The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance

Skapare/primärforskare

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Lisen Schultz - Stockholms universitet orcid

Ryan Plummer - Brock University orcid

Derek Armitage - University of Waterloo orcid

Julia Baird - Brock University orcid

Beskrivning

Studien analyserar fyra olika sociala nätverk bestående av olika aktörer som deltar i förvaltningen av fyra olika biosfärområden, två i Sverige, och två i Kanada. Speciellt så undersöks olika underliggande orsaker som har lett till att de olika nätverken har olika struktur.

Ämnesområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Lisen Schultz - Stockholms universitet orcid

Ryan Plummer - Brock University orcid

Derek Armitage - University of Waterloo orcid

Julia Baird - Brock University orcid

Identifierare

SND-ID: SND 1147

Beskrivning

Studien analyserar fyra olika sociala nätverk bestående av olika aktörer som deltar i förvaltningen av fyra olika biosfärområden, två i Sverige, och två i Kanada. Speciellt så undersöks olika underliggande orsaker som har lett till att de olika nätverken har olika struktur.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-01-01 — 2015-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kanada

Analysenhet

Population

Aktörer som deltar i förvaltningen av fyra olika biosfärsområden

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Vetenskapsrådet

Diarienummer hos finansiär: 2012-5498

Ämnesområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Denna resurs har följande relationer

Ladda ner metadata

Publikationer

Bodin, Baird, Schultz, Plummer, Armitage (2020) "The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance", People and Nature
DOI: https://doi.org/10.1002/pan3.10097

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)

The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance

Citering

Örjan Bodin, Lisen Schultz, Ryan Plummer, Derek Armitage, Julia Baird. Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre (2020). <em>The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/y0q4-8w20">https://doi.org/10.5878/y0q4-8w20</a>

Skapare/primärforskare

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Lisen Schultz - Stockholms universitet orcid

Ryan Plummer - Brock University orcid

Derek Armitage - University of Waterloo orcid

Julia Baird - Brock University orcid

Beskrivning

The dataset contains four networks (one per MAB reserve). The data is further described in the published paper. For each network, there are several files. The files are formatted for the program MPnet. One file per network is the sociomatrix (rows and columns are nodes, and the values in the matrix are the links between the nodes). Several other files, per network, contain node attributes (further described in the published paper). The order of the node attributes are the same as in the sociomat

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-01-01 — 2015-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-01-01 — 2015-01-01

Publicerad: 2020-06-01