Närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden

SND-ID: SND 1135

Skapare/primärforskare

Albert Westergren - Högskolan Kristianstad

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Beskrivning

Utveckling av ett instrument för att mäta närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan Kristianstad

Ansvarig institution/enhet

Fakulteten för Hälsovetenskap

Medverkande

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 2015/69

Metod och tidsperiod

Population

Anhöriga till äldre personer på särskilt boende

Studiedesign

Tvärsnittsstudie

Beskrivning av studiedesign

Tvärsnittsstudie, enkät, psykometrisk analys, Rasch analys

Urvalsmetod

Övrigt
Konsekutivt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne

Publikationer
Dataset
Närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden

Ladda ner data

Beskrivning

Datafil 1: SPSS fil (.sav) med kön, ålderskategori, kontaktperson, 37 items som avser att mäta delaktighet i vårdandet.
Datafil 2: Excel (.xlsx) transformeringstabeller från råa totalpoäng, till linjära mått, till linjariserade totalpoäng med samma range som ursprungspoängen.
Datafil 3: Fil (.rum) för Rasch modell analys av item data, producerad för RUMM2030.

Version 1.0

Citering

Albert Westergren, Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan Kristianstad (2020). Närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/8mj1-3y24

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Albert Westergren - Högskolan Kristianstad

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Variabler

40

Antal individer/objekt

260

Publicerad: 2020-01-13
Senast uppdaterad: 2020-01-17