Dual Ice Crystal Imager (D-ICI): bilder av snöpartiklar från Kiruna, 2014

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet orcid

Beskrivning

Ett nytt instrument, kallad Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), har utvecklats för att mäta samtidigt mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar. Instrumentet tar bilder av partiklar från två olika riktningar med en upplösning av 4μm/pixel. Första mätningar med D-ICI i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), den 2014-10-19 presenteras. Både bilder och egenskaper framtagna av dessa ingår i datasetet.

Datasetet ligger till grund för artikeln Kuhn, T. and Vázquez-Martín, S.: Microphysical properties and fall speed measurements of snow ice crystals using the Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), Atmos. Meas. Tech., 13, 1273–1285, https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020, 2020.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1129

Ansvarig institution/enhet

Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet orcid

Identifierare

SND-ID: SND 1129

Beskrivning

Ett nytt instrument, kallad Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), har utvecklats för att mäta samtidigt mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar. Instrumentet tar bilder av partiklar från två olika riktningar med en upplösning av 4μm/pixel. Första mätningar med D-ICI i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), den 2014-10-19 presenteras. Både bilder och egenskaper framtagna av dessa ingår i datasetet.

Datasetet ligger till grund för artikeln Kuhn, T. and Vázquez-Martín, S.: Microphysical properties and fall speed measurements of snow ice crystals using the Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), Atmos. Meas. Tech., 13, 1273–1285, https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020, 2020.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1129

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-10-19 — 2014-10-19

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kiruna kommun, Norrbotten

Geografisk beskrivning: Data from snowfall in Kiruna, northern Sweden (67.8°N, 20.4°E).

Finansiering

Kempestiftelserna

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Vázquez-Martín, S.; Kuhn, T.; Eliasson, S. Shape Dependence of Falling Snow Crystals’ Microphysical Properties Using an Updated Shape Classification. Appl. Sci. 2020, 10, 1163. https://doi.org/10.3390/app10031163
Länk till fulltext
DOI: https://doi.org/10.3390/app10031163

Kuhn, T. and Vázquez-Martín, S.: Microphysical properties and fall speed measurements of snow ice crystals using the Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), Atmos. Meas. Tech., 13, 1273–1285, https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020, 2020.
Länk till fulltext
DOI: https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner data

Licens

Creative Commons License

Dual Ice Crystal Imager (D-ICI): bilder av snöpartiklar från Kiruna den 2014-10-19 med storlek, yta, och fallhastighetsmätningar

Citeringsförslag

Thomas Kuhn. Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik (2019). <em>Dual Ice Crystal Imager (D-ICI): bilder av snöpartiklar från Kiruna den 2014-10-19 med storlek, yta, och fallhastighetsmätningar</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/rhwc-7093">https://doi.org/10.5878/rhwc-7093</a>

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet orcid

Beskrivning

Data består av bilder från två kameror, top view och side view. Bilderna finns i mappar "20141018_180609_top" (top view) och "20141018_180728_side" (side view). Mappen av top-view bilder innehåller också resultat från bildanalys för att hitta snöpartiklar samt deras kant, storlek och yta.
Fyra textfiler innehåller storlek, yta och fallhastighet av snöpartiklarna.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1129

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Stillbild

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-10-19 — 2014-10-19

Publicerad: 2020-03-16