Upprepade lumbalpunktioner inom 3 dagar kan påverka biomarkörer i likvor

Skapare/primärforskare

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning

En förlängning av en studie om förhållandet mellan sömnbrist och biomarkörer för Alzheimers sjukdom, i cerebrospinalvätska (CSF). Friska frivilliga (N=13) utsattes för upprepade lumbalpunktioner med tre dagars mellanrum. Vårt mål var att undersöka CSF-dynamik i förhållande till sömnbrist. En oväntad kraftig ökning av biomarkörkoncentrationerna i det andra provet fick oss att misstänka en artefakt och vi upprepade därför experimentet, men utan sömnbegränsning, i fyra ytterligare individer. Vi kunde då se en liknande ökning i biomarkörnivåer, vilket antyder ett inneboende metodproblem med upprepade lumbalpunktioner.

Skapare/primärforskare

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Identifierare

SND-ID: SND 1132

Beskrivning

En förlängning av en studie om förhållandet mellan sömnbrist och biomarkörer för Alzheimers sjukdom, i cerebrospinalvätska (CSF). Friska frivilliga (N=13) utsattes för upprepade lumbalpunktioner med tre dagars mellanrum. Vårt mål var att undersöka CSF-dynamik i förhållande till sömnbrist. En oväntad kraftig ökning av biomarkörkoncentrationerna i det andra provet fick oss att misstänka en artefakt och vi upprepade därför experimentet, men utan sömnbegränsning, i fyra ytterligare individer. Vi kunde då se en liknande ökning i biomarkörnivåer, vilket antyder ett inneboende metodproblem med upprepade lumbalpunktioner.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-02-01 — 2016-02-29

Population

Friska frivilliga försökspersoner

Studiedesign

Överkorsad

Beskrivning av studiedesign

Randomiserad korsad

Urvalsmetod

Övrigt
13 friska frivilliga rekryterade genom affischer på universitetsområde. 20-40 år utan sömnstörningar. Body-Mass-index (BMI) <30 kg / m2. Ingen kontinuerlig användning av mediciner och inga kroniska sjukdomar. Självrapporterad normal sänggång <00.00, uppstigning 06.00-09.00, sömnduration 6,5-8,5 timmar och frånvaro av sömnstörningar (såsom kronisk sömnlöshet / sömnighet på dagtid / narkolepsi). Epworth Sleepiness Scale (ESS) poäng <11.

Etikprövning

Göteborg — dnr 823-14

Studie kopplad till biobank

Ja

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson M, Arlig J, Hedner J, Blennow K, Zetterberg H. Sleep deprivation and cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer's disease. Sleep. 2018;41(5). https://doi.org/10.1093/sleep/zsy025
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1093/sleep/zsy025

Olsson, M., Ärlig, J., Hedner, J. et al. Repeated lumbar punctures within 3 days may affect CSF biomarker levels. Fluids Barriers CNS 16, 37 (2019) doi:10.1186/s12987-019-0157-2
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1186/s12987-019-0157-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Upprepade lumbalpunktioner inom 3 dagar utan sömnintervention

Citering

Martin Olsson, Johan Ärlig, Jan Hedner, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg. Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (2019). <em>Upprepade lumbalpunktioner inom 3 dagar utan sömnintervention</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/tpbk-k885">https://doi.org/10.5878/tpbk-k885</a>

Skapare/primärforskare

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning

Försökspersoner som med kontrollerad normalsömn. Lumbalpunktion med 3 dagars mellanrum. Biomarkörkoncentrationer från varje enskild lumbalpunktion.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

8

Antal individer/objekt

4

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Upprepade lumbalpunktioner. Efter sömndeprivering och 3 dagar senare, efter återhämtningssömn

Citering

Martin Olsson, Johan Ärlig, Jan Hedner, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg. Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (2019). <em>Upprepade lumbalpunktioner. Efter sömndeprivering och 3 dagar senare, efter återhämtningssömn</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/cavp-eh78">https://doi.org/10.5878/cavp-eh78</a>

Skapare/primärforskare

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning

Biomarkörkoncentrationer från varje lumbalpunktion. Första punktion direkt efter sömndeprivering. Andra punktion tre dagar senare, efter återhämtningssömn.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

8

Antal individer/objekt

13

Publicerad: 2019-12-16