GIS-baserad Tidsmodell. Göteborg, 1960-2015

Beställ data

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Ehsan Abshirini - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Jan Sahlberg - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Alice Örnö Ax - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Beskrivning

Den GIS-baserade tidsmodellen av Göteborg syftar till att kartlägga processen för stadsutveckling i Göteborg sedan 1960 och särskilt att dokumentera förändringarna i den rumsliga strukturen av staden - gator, byggnader och fastigheter - genom tiden. Stora steg har tagits under de senaste decennierna när det gäller att förstå hur städer fungerar. Väsentlig är förändringen från att förstå städer som platser till att förstå dem som flöden (Batty 2013)1. I princip betyder detta att vi måste förstå platser som definieras av flöden (eller olika former av trafik), snarare än platser som endast betjänas av flöden. Detta innebär att vi måste förstå den byggda formen och den rumsliga strukturen för städer som ett system. Det antyder också den ganska fascinerande förståelse att vad som händer på en plats är beroende av dess förhållande till alla andra platser (Hillier 1996)2. För att förstå den enskilda platsen behöver vi därför en modell av staden som helhet.

Forskning i denna riktning har ägt rum under de senaste åren, som också har haft inflytande i praktiken, inte minst i Sverige. Med den GIS-basera

... Visa mer..

Ämnesområde

Naturvetenskap, Geovetenskap och miljövetenskap, Teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturteknik, Social och ekonomisk geografi, Historia och arkeologi, Historia, Teknikhistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Administrativa gränser, Arealtäckande bilder och bakgrundskartor, Byggnader och byggnadsanläggningar, Ekonomi, Fastigheter och fysisk planering, Geovetenskap, Miljö, Positionering, Samhälle och kultur, Tekniska försörjningssystem, Transporter (INSPIRE ämnesklassificering)

Karta

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Ehsan Abshirini - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Jan Sahlberg - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Alice Örnö Ax - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Identifierare

SND-ID: SND 1154

Beskrivning

Den GIS-baserade tidsmodellen av Göteborg syftar till att kartlägga processen för stadsutveckling i Göteborg sedan 1960 och särskilt att dokumentera förändringarna i den rumsliga strukturen av staden - gator, byggnader och fastigheter - genom tiden. Stora steg har tagits under de senaste decennierna när det gäller att förstå hur städer fungerar. Väsentlig är förändringen från att förstå städer som platser till att förstå dem som flöden (Batty 2013)1. I princip betyder detta att vi måste förstå platser som definieras av flöden (eller olika former av trafik), snarare än platser som endast betjänas av flöden. Detta innebär att vi måste förstå den byggda formen och den rumsliga strukturen för städer som ett system. Det antyder också den ganska fascinerande förståelse att vad som händer på en plats är beroende av dess förhållande till alla andra platser (Hillier 1996)2. För att förstå den enskilda platsen behöver vi därför en modell av staden som helhet.

Forskning i denna riktning har ägt rum under de senaste åren, som också har haft inflytande i praktiken, inte minst i Sverige. Med den GIS-basera

... Visa mer..

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1960-01-01 — 2015-12-31

Geografisk utbredning

Finansiering

Finansiär: Älvstranden Utveckling AB, Fusion Point Gothenburg

Ämnesområde

Naturvetenskap, Geovetenskap och miljövetenskap, Teknik, Samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturteknik, Social och ekonomisk geografi, Historia och arkeologi, Historia, Teknikhistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Administrativa gränser, Arealtäckande bilder och bakgrundskartor, Byggnader och byggnadsanläggningar, Ekonomi, Fastigheter och fysisk planering, Geovetenskap, Miljö, Positionering, Samhälle och kultur, Tekniska försörjningssystem, Transporter (INSPIRE ämnesklassificering)

Publikationer

Stavroulaki I., Marcus L., Berghauser Pont M., (2019), GIS-based Time model. Urban development in Gothenburg, 1960 to present, Research report, Fusion Point Gothenburg, Älvstranden Utveckling AB
DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18909.97760

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)

Dataset 1

GIS-baserad Tidsmodell. Göteborg, 1960-2015. Gatunät

Citering

Ioanna Stavroulaki, Lars Marcus, Meta Berghauser Pont, Ehsan Abshirini, Jan Sahlberg, Alice Örnö Ax. Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (2020). <em>GIS-baserad Tidsmodell. Göteborg, 1960-2015. Gatunät</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/w7nb-w490">https://doi.org/10.5878/w7nb-w490</a>

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Ehsan Abshirini - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Jan Sahlberg - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Alice Örnö Ax - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Beskrivning

12 GIS-lager av gatunätet i Göteborg, från 1960 till 2015, i 5-års intervaller. Filformat: shapefile (.shp), MapinfoTAB (.TAB). Det använda koordinatsystemet är SWEREF 99TM, EPSG: 3006.

Se bifogad teknisk dokumentation för datasättbeskrivning och ytterligare detaljer om produktionen.
Se bifogad rapport för en detaljerad beskrivning av det relaterade forskningsprojektet.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Tidsperiod(er) som undersökts

1960 — 2015

Version 1.0

Ladda ner citering

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)

Dataset 2

GIS-baserad Tidsmodell. Göteborg, 1960-2015. Bebyggelse

Citering

Ioanna Stavroulaki, Lars Marcus, Meta Berghauser Pont, Ehsan Abshirini, Jan Sahlberg, Alice Örnö Ax. Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (2020). <em>GIS-baserad Tidsmodell. Göteborg, 1960-2015. Bebyggelse</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/t8s9-6y15">https://doi.org/10.5878/t8s9-6y15</a>

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Ehsan Abshirini - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Jan Sahlberg - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Alice Örnö Ax - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Beskrivning

12 GIS-lager av Bebyggelse i Göteborg, från 1960 till 2015, i 5-års intervaller. Filformat: shapefile (.shp), MapinfoTAB (.TAB). Det använda koordinatsystemet är SWEREF 99TM, EPSG: 3006.

Se bifogad teknisk dokumentation för datasättbeskrivning och ytterligare detaljer om produktionen.
Se bifogad rapport för en detaljerad beskrivning av det relaterade forskningsprojektet.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Version 1.0

Ladda ner citering

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)

Dataset 3

GIS-baserad Tidsmodell. Göteborg, 1960-2015. Fastigheter

Citering

Ioanna Stavroulaki, Lars Marcus, Meta Berghauser Pont, Ehsan Abshirini, Jan Sahlberg, Alice Örnö Ax. Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (2020). <em>GIS-baserad Tidsmodell. Göteborg, 1960-2015. Fastigheter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/ke11-je22">https://doi.org/10.5878/ke11-je22</a>

Skapare/primärforskare

Ioanna Stavroulaki - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Lars Marcus - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Meta Berghauser Pont - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Ehsan Abshirini - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik orcid

Jan Sahlberg - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Alice Örnö Ax - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Beskrivning

12 GIS-lager av fastigheter i Göteborg, från 1960 till 2015, i 5-års intervaller. Filformat: shapefile (.shp), MapinfoTAB (.TAB). Det använda koordinatsystemet är SWEREF 99TM, EPSG: 3006.

Se bifogad teknisk dokumentation för datasättbeskrivning och ytterligare detaljer om produktionen.
Se bifogad rapport för en detaljerad beskrivning av det relaterade forskningsprojektet.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Publicerad: 2020-06-03