Small non-coding RNA profiling across cellular and biofluid compartments and their implications for multiple sclerosis immunopathology

SND-ID: SND 1150

Skapare/primärforskare

Galina Zheleznyakova - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Eliane Piket - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Maria Needhamsen - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Maja Jagodic - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Beskrivning

Små icke-kodade RNA (sncRNA) spelar en viktig roll i regleringen av olika processer i kroppen, särskilt i immunsystemet och kan lätt detekteras i kroppsvätskor. Projektets specifika syfte är att genomföra screening av små-icke-kodande RNA från perifert blod och cerebrospinalvätska hos MS-patienter i syfte att avslöja deras biologiska roll i MS och testa deras potential som nya MS-biomarkörer. Vi analyserade förändringarna i nivån av sncRNA i blod och cerebrospinalvätska hos patienter med MS (29) och kontroller (16). Patienter med olika former av MS inkluderades i analysen för att klargöra mekanismerna genom vilka sncRNA kan bidra till utvecklingen av en viss form av sjukdomen. Uppgifterna innehåller råinformation om molekyler för varje transkript.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Medverkande

Tomas Olsson - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Faiez Al Nimer - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Patrick Scicluna - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Omid Faridani - Karolinska Institutet, Ludwig Institute for Cancer Research

Michael Hagemann-Jensen - Karolinska Institutet, Ludwig Institute for Cancer Research

... Visa mer..

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Swedish MS Foundation

Finansiering 3

  • Finansiär: Svenska Läkaresällskapet

Finansiering 4

  • Finansiär: AstraZeneca-Science for Life Laboratory collaboration

Finansiering 5

  • Finansiär: Region Stockholm
... Visa mer..
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Stockholm - dnr 2009/2107-31/2

Metod och tidsperiod

Population

Patienter med Multipel skleros (29), Kontroller (16)

Studiedesign

Observationsstudie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län, Stockholm kommun

Publikationer

Profiling of small non-coding RNAs across cellular and biofluid compartments: implications for multiple sclerosis immunopathology. Galina Yurevna Zheleznyakova, Eliane Piket, Maria Needhamsen, Michael Hagemann-Jensen, Diana Ekman, Mohsen Khademi, Faiez Al Nimer, Patrick Scicluna, Omid R Faridani, Tomas Olsson, Fredrik Piehl, Maja Jagodic. Deposited on bioRxiv. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.15.097519v1
DOI: https://doi.org/10.1101/2020.05.15.097519

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Small non-coding RNA profiling across cellular and biofluid compartments and their implications for multiple sclerosis immunopathology

Beskrivning

För mer information se den engelska katalogsidan https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1150

Version 1.0

Citering

Galina Zheleznyakova, Eliane Piket, Maria Needhamsen, Maja Jagodic. Karolinska Institutet (2021). Small non-coding RNA profiling across cellular and biofluid compartments and their implications for multiple sclerosis immunopathology. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/c1mq-9r62

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Galina Zheleznyakova - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Eliane Piket - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Maria Needhamsen - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Maja Jagodic - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fokusgrupp
  • Datakälla: Biologiska prover

Variabler

4

Antal individer/objekt

176

Publicerad: 2021-04-08
Senast uppdaterad: 2021-04-09