Vilken typ av antibiotikaprofylax används vid prostatabiopsi i Sverige? - Enkät till alla enheter som rapporterar till Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Skapare/primärforskare

Johan Styrke - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Beskrivning

Bakgrund: Under de senaste åren har det skett en riskökning för infektion efter prostatabiopsi. Målet med studien var att kartlägga användningen av antibiotikaprofylax vid prostatabiopsi i Sverige.

Metod: Alla enheter som rapporterar till nationella prostatacancerregistret fick en enkät om antibiotikaprofylax vid prostatabiopsi.

Resultat: Svarsfrekvensen var 90% (76 av 84 enheter). När det gäller patienter utan riskfaktorer för infektion var en enkeldos ciprofloxacin 750 mg den vanligaste profylaxen och användes av 50 enheter (66%). Fjorton enheter (18%) använde flera doser ciprofloxacin 500 eller 750 mg och sju enheter (9%) använde en singeldos av trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg. När det gäller patienter med riskfaktorer för infektion (tex KAD eller tidigare urinvägsinfektion) visade enkäten ett vitt spektrum av olika preparat och behandlingslängder. Urinsticka användes av 30 kliniker (39%) och de flesta kliniker gav profylaxen omedelbart innan biopsin (n=41, 54%). Lavemang gavs av 6 enheter (8%).

Konklusion: Relativt god efterlevnad till nationella vårdprogrammet för prostatacancer

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Johan Styrke - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Medverkande

Sven Resare - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Karl-Johan Lundström - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Christofer Lagerros - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Pär Stattin - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap orcid

Identifierare

SND-ID: SND 1137

Beskrivning

Bakgrund: Under de senaste åren har det skett en riskökning för infektion efter prostatabiopsi. Målet med studien var att kartlägga användningen av antibiotikaprofylax vid prostatabiopsi i Sverige.

Metod: Alla enheter som rapporterar till nationella prostatacancerregistret fick en enkät om antibiotikaprofylax vid prostatabiopsi.

Resultat: Svarsfrekvensen var 90% (76 av 84 enheter). När det gäller patienter utan riskfaktorer för infektion var en enkeldos ciprofloxacin 750 mg den vanligaste profylaxen och användes av 50 enheter (66%). Fjorton enheter (18%) använde flera doser ciprofloxacin 500 eller 750 mg och sju enheter (9%) använde en singeldos av trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg. När det gäller patienter med riskfaktorer för infektion (tex KAD eller tidigare urinvägsinfektion) visade enkäten ett vitt spektrum av olika preparat och behandlingslängder. Urinsticka användes av 30 kliniker (39%) och de flesta kliniker gav profylaxen omedelbart innan biopsin (n=41, 54%). Lavemang gavs av 6 enheter (8%).

Konklusion: Relativt god efterlevnad till nationella vårdprogrammet för prostatacancer

... Visa mer..

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01 — 2014-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Hela Sverige

Lägsta geografiska enhet

Region

Högsta geografiska enhet

Land

Population

Inga patientdata rapporteras. Alla enheter som rapporterar till nationella prostatacancerregistret lämnade uppgifter om klinikens rutiner.

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

Enkätstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Etikprövning

Umeå — dnr 2016/228-31

Finansiering

Finansiär: Region Västernorrland

Finansiär: Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Vilken typ av antibiotikaprofylax används vid prostatabiopsi i Sverige? - Enkät till alla enheter som rapporterar till Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Citeringsförslag

Johan Styrke. Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap (2020). <em>Vilken typ av antibiotikaprofylax används vid prostatabiopsi i Sverige? - Enkät till alla enheter som rapporterar till Nationella prostatacancerregistret (NPCR)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/zdne-z984">https://doi.org/10.5878/zdne-z984</a>

Skapare/primärforskare

Johan Styrke - Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-11-26 — 2015-11-03

Datakälla: Kommunikation: Mellanmänsklig, Forskningsdata: Opublicerade

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01 — 2014-12-31

Variabler

27

Publicerad: 2020-01-21