Finansiering av staten: statliga skatteintäkter från 1800 till 2012

Skapare/primärforskare:

Per F. Andersson - Lunds universitet orcid

Thomas Brambor - New York University orcid

Beskrivning:

Detta dataset presenterar information över statens skatteintäkter för 31 länder i Europa, Nordamerika och Sydamerika från 1800 (eller självständighet) till 2012. Länderna i datasetet är: Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Bolivia, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Danmark, Ecuador, Finland, Frankrike, Tyskland (Västtyskland mellan 1949 och 1990), Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Paraguay, Peru, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, USA Storbritannien, USA, Uruguay och Venezuela. Med andra ord innehåller datasetet alla sydamerikanska, nordamerikanska och västeuropeiska länder med en befolkning på mer än en miljon plus Australien, nya Zeeland, Japan och Mexiko. Datasetet innehåller information om den centrala statens offentliga finanser. För att göra denna information jämförbar mellan länder har vi valt att normalisera de nominella intäktssiffrorna på två sätt: (i) som en andel av den totala budgeten och (ii) som en andel av den totala bruttonationalprodukten. Den centrala statens totala skatteintäkter är uppdelade baserat på Internationella valutafonde

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Per F. Andersson - Lunds universitet orcid

Thomas Brambor - New York University orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1148

Beskrivning:

Detta dataset presenterar information över statens skatteintäkter för 31 länder i Europa, Nordamerika och Sydamerika från 1800 (eller självständighet) till 2012. Länderna i datasetet är: Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Bolivia, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Danmark, Ecuador, Finland, Frankrike, Tyskland (Västtyskland mellan 1949 och 1990), Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Paraguay, Peru, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, USA Storbritannien, USA, Uruguay och Venezuela. Med andra ord innehåller datasetet alla sydamerikanska, nordamerikanska och västeuropeiska länder med en befolkning på mer än en miljon plus Australien, nya Zeeland, Japan och Mexiko. Datasetet innehåller information om den centrala statens offentliga finanser. För att göra denna information jämförbar mellan länder har vi valt att normalisera de nominella intäktssiffrorna på två sätt: (i) som en andel av den totala budgeten och (ii) som en andel av den totala bruttonationalprodukten. Den centrala statens totala skatteintäkter är uppdelade baserat på Internationella valutafonde

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1800 — 2012

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Japan, Nordamerika, Europa, Sydamerika, Oceanien

Geografisk beskrivning: Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Nya Zealand, Japan

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Population:

31 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika samt Nya Zealand, Australien och Japan.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Övrigt

Finansiering:

Europeiska Unionen — dnr 284313

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Brambor, Thomas and Johannes Lindvall. 2014. “Fiscal Capacity, Domestic Compensation, and Trade Policy: A Long Term View.” Working paper, Lund University

Andersson, Per. 2019. "Left-wing Tax Strategy Depends on the Electoral System". Working paper, Lund University

Andersson, Per F. 2018. “Democracy, Urbanization, and Tax Revenue.” Studies in Comparative International Development 53(1): 111-159.​

Brambor, Thomas. 2016. “Fiscal Capacity and the Enduring Legacy of the First Income Tax Law.” In ECPR Joint Sessions of Workshops 2015.

Andersson, Per. 2019. "Fiscal Capacity in Non-Democratic States". Working paper, Lund University

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Finansiering av staten: statliga skatteintäkter från 1800 till 2012

Citeringsförslag:

Per F. Andersson, Thomas Brambor. Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2020). Finansiering av staten: statliga skatteintäkter från 1800 till 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/nsbw-2102

Skapare/primärforskare:

Per F. Andersson - Lunds universitet orcid

Thomas Brambor - New York University orcid

Beskrivning:

Detta dataset presenterar information över statens skatteintäkter för 31 länder i Europa, Nordamerika och Sydamerika från 1800 (eller självständighet) till 2012. Länderna i datasetet är: Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Bolivia, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Danmark, Ecuador, Finland, Frankrike, Tyskland (Västtyskland mellan 1949 och 1990), Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Paraguay, Peru, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, USA Storbritannien, U

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1800 — 2012

Variabler:

15

Antal individer/objekt:

31

Publicerad: 2020-02-20