Ljuset hemma

Beställ data

Skapare/primärforskare

Kiran Maini Gerhardsson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Beskrivning

Syftet med studien "Ljuset hemma" var att undersöka den befintliga ljussituationen i svenska hem genom kvantitativa metoder. En enkät skickades ut till ett slumpmässigt urval med 2000 boende mellan 18 och 80 år i Lunds kommun.

Syfte:

Syftet med studien "Ljuset hemma" var att undersöka den befintliga ljussituationen i svenska hem med avseende på inköp och placering av olika ljuskällor, vad som karaktäriserar belysningen och ljusrelaterat beteende i hemmet.

Skapare/primärforskare

Kiran Maini Gerhardsson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Identifierare

SND-ID: SND 1127

Beskrivning

Syftet med studien "Ljuset hemma" var att undersöka den befintliga ljussituationen i svenska hem genom kvantitativa metoder. En enkät skickades ut till ett slumpmässigt urval med 2000 boende mellan 18 och 80 år i Lunds kommun.

Syfte:

Syftet med studien "Ljuset hemma" var att undersöka den befintliga ljussituationen i svenska hem med avseende på inköp och placering av olika ljuskällor, vad som karaktäriserar belysningen och ljusrelaterat beteende i hemmet.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-11-02 — 2015-11-27

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Analysenhet

Population

Vuxna invånare i Lunds kommun, 18-80 år.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Ett slumpmässigt urval av 2000 boende från Statens personadressregister (SPAR).

Finansiering

Finansiär: Energimyndigheten

Ladda ner metadata

Publikationer

Gerhardsson, K. M., Laike, T., & Johansson, M. (2019). Residents’ lamp purchasing behaviour, indoor lighting characteristics and choices in Swedish homes. Indoor and Built Environment, 28(7): 964-983. <https://doi.org/10.1177/1420326X18808338>
DOI: https://doi.org/10.1177/1420326X18808338

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ljuset hemma

Citering

Kiran Maini Gerhardsson. Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö (2019). <em>Ljuset hemma</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/5f03-xr08">https://doi.org/10.5878/5f03-xr08</a>

Skapare/primärforskare

Kiran Maini Gerhardsson - Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Beskrivning

Ett frågeformulär skickades till ett slumpmässigt urval som drogs av (SPAR) från den vuxna befolkningen (18-80 år) i Lund. Efter en påminnelse blev antalet returnerade svar 536 (kvinnor 51% och män 49%).

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-11-02 — 2015-11-27

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-11-02 — 2015-11-27

Antal individer/objekt

536

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

27

Publicerad: 2019-10-30
Senast uppdaterad: 2019-12-18