Enkät till europeiska universitetsbibliotek 2017 - användarenkäter och andra metoder för biblioteksutveckling

Skapare/primärforskare:

Håkan Carlsson - Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek

Tore Torngren - Lunds universitet, Lunds universitetsbibliotek

Beskrivning:

En arbetsgrupp fick 2015 i uppdrag av LIBER, sammanslutningen för europeiska forskningsbibliotek, att undersöka lärdomar och arbetssätt inom biblioteksservice. Man skulle särskilt identifiera nya bibliotekstjänster och bibliotekstjänster under utveckling med hjälp av olika verktyg och metoder. En enkät sjösattes som en del i arbetet att undersöka saken. Enkäten skickades ut till samtliga 308 universitetsbibliotek inom LIBER i maj 2017.

Ämnesområde:

UTBILDNING, gymnasial och högre utbildning, MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, informationssamhället (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Universitetsbiblioteket

Skapare/primärforskare:

Håkan Carlsson - Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek

Tore Torngren - Lunds universitet, Lunds universitetsbibliotek

Identifierare:

SND-ID: SND 1134

Beskrivning:

En arbetsgrupp fick 2015 i uppdrag av LIBER, sammanslutningen för europeiska forskningsbibliotek, att undersöka lärdomar och arbetssätt inom biblioteksservice. Man skulle särskilt identifiera nya bibliotekstjänster och bibliotekstjänster under utveckling med hjälp av olika verktyg och metoder. En enkät sjösattes som en del i arbetet att undersöka saken. Enkäten skickades ut till samtliga 308 universitetsbibliotek inom LIBER i maj 2017.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2017-05-17 — 2017-07-04

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Europa

Population:

Samtliga LIBER universitetsbibliotek

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

UTBILDNING, gymnasial och högre utbildning, MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, informationssamhället (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Enkät till europeiska universitetsbibliotek 2017 - användarenkäter och andra metoder för biblioteksutveckling

Citeringsförslag:

Håkan Carlsson. Göteborgs universitet, Universitetsbiblioteket (2020). <em>Enkät till europeiska universitetsbibliotek 2017 - användarenkäter och andra metoder för biblioteksutveckling</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/vyze-7y13">https://doi.org/10.5878/vyze-7y13</a>

Skapare/primärforskare:

Håkan Carlsson - Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-17 — 2017-07-04

Datakälla: Övrigt

Variabler:

139

Antal individer/objekt:

127

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

41

Publicerad: 2020-06-10