Finansiering av staten: statliga skatteintäkter från 1800 till 2012

SND-ID: SND 1148

Skapare/primärforskare

Per F. Andersson - Lunds universitet orcid

Thomas Brambor - New York University orcid

Beskrivning

Detta dataset presenterar information över statens skatteintäkter för 31 länder i Europa, Nordamerika och Sydamerika från 1800 (eller självständighet) till 2012. Länderna i datasetet är: Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Bolivia, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Danmark, Ecuador, Finland, Frankrike, Tyskland (Västtyskland mellan 1949 och 1990), Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Paraguay, Peru, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, USA Storbritannien, USA, Uruguay och Venezuela. Med andra ord innehåller datasetet alla sydamerikanska, nordamerikanska och västeuropeiska länder med en befolkning på mer än en miljon plus Australien, nya Zeeland, Japan och Mexiko. Datasetet innehåller information om den centrala statens offentliga finanser. För att göra denna information jämförbar mellan länder har vi valt att normalisera de nominella intäktssiffrorna på två sätt: (i) som en andel av den totala budgeten och (ii) som en andel av den totala bruttonationalprodukten. Den centrala statens totala skatteintäkter är uppdelade baserat på Internationella valutafonde

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Europeiska Unionen
  • Diarienummer hos finansiär: 284313
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Population

31 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika samt Nya Zealand, Australien och Japan.

Urvalsmetod

Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

1800 – 2012

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Japan, Nordamerika, Europa, Sydamerika, Oceanien

Geografisk beskrivning: Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Nya Zealand, Japan

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Brambor, Thomas and Johannes Lindvall. 2014. “Fiscal Capacity, Domestic Compensation, and Trade Policy: A Long Term View.” Working paper, Lund University

Andersson, Per. 2019. "Left-wing Tax Strategy Depends on the Electoral System". Working paper, Lund University

Andersson, Per F. 2018. “Democracy, Urbanization, and Tax Revenue.” Studies in Comparative International Development 53(1): 111-159.​

Brambor, Thomas. 2016. “Fiscal Capacity and the Enduring Legacy of the First Income Tax Law.” In ECPR Joint Sessions of Workshops 2015.

Andersson, Per. 2019. "Fiscal Capacity in Non-Democratic States". Working paper, Lund University

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Finansiering av staten: statliga skatteintäkter från 1800 till 2012

Ladda ner data

Beskrivning

Detta dataset presenterar information över statens skatteintäkter för 31 länder i Europa, Nordamerika och Sydamerika från 1800 (eller självständighet) till 2012. Länderna i datasetet är: Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Bolivia, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Danmark, Ecuador, Finland, Frankrike, Tyskland (Västtyskland mellan 1949 och 1990), Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Paraguay, Peru, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, USA Storbritannien, U

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Per F. Andersson, Thomas Brambor. Lunds universitet (2020). Finansiering av staten: statliga skatteintäkter från 1800 till 2012. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/nsbw-2102

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Per F. Andersson - Lunds universitet orcid

Thomas Brambor - New York University orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1800 – 2012

Variabler

15

Antal individer/objekt

31

Publicerad: 2020-02-20