Ecological interdependencies and resource competition: The role of information and communication in promoting effective collaboration in complex management situations.

SND-ID: SND 1131

Skapare/primärforskare

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Beskrivning

Studien har undersökt hur personer interagerar i samband med att de ställs inför utmaningen att hantera komplicerade naturresurser. Studien använder sig av en innovativ experimentell metod för att testa den relativa vikten av kommunikation i hanteringen av komplexa social-ekologiska system som kännetecknas av dilemma i förvaltningen av gemensamma resurser.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Stockholm Resilience Centre

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-01-01 – 2016-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Publikationer

Osborne M, Sundström E, Bodin Ö (2019) Ecological interdependencies and resource competition: The role of information and communication in promoting effective collaboration in complex management situations. PLOS ONE 14(12): e0225903. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225903
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225903

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Ecological interdependencies and resource competition: The role of information and communication in promoting effective collaboration in complex management situations.

Ladda ner data

Beskrivning

Behavioural experimental results, per round for the different treatments. All messages are coded (see published paper)

Version 1.0

Citering

Örjan Bodin. Stockholms universitet (2019). Ecological interdependencies and resource competition: The role of information and communication in promoting effective collaboration in complex management situations. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7z4a-0h67

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-01-01 – 2016-12-31

Variabler

26

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2019-12-03
Senast uppdaterad: 2019-12-18