Språkligt utanförskap - identitetens betydelse i ett utvecklingsperspektiv

Skapare/primärforskare:

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Beskrivning:

Datamaterialet består av 36 ljudinspelningar med totalt 27 informanter/deltagare som alla är tvåspråkiga ngoni från två byar utanför Songea i Ruvumaregionen i Tanzania. Detta ljudmaterial består av 9 fokusgruppdiskussioner och 27 intervjuer med deltagarna. Alla medverkande har givit sitt tillstånd till att materialet kan användas för forskningsändamål.
Fokusgruppinspelningarna är totalt ca 6 timmar. Varje deltagare i dessa fokusgrupperna har dessutom intervjuats enskild efter fokusgruppinspelningen. Alla fokusgruppinspelningarna är transkriberade och sedan översatta till swahili och engelska. Kodväxling till swahili är markerad med fetstil i transkriptioner och översättningar. Intervjuerna genomfördes på swahili, ibland med inslag av ngoni om informanterna behövde det för att förstå. Den engelska översättningen av intervjuerna finns i datasetet, samt ljudinspelningen.
Projektets syfte var att studera varför människor i Ruvuma-regionen i sydvästra Tanzania kodväxlar, dvs alternerar mellan två koder, swahili och ngoni, som är modersmål för de flesta som bor i området. En huvudfråga var om växlin

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Skapare/primärforskare:

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer

Identifierare:

SND-ID: SND 1152

Beskrivning:

Datamaterialet består av 36 ljudinspelningar med totalt 27 informanter/deltagare som alla är tvåspråkiga ngoni från två byar utanför Songea i Ruvumaregionen i Tanzania. Detta ljudmaterial består av 9 fokusgruppdiskussioner och 27 intervjuer med deltagarna. Alla medverkande har givit sitt tillstånd till att materialet kan användas för forskningsändamål.
Fokusgruppinspelningarna är totalt ca 6 timmar. Varje deltagare i dessa fokusgrupperna har dessutom intervjuats enskild efter fokusgruppinspelningen. Alla fokusgruppinspelningarna är transkriberade och sedan översatta till swahili och engelska. Kodväxling till swahili är markerad med fetstil i transkriptioner och översättningar. Intervjuerna genomfördes på swahili, ibland med inslag av ngoni om informanterna behövde det för att förstå. Den engelska översättningen av intervjuerna finns i datasetet, samt ljudinspelningen.
Projektets syfte var att studera varför människor i Ruvuma-regionen i sydvästra Tanzania kodväxlar, dvs alternerar mellan två koder, swahili och ngoni, som är modersmål för de flesta som bor i området. En huvudfråga var om växlin

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Tanzania

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr 2013-06458

Kontakt för frågor om data:

Tove Rosendal

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tove Rosendal (2018) Speaking of tradition: how the Ngoni talk about valuemaintenance and change, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 39:9, 776-788
DOI: 10.1080/01434632.2018.1438447

Tove Rosendal (2017) Identity Construction and Norms of Practice among Bilingual Ngoni in Rural Tanzania, Language Matters, 48:2, 3-24
DOI: 10.1080/10228195.2017.1367956

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1:

Dataset 1

Inspelningar, transkriptioner och översättningar av fokusgruppdiskussioner på språket ngoni

Citeringsförslag:

. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2020). Inspelningar, transkriptioner och översättningar av fokusgruppdiskussioner på språket ngoni. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/ekw9-mk51

Beskrivning:

Se beskrivning på den engelska sidan.

Dataformat / datastruktur:

Text

Audio

Insamlingsmetod:

Fokusgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014 — 2016

Version 1:

Dataset 2

Inspelningar och översättningar (engelska) av intervjuer på swahili

Citeringsförslag:

. Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer (2020). Inspelningar och översättningar (engelska) av intervjuer på swahili. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/z78h-jf40

Beskrivning:

Se beskrivning på den engelska sidan.

Dataformat / datastruktur:

Text

Audio

Insamlingsmetod:

Intervju

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-08-01 — 2014-09-30

Publicerad: 2020-07-02
Senast uppdaterad: 2020-09-09