Vilken typ av antibiotikaprofylax används vid prostatabiopsi i Sverige? - Enkät till alla enheter som rapporterar till Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

SND-ID: SND 1137

Skapare/primärforskare

Johan Styrke - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Beskrivning

Bakgrund: Under de senaste åren har det skett en riskökning för infektion efter prostatabiopsi. Målet med studien var att kartlägga användningen av antibiotikaprofylax vid prostatabiopsi i Sverige.

Metod: Alla enheter som rapporterar till nationella prostatacancerregistret fick en enkät om antibiotikaprofylax vid prostatabiopsi.

Resultat: Svarsfrekvensen var 90% (76 av 84 enheter). När det gäller patienter utan riskfaktorer för infektion var en enkeldos ciprofloxacin 750 mg den vanligaste profylaxen och användes av 50 enheter (66%). Fjorton enheter (18%) använde flera doser ciprofloxacin 500 eller 750 mg och sju enheter (9%) använde en singeldos av trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg. När det gäller patienter med riskfaktorer för infektion (tex KAD eller tidigare urinvägsinfektion) visade enkäten ett vitt spektrum av olika preparat och behandlingslängder. Urinsticka användes av 30 kliniker (39%) och de flesta kliniker gav profylaxen omedelbart innan biopsin (n=41, 54%). Lavemang gavs av 6 enheter (8%).

Konklusion: Relativt god efterlevnad till nationella vårdprogrammet för prostatacancer

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Medverkande

Karl-Johan Lundström - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Christofer Lagerros - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Sven Resare - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Pär Stattin - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap orcid

Finansiering 1

  • Finansiär: Region Västernorrland

Finansiering 2

  • Finansiär: Nationella prostatacancerregistret (NPCR)
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Umeå - dnr 2016/228-31

Metod och tidsperiod

Population

Inga patientdata rapporteras. Alla enheter som rapporterar till nationella prostatacancerregistret lämnade uppgifter om klinikens rutiner.

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

Enkätstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Enkäten skickades till alla kliniker som rapporterar till NPCR.

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01 – 2014-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Hela Sverige

Lägsta geografiska enhet

Region

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Dataset
Vilken typ av antibiotikaprofylax används vid prostatabiopsi i Sverige? - Enkät till alla enheter som rapporterar till Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Version 1.0

Citering

Johan Styrke. Umeå universitet (2020). Vilken typ av antibiotikaprofylax används vid prostatabiopsi i Sverige? - Enkät till alla enheter som rapporterar till Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/zdne-z984

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Johan Styrke - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01 – 2014-12-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-11-26–2015-11-03
  • Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig, Forskningsdata: Opublicerade

Variabler

27

Publicerad: 2020-01-21