The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance

Skapare/primärforskare:

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Lisen Schultz - Stockholms universitet orcid

Ryan Plummer - Brock University orcid

Derek Armitage - University of Waterloo orcid

Julia Baird - Brock University orcid

Beskrivning:

Studien analyserar fyra olika sociala nätverk bestående av olika aktörer som deltar i förvaltningen av fyra olika biosfärområden, två i Sverige, och två i Kanada. Speciellt så undersöks olika underliggande orsaker som har lett till att de olika nätverken har olika struktur.

Ämnesområde:

miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Skapare/primärforskare:

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Lisen Schultz - Stockholms universitet orcid

Ryan Plummer - Brock University orcid

Derek Armitage - University of Waterloo orcid

Julia Baird - Brock University orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1147

Beskrivning:

Studien analyserar fyra olika sociala nätverk bestående av olika aktörer som deltar i förvaltningen av fyra olika biosfärområden, två i Sverige, och två i Kanada. Speciellt så undersöks olika underliggande orsaker som har lett till att de olika nätverken har olika struktur.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-01-01 — 2015-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Kanada

Analysenhet:

Population:

Aktörer som deltar i förvaltningen av fyra olika biosfärsområden

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr 2012-5498

Ämnesområde:

miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Denna resurs har följande relationer:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bodin, Baird, Schultz, Plummer, Armitage (2020) "The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance", People and Nature
DOI: 10.1002/pan3.10097

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1:

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance

Citeringsförslag:

Örjan Bodin, Lisen Schultz, Ryan Plummer, Derek Armitage, Julia Baird. Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre (2020). The impacts of trust, cost and risk on collaboration in environmental governance. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/y0q4-8w20

Skapare/primärforskare:

Örjan Bodin - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre orcid

Lisen Schultz - Stockholms universitet orcid

Ryan Plummer - Brock University orcid

Derek Armitage - University of Waterloo orcid

Julia Baird - Brock University orcid

Beskrivning:

The dataset contains four networks (one per MAB reserve). The data is further described in the published paper. For each network, there are several files. The files are formatted for the program MPnet. One file per network is the sociomatrix (rows and columns are nodes, and the values in the matrix are the links between the nodes). Several other files, per network, contain node attributes (further described in the published paper). The order of the node attributes are the same as in the sociomat

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-01-01 — 2015-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-01-01 — 2015-01-01

Publicerad: 2020-06-01