Enkät till europeiska universitetsbibliotek 2017 - användarenkäter och andra metoder för biblioteksutveckling

Skapare/primärforskare

Håkan Carlsson - Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek

Tore Torngren - Lunds universitet, Lunds universitetsbibliotek

Beskrivning

En arbetsgrupp fick 2015 i uppdrag av LIBER, sammanslutningen för europeiska forskningsbibliotek, att undersöka lärdomar och arbetssätt inom biblioteksservice. Man skulle särskilt identifiera nya bibliotekstjänster och bibliotekstjänster under utveckling med hjälp av olika verktyg och metoder. En enkät sjösattes som en del i arbetet att undersöka saken. Enkäten skickades ut till samtliga 308 universitetsbibliotek inom LIBER i maj 2017.

Ämnesområde

UTBILDNING, Gymnasial och högre utbildning, MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Håkan Carlsson - Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek

Tore Torngren - Lunds universitet, Lunds universitetsbibliotek

Identifierare

SND-ID: SND 1134

Beskrivning

En arbetsgrupp fick 2015 i uppdrag av LIBER, sammanslutningen för europeiska forskningsbibliotek, att undersöka lärdomar och arbetssätt inom biblioteksservice. Man skulle särskilt identifiera nya bibliotekstjänster och bibliotekstjänster under utveckling med hjälp av olika verktyg och metoder. En enkät sjösattes som en del i arbetet att undersöka saken. Enkäten skickades ut till samtliga 308 universitetsbibliotek inom LIBER i maj 2017.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-05-17 — 2017-07-04

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Population

Samtliga LIBER universitetsbibliotek

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Samtliga universitetsbibliotek inom LIBER tillfrågades baserat på LIBER:s medlemsregister. Special- och nationalbibliotek undantogs.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

UTBILDNING, Gymnasial och högre utbildning, MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Enkät till europeiska universitetsbibliotek 2017 - användarenkäter och andra metoder för biblioteksutveckling

Citering

Håkan Carlsson. Göteborgs universitet, Universitetsbiblioteket (2020). <em>Enkät till europeiska universitetsbibliotek 2017 - användarenkäter och andra metoder för biblioteksutveckling</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/vyze-7y13">https://doi.org/10.5878/vyze-7y13</a>

Skapare/primärforskare

Håkan Carlsson - Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-17 — 2017-07-04

Datakälla: Övrigt

Variabler

139

Antal individer/objekt

127

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

41

Publicerad: 2020-06-10