Upprepade lumbalpunktioner inom 3 dagar kan påverka biomarkörer i likvor

SND-ID: SND 1132

Skapare/primärforskare

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning

En förlängning av en studie om förhållandet mellan sömnbrist och biomarkörer för Alzheimers sjukdom, i cerebrospinalvätska (CSF). Friska frivilliga (N=13) utsattes för upprepade lumbalpunktioner med tre dagars mellanrum. Vårt mål var att undersöka CSF-dynamik i förhållande till sömnbrist. En oväntad kraftig ökning av biomarkörkoncentrationerna i det andra provet fick oss att misstänka en artefakt och vi upprepade därför experimentet, men utan sömnbegränsning, i fyra ytterligare individer. Vi kunde då se en liknande ökning i biomarkörnivåer, vilket antyder ett inneboende metodproblem med upprepade lumbalpunktioner.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 823-14

Metod och tidsperiod

Population

Friska frivilliga försökspersoner

Studiedesign

Överkorsad

Beskrivning av studiedesign

Randomiserad korsad

Urvalsmetod

Övrigt
13 friska frivilliga rekryterade genom affischer på universitetsområde. 20-40 år utan sömnstörningar. Body-Mass-index (BMI) <30 kg / m2. Ingen kontinuerlig användning av mediciner och inga kroniska sjukdomar. Självrapporterad normal sänggång <00.00, uppstigning 06.00-09.00, sömnduration 6,5-8,5 timmar och frånvaro av sömnstörningar (såsom kronisk sömnlöshet / sömnighet på dagtid / narkolepsi). Epworth Sleepiness Scale (ESS) poäng <11.

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-02-01 – 2016-02-29

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson M, Arlig J, Hedner J, Blennow K, Zetterberg H. Sleep deprivation and cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer's disease. Sleep. 2018;41(5). https://doi.org/10.1093/sleep/zsy025
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1093/sleep/zsy025

Olsson, M., Ärlig, J., Hedner, J. et al. Repeated lumbar punctures within 3 days may affect CSF biomarker levels. Fluids Barriers CNS 16, 37 (2019) doi:10.1186/s12987-019-0157-2
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1186/s12987-019-0157-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Upprepade lumbalpunktioner inom 3 dagar utan sömnintervention

Ladda ner data

Beskrivning

Försökspersoner som med kontrollerad normalsömn. Lumbalpunktion med 3 dagars mellanrum. Biomarkörkoncentrationer från varje enskild lumbalpunktion.

Version 1.0

Citering

Martin Olsson, Johan Ärlig, Jan Hedner, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg. Göteborgs universitet (2019). Upprepade lumbalpunktioner inom 3 dagar utan sömnintervention. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/tpbk-k885

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Variabler

8

Antal individer/objekt

4

Dataset 2
Upprepade lumbalpunktioner. Efter sömndeprivering och 3 dagar senare, efter återhämtningssömn

Ladda ner data

Beskrivning

Biomarkörkoncentrationer från varje lumbalpunktion. Första punktion direkt efter sömndeprivering. Andra punktion tre dagar senare, efter återhämtningssömn.

Version 1.0

Citering

Martin Olsson, Johan Ärlig, Jan Hedner, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg. Göteborgs universitet (2019). Upprepade lumbalpunktioner. Efter sömndeprivering och 3 dagar senare, efter återhämtningssömn. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cavp-eh78

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Variabler

8

Antal individer/objekt

13

Publicerad: 2019-12-16