The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance

SND-ID: SND 1147

Skapare/primärforskare

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Lisen Schultz - Stockholms universitet orcid

Ryan Plummer - Brock University orcid

Derek Armitage - University of Waterloo orcid

Julia Baird - Brock University orcid

Beskrivning

Studien analyserar fyra olika sociala nätverk bestående av olika aktörer som deltar i förvaltningen av fyra olika biosfärområden, två i Sverige, och två i Kanada. Speciellt så undersöks olika underliggande orsaker som har lett till att de olika nätverken har olika struktur.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Stockholm Resilience Centre

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-5498
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Aktörer som deltar i förvaltningen av fyra olika biosfärsområden

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-01-01 – 2015-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kanada

Publikationer

Bodin, Baird, Schultz, Plummer, Armitage (2020) "The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance", People and Nature
DOI: https://doi.org/10.1002/pan3.10097

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance

Ladda ner data

Beskrivning

The dataset contains four networks (one per MAB reserve). The data is further described in the published paper. For each network, there are several files. The files are formatted for the program MPnet. One file per network is the sociomatrix (rows and columns are nodes, and the values in the matrix are the links between the nodes). Several other files, per network, contain node attributes (further described in the published paper). The order of the node attributes are the same as in the sociomat

... Visa mer..

Version 1

Citering

Örjan Bodin, Lisen Schultz, Ryan Plummer, Derek Armitage, Julia Baird. Stockholms universitet (2020). The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/y0q4-8w20

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Lisen Schultz - Stockholms universitet orcid

Ryan Plummer - Brock University orcid

Derek Armitage - University of Waterloo orcid

Julia Baird - Brock University orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-01-01 – 2015-01-01

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-01-01–2015-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)
Publicerad: 2020-06-01