att undersöka den befintliga ljussituationen i svenska hem genom kvantitativa metoder. En enkät skickades ut till ett slumpmässigt urval med 2000 boende mellan 18 och 80 år i Lunds kommun.

Syfte:

Syftet med studien "Ljuset hemma" var att undersöka den befintliga ljussituationen i svenska hem med avseende på inköp och placering av olika ljuskällor, vad som karaktäriserar belysningen och ljusrelaterat beteende i hemmet.

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Skapare/primärforskare:

Kiran Maini Gerhardsson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Identifierare:

SND-ID: SND 1127

Beskrivning:

Syftet med studien "Ljuset hemma" var att undersöka den befintliga ljussituationen i svenska hem genom kvantitativa metoder. En enkät skickades ut till ett slumpmässigt urval med 2000 boende mellan 18 och 80 år i Lunds kommun.

Syfte:

Syftet med studien "Ljuset hemma" var att undersöka den befintliga ljussituationen i svenska hem med avseende på inköp och placering av olika ljuskällor, vad som karaktäriserar belysningen och ljusrelaterat beteende i hemmet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015-11-02 — 2015-11-27

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Skåne län

Analysenhet:

Population:

Vuxna invånare i Lunds kommun, 18-80 år.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Finansiering:

Energimyndigheten

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gerhardsson, K. M., Laike, T., & Johansson, M. (2019). Residents’ lamp purchasing behaviour, indoor lighting characteristics and choices in Swedish homes. Indoor and Built Environment, 28(7): 964-983. <https://doi.org/10.1177/1420326X18808338>
DOI: https://doi.org/10.1177/1420326X18808338

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ljuset hemma

Citeringsförslag:

Kiran Maini Gerhardsson. Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö (2019). Ljuset hemma. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/5f03-xr08

Skapare/primärforskare:

Kiran Maini Gerhardsson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Beskrivning:

Ett frågeformulär skickades till ett slumpmässigt urval som drogs av (SPAR) från den vuxna befolkningen (18-80 år) i Lund. Efter en påminnelse blev antalet returnerade svar 536 (kvinnor 51% och män 49%).

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-11-02 — 2015-11-27

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-11-02 — 2015-11-27

Antal individer/objekt:

536

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

27

Publicerad: 2019-10-30
Senast uppdaterad: 2019-12-18