Närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden

SND-ID: SND 1135

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Albert Westergren - Högskolan Kristianstad

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Beskrivning

Utveckling av ett instrument för att mäta närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan Kristianstad

Medverkande

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 2015/69

Metod

Population

Anhöriga till äldre personer på särskilt boende

Studiedesign

Tvärsnittsstudie

Beskrivning av studiedesign

Tvärsnittsstudie, enkät, psykometrisk analys, Rasch analys

Urvalsmetod

Övrigt
Konsekutivt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne

Publikationer
Dataset
Närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden

Ladda ner data

Beskrivning

Datafil 1: SPSS fil (.sav) med kön, ålderskategori, kontaktperson, 37 items som avser att mäta delaktighet i vårdandet.
Datafil 2: Excel (.xlsx) transformeringstabeller från råa totalpoäng, till linjära mått, till linjariserade totalpoäng med samma range som ursprungspoängen.
Datafil 3: Fil (.rum) för Rasch modell analys av item data, producerad för RUMM2030.

Version 1.0

Citering

Albert Westergren, Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Hälsovetenskap (2020). <em>Närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/8mj1-3y24">https://doi.org/10.5878/8mj1-3y24</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Albert Westergren - Högskolan Kristianstad

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Variabler

40

Antal individer/objekt

260

Publicerad: 2020-01-13
Senast uppdaterad: 2020-01-17