Ecological interdependencies and resource competition: The role of information and communication in promoting effective collaboration in complex management situations.

Skapare/primärforskare:

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Beskrivning:

Studien har undersökt hur personer interagerar i samband med att de ställs inför utmaningen att hantera komplicerade naturresurser. Studien använder sig av en innovativ experimentell metod för att testa den relativa vikten av kommunikation i hanteringen av komplexa social-ekologiska system som kännetecknas av dilemma i förvaltningen av gemensamma resurser.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Skapare/primärforskare:

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1131

Beskrivning:

Studien har undersökt hur personer interagerar i samband med att de ställs inför utmaningen att hantera komplicerade naturresurser. Studien använder sig av en innovativ experimentell metod för att testa den relativa vikten av kommunikation i hanteringen av komplexa social-ekologiska system som kännetecknas av dilemma i förvaltningen av gemensamma resurser.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015-01-01 — 2016-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Stockholms län

Finansiering:

Forskningsrådet Formas

Kontakt för frågor om data:

Örjan Bodin

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Osborne M, Sundström E, Bodin Ö (2019) Ecological interdependencies and resource competition: The role of information and communication in promoting effective collaboration in complex management situations. PLOS ONE 14(12): e0225903. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225903
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225903

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Ecological interdependencies and resource competition: The role of information and communication in promoting effective collaboration in complex management situations.

Citeringsförslag:

Örjan Bodin. Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre (2019). Ecological interdependencies and resource competition: The role of information and communication in promoting effective collaboration in complex management situations. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/7z4a-0h67

Skapare/primärforskare:

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Beskrivning:

Behavioural experimental results, per round for the different treatments. All messages are coded (see published paper)

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015-01-01 — 2016-12-31

Variabler:

26

Publicerad: 2019-12-03
Senast uppdaterad: 2019-12-18