Tabellarisk sammanfattning av 58 pedagogiska utredningar från Sverige och Tyskland

Skapare/primärforskare:

Thomas Barow - Göteborgs universitet orcid

Daniel Östlund - Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning orcid

Beskrivning:

Filen innehåller två översiktstabeller med avidentifierad information från pedagogiska utredningar som har genomförts i Sverige och Tyskland.

Skapare/primärforskare:

Thomas Barow - Göteborgs universitet orcid

Daniel Östlund - Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1130

Beskrivning:

Filen innehåller två översiktstabeller med avidentifierad information från pedagogiska utredningar som har genomförts i Sverige och Tyskland.

Språk:

Tyska

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-01-01 — 2017-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Skåne, Tyskland

Geografisk beskrivning: Den tyska data avser delstaten Nordrhein-Westfalen.

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Region

Analysenhet:

Population:

Elever i behov av särskilt stöd (enligt SFS 2010:800, 3 kap, § 7 resp. enligt AO-SF NRW)

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt
Forskarna fick tillgång till det anonymiserade materialet via skoladministrationer i Sverige och Tyskland. Filen innehåller dock bara en sammanfattning, INTE själva originalmaterialet (= pedagogiska utredningar).

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Barow, T. & Östlund, D. (2018). The significance of SEN assessment, diagnoses, and psychometric tests in inclusive education: Studies from Sweden and Germany. Hamre, B., Morin, A. & Ydesen, C. (eds.). Testing and Inclusive Schooling: International challenges and opportunities. London, New York: Routledge, 231-247.

Barow, T. & Östlund, D. (2019). “The system shows us how bad it feels”: special educational needs assessment in North Rhine-Westphalia, Germany. European Journal of Special Needs Education 34 (5), 678-691, DOI: 10.1080/08856257.2019.1603595

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Detta är den senaste versionen av datasetet.

Version 1.0:

Tabellarisk sammanfattning av 58 pedagogiska utredningar från Sverige och Tyskland

Citering:

Thomas Barow, Daniel Östlund. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (2019). Tabellarisk sammanfattning av 58 pedagogiska utredningar från Sverige och Tyskland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3n2k-fm21

Beskrivning:

Materialet är i stort sett kvalitativt och innehåller sammanfattad information om anonymiserade pedagogiska utredningar i tre kommuner i Skåne och fem kommuner i delstaten Nordrhein-Westfalen, Tyskland.
Sammanfattning av variabler: Kön, Årskurs, Initiativtagaren för utredningen, Initial problembeskrivning, Tidigare insatser, Informationskällor, Elevens delaktighet, Vårdnadshavarens delaktighet, Pedagogiska konsekvenser och åtgärder, Kommentarer

Dataformat / datastruktur:

Text