Spatial Morphology Lab 01. International laboratory for comparative research in urban form. Street networks, Sweden

SND-ID: SND 1153

Skapare/primärforskare

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Evgeniya Bobkova - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Ehsan Abshirini - Kungliga tekniska högskolan orcid

... Visa mer..

Beskrivning

GIS-databas för gatunätverk i Stockholm, Göteborg och Eskilstuna producerade som en del av Spatial Morphology Lab (SMoL).

Syftet med SMoL-projektet är att utveckla en stark teori och metod inom den arkitekturbaserade stadsbyggnadsforskningen med ett analytiskt tillvägagångssätt. Detta möjliggör kvantitativa
studier av grundläggande egenskaper hos den byggda miljön där relationer i rummet är centrala.

Det finns tre ofta återkommande begrepp med tillhörande mått som tillsammans ganska väl fångar och beskriver centrala egenskaper och kvaliteter hos stadens form: täthet, diversitet och närhet.

Förenklat kan man säga att det första måttet beskriver hur intensivt en plats är möjlig att använda beroende på hur mycket bebyggd yta som återfinns där. Det andra måttet fångar hur differentierad användningen av en plats kan vara beroende på hur indelad den är i flera rum. Det tredje måttet beskriver hur tillgänglig en plats är beroende på hur dess samband med andra platser är utformat. Empiriska studier har visat starka samband mellan dessa mått och människors användning av stadens rum i mycket grundlä

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Chalmers tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Medverkande

Miguel Serra - Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia orcid

Delft University of Technology (TU Delft)

University College London

Finansiering

  • Finansiär: Chalmers tekniska högskola
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-01-01 – 2016-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholm kommun, Eskilstuna kommun, Västra Götalands län, Göteborg kommun, Nederländerna

Geografisk beskrivning: Dataseten täcker tre städer i Sverige (Stockholm, Göteborg och Eskilstuna). Studieområdena omfattar storstadsområdena som sträcker sig över deras kommunala gränser och inkluderar hela urbaniserade områden. För att definiera dessa använde vi gränserna Urban Morphological Zone (UMZ), eftersom de definieras av Europeiska miljöbyrån (EEA) och Eurostat för alla europeiska städer. UMZ definieras av Corine marktäckedata där visa klasser används för att definiera urbaniserade områden baserad på morfologi och funktion (källa: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-morphological -zoner-2006 (nedladdningsdatum 13-7-2016). UMZ-gränser används för statistisk jämförelse mellan städerna i Europeiska unionen. På grund av deras mycket oregelbundna former som kan bli problematiska för rumslig analys, skapades nya gränser genom att skapa ett konvext hölje (convex hull på Engelska) för varje UMZ.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturteknik, Infrastrukturteknik, Transportteknik och logistik, Arkitektur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Administrativa gränser, Byggnader och byggnadsanläggningar, Ekonomi, Geovetenskap, Miljö, Positionering, Samhälle och kultur, Tekniska försörjningssystem, Transporter (INSPIRE ämnesklassificering)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Berghauser Pont Meta, Stavroulaki Gianna, Bobkova Evgeniya, Gil Jorge, Marcus Lars, Olsson Jesper, Sun Kailun, Serra Miguel, Hausleitner Birgit, Dhanani Ashley, Legeby Ann, (2019), ‘The spatial distribution and frequency of street, plot and building types across five European cities’, in: Environment and Planning B, Urban analytics and City science, Vol. 46(7) 1226–1242, doi:10.1177/2399808319857450
DOI: https://doi.org/10.1177/2399808319857450

Bobkova, J., L. Marcus, M. Berghauser Pont, (2017). Spatial Capacity: Introducing multivariable measures of urban form that influences urban diversity, The 11th Space Syntax Symposium (SSS11), in: Proceedigns,11th International Space Syntax Symposium, (ed. Heitor T, Serra M, Silva M, Becharel M, da Silva L), Instituto Superior Técnico, Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, Portugal, University of Lisbon

Bobkova, E., 2019. Towards a theory of natural occupation: developing theoretical, methodological and empirical support for the relation between plot systems and urban processes. Doctoral Thesis. Chalmers University of technology, Gothenburg, Sweden.

Stavroulaki Gianna, Bolin David, Berghauser Pont Meta, Marcus Lars, Håkansson Erik, (2019), "Statistical modelling and analysis of big data on pedestrian movement", in: Proceedings,12th International Space Syntax Symposium, Beijing Jiaotong University, Beijing , 79.1-79.18

Berghauser Pont Meta, Stavroulaki Gianna, Marcus Lars, (2019), ‘Development of urban types based on network centrality, built density and their impact on pedestrian movement’, in: Environment and Planning B, Urban analytics and City science, Vol. 46(8) 1549-1564, doi:10.1177/2399808319852632

Bobkova, E., Berghauser Pont, M., & Marcus, L. (2019). Towards analytical typologies of plot systems: Quantitative profile of five European cities. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science. https://doi.org/10.1177/2399808319880902

Marcus Lars, Berghauser Pont Meta, Stavroulaki Gianna, Bobkova Engeniya (2017), ‘Location-based density and differentiation – adding attraction variables to space syntax’, in: ISUF 2017 XXIV international conference: City and territory in the globalization age, Valencia, 27-29/9/2017
DOI: https://doi.org/10.4995/ISUF2017.2017.5706

Berghauser Pont Meta, Stavroulaki Gianna, Gil Jorge, Hausleitner Birgit, Marcus Lars, Abshirini Ehsan, Olsson Jesper, Dhanani Ashley (2017), ‘Quantitative Comparison of Cities: Distribution of Street and Building Types Based on Density and Centrality Measures’, in: Proceedigns,11th International Space Syntax Symposium, (ed. Heitor T, Serra M, Silva M, Becharel M, da Silva L), Instituto Superior Técnico, Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, Portugal, University of Lisbon, 44.1-44.18

Bobkova E, Marcus L, Berghauser Pont M, Stavroulaki G, Bolin D (2019) Structure of Plot Systems and Economic Activity in Cities: Linking Plot Types to Retail and Food Services in London, Amsterdam and Stockholm. Urban Science, 3 (3), 66, https://doi.org/10.3390/urbansci3030066

Marcus L, Heyman A, Hellervik A, Stavroulaki G (2019) Empirical support for a theory of spatial capital. Housing prices in Oslo and land values in Gothenburg, In: Proceedings of 12th International Space Syntax symposium, pp. 79.1-79-24.

Berghauser Pont Meta, Stavroulaki Gianna, Sun Kailun, Abshirini Ehsan, Olsson Jesper, Marcus Lars (2017), ‘Quantitative comparison of the distribution of densities in three Swedish cities’, in: ISUF 2017 XXIV international conference: City and territory in the globalization age, Valencia, 27-29/9/2017
DOI: https://doi.org/10.4995/ISUF2017.2017.5317

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Icke-motoriserade gatunätverk, Göteborg

Beskrivning

Modellen för gatunätverket innehåller en modell som baseras på den motoriserade och en på den icke-motoriserade gatunätverk. De icke-motoriserade nätverken inkluderar alla gator och stigar som är tillgängliga för personer som går eller cyklar, inklusive de som delas med fordon. Alla gator där det är förbjudet att gå eller cykla, till exempel motorvägar, motorvägar eller höghastighetstunnlar, ingår inte i nätverket.

De icke-motoriserade nätverkslagren för Stockholm och Eskilstuna är baserade på

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont, Lars Marcus, Kailun Sun. Chalmers tekniska högskola (2020). Icke-motoriserade gatunätverk, Göteborg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/x49h-pv07

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Kailun Sun - Chalmers tekniska högskola

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-01-01 – 2016-01-01

Datainsamling

Variabler

1

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)
Dataset 2
Motoriserade gatunätverk, Göteborg

Beskrivning

Modellen för gatunätverket innehåller en modell som baseras på den motoriserade och en på den icke-motoriserade gatunätverk. De motoriserade modellen utesluter alla gator där bilar är uteslutna. Nätverkslagren är baserade på den svenska riksvägdatabasen, NVDB (Nationell Vägdatabas), nedladdad från Trafikverket (https://lastkajen.trafikverket.se, nedladdningsdatum 15-5-2016, senaste uppdatering 8-11-2015). De ursprungliga kartorna redigerades baserat på samma grundläggande representations-princip

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont, Lars Marcus, Kailun Sun. Chalmers tekniska högskola (2020). Motoriserade gatunätverk, Göteborg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/06c6-aw77

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Kailun Sun - Chalmers tekniska högskola

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-01-01 – 2016-01-01

Variabler

1

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)
Dataset 3
Icke-motoriserade gatunätverk, Stockholm

Beskrivning

Modellen för gatunätverket innehåller en modell som baseras på den motoriserade och en på den icke-motoriserade gatunätverk. De icke-motoriserade nätverken inkluderar alla gator och stigar som är tillgängliga för personer som går eller cyklar, inklusive de som delas med fordon. Alla gator där det är förbjudet att gå eller cykla, till exempel motorvägar, motorvägar eller höghastighetstunnlar, ingår inte i nätverket.

De icke-motoriserade nätverkslagren för Stockholm och Eskilstuna är baserade på

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont, Lars Marcus, Kailun Sun, Ann Legeby. Chalmers tekniska högskola (2020). Icke-motoriserade gatunätverk, Stockholm. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/hfww-5y22

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Kailun Sun - Chalmers tekniska högskola

Ann Legeby - Kungliga tekniska högskolan orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-01-01 – 2016-01-01

Variabler

1

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)
Dataset 4
Motoriserade gatunätverk, Stockholm

Beskrivning

Modellen för gatunätverket innehåller en modell som baseras på den motoriserade och en på den icke-motoriserade gatunätverk. De motoriserade modellen utesluter alla gator där bilar är uteslutna. Nätverkslagren är baserade på den svenska riksvägdatabasen, NVDB (Nationell Vägdatabas), nedladdad från Trafikverket (https://lastkajen.trafikverket.se, nedladdningsdatum 15-5-2016, senaste uppdatering 8-11-2015). De ursprungliga kartorna redigerades baserat på samma grundläggande representations-princip

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont, Lars Marcus, Kailun Sun, Ann Legeby. Chalmers tekniska högskola (2020). Motoriserade gatunätverk, Stockholm. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/24nd-ev66

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Kailun Sun - Chalmers tekniska högskola

Ann Legeby - Kungliga tekniska högskolan orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-01-01 – 2016-01-01

Datainsamling

Variabler

1

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)
Dataset 5
Icke-motoriserade gatunätverk, Eskilstuna

Beskrivning

Modellen för gatunätverket innehåller en modell som baseras på den motoriserade och en på den icke-motoriserade gatunätverk. De icke-motoriserade nätverken inkluderar alla gator och stigar som är tillgängliga för personer som går eller cyklar, inklusive de som delas med fordon. Alla gator där det är förbjudet att gå eller cykla, till exempel motorvägar, motorvägar eller höghastighetstunnlar, ingår inte i nätverket.

De icke-motoriserade nätverkslagren för Stockholm och Eskilstuna är baserade på

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont, Lars Marcus, Kailun Sun. Chalmers tekniska högskola (2020). Icke-motoriserade gatunätverk, Eskilstuna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/0pnq-sm82

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Kailun Sun - Chalmers tekniska högskola

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-01-01 – 2016-01-01

Variabler

1

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)
Dataset 6
Motoriserade gatunätverk, Eskilstuna

Beskrivning

Modellen för gatunätverket innehåller en modell som baseras på den motoriserade och en på den icke-motoriserade gatunätverk. De motoriserade modellen utesluter alla gator där bilar är uteslutna. Nätverkslagren är baserade på den svenska riksvägdatabasen, NVDB (Nationell Vägdatabas), nedladdad från Trafikverket (https://lastkajen.trafikverket.se, nedladdningsdatum 15-5-2016, senaste uppdatering 8-11-2015). De ursprungliga kartorna redigerades baserat på samma grundläggande representations-princip

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont, Lars Marcus, Kailun Sun. Chalmers tekniska högskola (2020). Motoriserade gatunätverk, Eskilstuna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/m5h3-be44

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Kailun Sun - Chalmers tekniska högskola

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-01-01 – 2016-01-01

Variabler

1

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)
Dataset 7
Motoriserade gatunätverk, Västra Götaland

Beskrivning

Modellen för gatunätverket innehåller en modell som baseras på den motoriserade och en på den icke-motoriserade gatunätverk. De motoriserade modellen utesluter alla gator där bilar är uteslutna. Nätverkslagren är baserade på den svenska riksvägdatabasen, NVDB (Nationell Vägdatabas), nedladdad från Trafikverket (https://lastkajen.trafikverket.se, nedladdningsdatum 15-5-2016, senaste uppdatering 8-11-2015). De ursprungliga kartorna redigerades baserat på samma grundläggande representations-princip

... Visa mer..

Version 1.0

Citering

Ioanna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont, Lars Marcus. Chalmers tekniska högskola (2020). Motoriserade gatunätverk, Västra Götaland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/c1fs-nz41

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-01-01 – 2016-01-01

Variabler

1

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)
Publicerad: 2020-11-16
Senast uppdaterad: 2021-05-24