Modell för transport av kärnproteiner längs enskilda skelettmuskelceller

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Ana Teixeira - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik orcid

Beskrivning:

Syftet med denna studie var att definiera de faktorer som påverkar fördelningen av cellkärneproteiner i flerkärniga skelettmuskelceller (myotuber). Kärnuppsökande röda fluorescerande proteiner av olika molekylvikt användes som modell. Förändringar i deras fördelning beräknades som en följd av störningar som orsakade hypertrofi, atrofi och reducerad intransport av kärnor hos myotuberna. I kombination med mätvärden från litteraturen utvecklades en beräkningsmodell som kan simulera fördelningen av kärnprotein. Slutligen bekräftades resultaten från modellsystemet med hjälp av de muskelförekommande transkriptionsfaktorerna ARNT och Six1.

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Skapare/primärforskare:

Ana Teixeira - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik orcid

Medverkande:

Christopher Grigsby - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1146

Beskrivning:

Syftet med denna studie var att definiera de faktorer som påverkar fördelningen av cellkärneproteiner i flerkärniga skelettmuskelceller (myotuber). Kärnuppsökande röda fluorescerande proteiner av olika molekylvikt användes som modell. Förändringar i deras fördelning beräknades som en följd av störningar som orsakade hypertrofi, atrofi och reducerad intransport av kärnor hos myotuberna. I kombination med mätvärden från litteraturen utvecklades en beräkningsmodell som kan simulera fördelningen av kärnprotein. Slutligen bekräftades resultaten från modellsystemet med hjälp av de muskelförekommande transkriptionsfaktorerna ARNT och Six1.

Språk:

Engelska

Analysenhet:

Population:

Myotuber härstammandes från primära myoblaster från mus

Studiedesign:

Experimentell studie

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Modeling the transport of nuclear proteins along single skeletal muscle cells. Hermes Taylor-Weiner, Christopher L. Grigsby, Duarte M. S. Ferreira, José M. Dias, Molly M. Stevens, Jorge L. Ruas, Ana I. Teixeira. Proceedings of the National Academy of Sciences, Jan 2020, 201919600; DOI: 10.1073/pnas.1919600117
Länk till fulltext
DOI: 10.1073/pnas.1919600117

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Modell för transport av kärnproteiner längs enskilda skelettmuskelceller

Citeringsförslag:

Ana Teixeira. Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (2020). Modell för transport av kärnproteiner längs enskilda skelettmuskelceller. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/2hjy-e586

Skapare/primärforskare:

Ana Teixeira - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik orcid

Beskrivning:

Denna studie genomfördes för att studera fördelningen av kärnproteiner i flerkärniga skelettmuskelceller. Myotuber framställdes genom att differentiera primära myoblaster från mus som sparsamt transfekterades för att uttrycka kärnprotein från en enda kärna. Från mikroskopibilderna mätte vi proteinintensiteten hos alla kärnor, samt distansen mellan varje kärna och den starkast lysande kärnan, vilken antogs vara den som tranfekterats. Vi använde dessa fördelningsprofiler för att studera förhållan

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Stillbild

Programvara

Publicerad: 2020-02-19