Innovationsspridning och upptagandet av innovationer i lantbrukssföretag och företag i agri-food. - En systematisk kartläggning och översikt av forskningen

Skapare/primärforskare:

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Lisa Blix Germundsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Annie Drottberger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Beskrivning:

Studiens syfte är att systematiskt göra en översikt, analysera, beskriva och sammanställa vetenskapliga studier på temat innovationsspridning och upptagandet av innovationer hos lantbruksföretag och företag inom agri-food, utifrån företagets perspektiv. Vidare att inrama resultaten i en konceptuell översikt som omfattar forskningens nyckelelement under perioden. Specifika mål med studien är att: 1) avgöra vilka variabler som är viktiga från företagets perspektiv för innovationsspridning och företagens upptag av innovationer; baserat på resultaten, föreslå områden för kunskap och förmågor i det stödjande kunskapssystemen, med syftet att öka sektorns upptag av innovationer; och; 3) diskutera implikationer för forskningen.
Studien baseras på en systematisk kartläggning av litteraturen (akademiska artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter) under perioden 1997-2017. Sammanlagt 202 artiklar inkluderas i kartläggningen och analyseras med en exploration analytisk metod. En avgränsning är gjord till OECD-länder. Nio huvudkategorier av nyckelelement som studerats har identifierats i kartläggninge

... Visa mer..

Ämnesområde:

ekonomiska förhållanden och indikatorer, jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Skapare/primärforskare:

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Lisa Blix Germundsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Annie Drottberger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Identifierare:

SND-ID: SND 1133

Beskrivning:

Studiens syfte är att systematiskt göra en översikt, analysera, beskriva och sammanställa vetenskapliga studier på temat innovationsspridning och upptagandet av innovationer hos lantbruksföretag och företag inom agri-food, utifrån företagets perspektiv. Vidare att inrama resultaten i en konceptuell översikt som omfattar forskningens nyckelelement under perioden. Specifika mål med studien är att: 1) avgöra vilka variabler som är viktiga från företagets perspektiv för innovationsspridning och företagens upptag av innovationer; baserat på resultaten, föreslå områden för kunskap och förmågor i det stödjande kunskapssystemen, med syftet att öka sektorns upptag av innovationer; och; 3) diskutera implikationer för forskningen.
Studien baseras på en systematisk kartläggning av litteraturen (akademiska artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter) under perioden 1997-2017. Sammanlagt 202 artiklar inkluderas i kartläggningen och analyseras med en exploration analytisk metod. En avgränsning är gjord till OECD-länder. Nio huvudkategorier av nyckelelement som studerats har identifierats i kartläggninge

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-01-01 — 2017-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: OECD countries

Analysenhet:

Population:

Scientific journal papers

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt

Finansiering:

Formas, Nationella forskningsprogrammet för livsmedel — dnr Formas Dnr. 2017-02019

Ämnesområde:

ekonomiska förhållanden och indikatorer, jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, Ekonomi och näringsliv (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Innovationsspridning och upptagandet av innovationer i lantbrukssföretag och företag i agri-food. - En systematisk kartläggning och översikt av forskningen

Citeringsförslag:

Fredrik Fernqvist, Lisa Blix Germundsson, Annie Drottberger, Sara Spendrup. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (2019). Innovationsspridning och upptagandet av innovationer i lantbrukssföretag och företag i agri-food. - En systematisk kartläggning och översikt av forskningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/wyaf-j958

Skapare/primärforskare:

Fredrik Fernqvist - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi orcid

Lisa Blix Germundsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Annie Drottberger - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Sara Spendrup - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Beskrivning:

De kartlagda artiklarna har erhållit ett referensnummer som används både i metatabellen med kategoriserade nyckelord och i det tillhörande Excelbladet (datafilen). Datafilen visar förteckningen över artiklar inkluderade i kartläggningen, men även de artiklar som exkluderats i de senare stegen av screeningprocessen.
Datat består av:
metatabell med kategoriserad nyckelord/nyckelelement
Excelblad inklusive full information om artiklarna och de extraherade nyckelorden
Noteringar rörande proceduren,

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-01-01 — 2017-12-31

Antal individer/objekt:

202

Publicerad: 2019-12-17