Upprepade lumbalpunktioner inom 3 dagar kan påverka biomarkörer i likvor

Skapare/primärforskare:

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

En förlängning av en studie om förhållandet mellan sömnbrist och biomarkörer för Alzheimers sjukdom, i cerebrospinalvätska (CSF). Friska frivilliga (N=13) utsattes för upprepade lumbalpunktioner med tre dagars mellanrum. Vårt mål var att undersöka CSF-dynamik i förhållande till sömnbrist. En oväntad kraftig ökning av biomarkörkoncentrationerna i det andra provet fick oss att misstänka en artefakt och vi upprepade därför experimentet, men utan sömnbegränsning, i fyra ytterligare individer. Vi kunde då se en liknande ökning i biomarkörnivåer, vilket antyder ett inneboende metodproblem med upprepade lumbalpunktioner.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Skapare/primärforskare:

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Identifierare:

SND-ID: SND 1132

Beskrivning:

En förlängning av en studie om förhållandet mellan sömnbrist och biomarkörer för Alzheimers sjukdom, i cerebrospinalvätska (CSF). Friska frivilliga (N=13) utsattes för upprepade lumbalpunktioner med tre dagars mellanrum. Vårt mål var att undersöka CSF-dynamik i förhållande till sömnbrist. En oväntad kraftig ökning av biomarkörkoncentrationerna i det andra provet fick oss att misstänka en artefakt och vi upprepade därför experimentet, men utan sömnbegränsning, i fyra ytterligare individer. Vi kunde då se en liknande ökning i biomarkörnivåer, vilket antyder ett inneboende metodproblem med upprepade lumbalpunktioner.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015-02-01 — 2016-02-29

Population:

Friska frivilliga försökspersoner

Studiedesign:

Överkorsad

Beskrivning av studiedesign:

Randomiserad korsad

Urvalsmetod:

Övrigt

Etikprövning:

Göteborg — dnr 823-14

Studie kopplad till biobank:

Ja

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson M, Arlig J, Hedner J, Blennow K, Zetterberg H. Sleep deprivation and cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer's disease. Sleep. 2018;41(5). https://doi.org/10.1093/sleep/zsy025
Länk till artikel
DOI: 10.1093/sleep/zsy025

Olsson, M., Ärlig, J., Hedner, J. et al. Repeated lumbar punctures within 3 days may affect CSF biomarker levels. Fluids Barriers CNS 16, 37 (2019) doi:10.1186/s12987-019-0157-2
Länk till artikel
DOI: 10.1186/s12987-019-0157-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 1

Upprepade lumbalpunktioner inom 3 dagar utan sömnintervention

Citeringsförslag:

Martin Olsson, Johan Ärlig, Jan Hedner, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg. Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (2019). Upprepade lumbalpunktioner inom 3 dagar utan sömnintervention. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/tpbk-k885

Skapare/primärforskare:

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

Försökspersoner som med kontrollerad normalsömn. Lumbalpunktion med 3 dagars mellanrum. Biomarkörkoncentrationer från varje enskild lumbalpunktion.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

8

Antal individer/objekt:

4

Version 1.0:

Ladda ner data:

Dataset 2

Upprepade lumbalpunktioner. Efter sömndeprivering och 3 dagar senare, efter återhämtningssömn

Citeringsförslag:

Martin Olsson, Johan Ärlig, Jan Hedner, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg. Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (2019). Upprepade lumbalpunktioner. Efter sömndeprivering och 3 dagar senare, efter återhämtningssömn. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cavp-eh78

Skapare/primärforskare:

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

Biomarkörkoncentrationer från varje lumbalpunktion. Första punktion direkt efter sömndeprivering. Andra punktion tre dagar senare, efter återhämtningssömn.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

8

Antal individer/objekt:

13

Publicerad: 2019-12-16