Enkät till europeiska universitetsbibliotek 2017 - användarenkäter och andra metoder för biblioteksutveckling

SND-ID: SND 1134

Skapare/primärforskare

Håkan Carlsson - Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek

Tore Torngren - Lunds universitet, Lunds universitetsbibliotek

Beskrivning

En arbetsgrupp fick 2015 i uppdrag av LIBER, sammanslutningen för europeiska forskningsbibliotek, att undersöka lärdomar och arbetssätt inom biblioteksservice. Man skulle särskilt identifiera nya bibliotekstjänster och bibliotekstjänster under utveckling med hjälp av olika verktyg och metoder. En enkät sjösattes som en del i arbetet att undersöka saken. Enkäten skickades ut till samtliga 308 universitetsbibliotek inom LIBER i maj 2017.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Universitetsbiblioteket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Samtliga LIBER universitetsbibliotek

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Samtliga universitetsbibliotek inom LIBER tillfrågades baserat på LIBER:s medlemsregister. Special- och nationalbibliotek undantogs.

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-05-17 – 2017-07-04

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Enkät till europeiska universitetsbibliotek 2017 - användarenkäter och andra metoder för biblioteksutveckling

Version 1

Citering

Håkan Carlsson. Göteborgs universitet (2020). Enkät till europeiska universitetsbibliotek 2017 - användarenkäter och andra metoder för biblioteksutveckling. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/vyze-7y13

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Håkan Carlsson - Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-05-17–2017-07-04
  • Datakälla: Övrigt

Variabler

139

Antal individer/objekt

127

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

41%

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2020-06-10