Närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden

Skapare/primärforskare:

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Albert Westergren - Högskolan Kristianstad

Beskrivning:

Utveckling av ett instrument för att mäta närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden.

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Hälsovetenskap

Skapare/primärforskare:

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Albert Westergren - Högskolan Kristianstad

Medverkande:

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Identifierare:

SND-ID: SND 1135

Beskrivning:

Utveckling av ett instrument för att mäta närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden.

Språk:

Engelska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Skåne

Population:

Anhöriga till äldre personer på särskilt boende

Studiedesign:

Tvärsnittsstudie

Beskrivning av studiedesign:

Tvärsnittsstudie, enkät, psykometrisk analys, Rasch analys

Urvalsmetod:

Övrigt

Etikprövning:

Lund — dnr 2015/69

Nyckelord:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

Närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden

Citeringsförslag:

Albert Westergren, Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Hälsovetenskap (2020). Närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/8mj1-3y24

Skapare/primärforskare:

Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Albert Westergren - Högskolan Kristianstad

Beskrivning:

Datafil 1: SPSS fil (.sav) med kön, ålderskategori, kontaktperson, 37 items som avser att mäta delaktighet i vårdandet.
Datafil 2: Excel (.xlsx) transformeringstabeller från råa totalpoäng, till linjära mått, till linjariserade totalpoäng med samma range som ursprungspoängen.
Datafil 3: Fil (.rum) för Rasch modell analys av item data, producerad för RUMM2030.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

40

Antal individer/objekt:

260

Publicerad: 2020-01-13
Senast uppdaterad: 2020-01-17