Small non-coding RNA profiling across cellular and biofluid compartments and their implications for multiple sclerosis immunopathology

Skapare/primärforskare

Galina Zheleznyakova - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Eliane Piket - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Maria Needhamsen - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Maja Jagodic - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Beskrivning

Små icke-kodade RNA (sncRNA) spelar en viktig roll i regleringen av olika processer i kroppen, särskilt i immunsystemet och kan lätt detekteras i kroppsvätskor. Projektets specifika syfte är att genomföra screening av små-icke-kodande RNA från perifert blod och cerebrospinalvätska hos MS-patienter i syfte att avslöja deras biologiska roll i MS och testa deras potential som nya MS-biomarkörer. Vi analyserade förändringarna i nivån av sncRNA i blod och cerebrospinalvätska hos patienter med MS (29) och kontroller (16). Patienter med olika former av MS inkluderades i analysen för att klargöra mekanismerna genom vilka sncRNA kan bidra till utvecklingen av en viss form av sjukdomen. Uppgifterna innehåller råinformation om molekyler för varje transkript.

Skapare/primärforskare

Galina Zheleznyakova - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Eliane Piket - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Maria Needhamsen - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Maja Jagodic - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Medverkande

Tomas Olsson - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Faiez Al Nimer - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Patrick Scicluna - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Omid Faridani - Karolinska Institutet, Ludwig Institute for Cancer Research

Michael Hagemann-Jensen - Karolinska Institutet, Ludwig Institute for Cancer Research

Fredrik Piehl - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Mohsen Khademi - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Diana Ekman - National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Identifierare

SND-ID: SND 1150

Beskrivning

Små icke-kodade RNA (sncRNA) spelar en viktig roll i regleringen av olika processer i kroppen, särskilt i immunsystemet och kan lätt detekteras i kroppsvätskor. Projektets specifika syfte är att genomföra screening av små-icke-kodande RNA från perifert blod och cerebrospinalvätska hos MS-patienter i syfte att avslöja deras biologiska roll i MS och testa deras potential som nya MS-biomarkörer. Vi analyserade förändringarna i nivån av sncRNA i blod och cerebrospinalvätska hos patienter med MS (29) och kontroller (16). Patienter med olika former av MS inkluderades i analysen för att klargöra mekanismerna genom vilka sncRNA kan bidra till utvecklingen av en viss form av sjukdomen. Uppgifterna innehåller råinformation om molekyler för varje transkript.

Språk

Engelska

Geografisk utbredning

Population

Patienter med Multipel skleros (29), Kontroller (16)

Studiedesign

Observationsstudie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Stockholm — dnr 2009/2107-31/2

Studie kopplad till biobank

Ja

Finansiering

Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiär: Swedish MS Foundation

Finansiär: Svenska Läkaresällskapet

Finansiär: AstraZeneca-Science for Life Laboratory collaboration

Finansiär: Region Stockholm

Finansiär: Hjärnfonden

Finansiär: Horizon 2020

Finansiär: Neuroförbundet

Ladda ner metadata

Publikationer

Profiling of small non-coding RNAs across cellular and biofluid compartments: implications for multiple sclerosis immunopathology. Galina Yurevna Zheleznyakova, Eliane Piket, Maria Needhamsen, Michael Hagemann-Jensen, Diana Ekman, Mohsen Khademi, Faiez Al Nimer, Patrick Scicluna, Omid R Faridani, Tomas Olsson, Fredrik Piehl, Maja Jagodic. Deposited on bioRxiv. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.15.097519v1
DOI: https://doi.org/10.1101/2020.05.15.097519

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Small non-coding RNA profiling across cellular and biofluid compartments and their implications for multiple sclerosis immunopathology

Citering

Galina Zheleznyakova, Eliane Piket, Maria Needhamsen, Maja Jagodic. Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap (2021). <em>Small non-coding RNA profiling across cellular and biofluid compartments and their implications for multiple sclerosis immunopathology</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/c1mq-9r62">https://doi.org/10.5878/c1mq-9r62</a>

Skapare/primärforskare

Galina Zheleznyakova - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Eliane Piket - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Maria Needhamsen - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Maja Jagodic - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Beskrivning

För mer information se den engelska katalogsidan https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1150

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fokusgrupp

Tidsperiod(er) för datainsamling:

Datakälla: Biologiska prover

Variabler

4

Antal individer/objekt

176

Publicerad: 2021-04-08
Senast uppdaterad: 2021-04-09