Metylering av kvicksilver i naturliga och experimentella svaveldepositionsgradienter

Skapare/primärforskare

Staffan Åkerblom - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Beskrivning

Undersöka metylering av kvicksilver i en väst-östlig gradient i syd-Sverige som täcker en naturlig svaveldepositionsgradient. Torvprover är tagna på ett djup av 5-30 cm mellan 15 maj och 12 juni, 2003

Karta

Ansvarig institution/enhet

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

Skapare/primärforskare

Staffan Åkerblom - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Medverkande

Mats Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Identifierare

SND-ID: SND 1155

Beskrivning

Undersöka metylering av kvicksilver i en väst-östlig gradient i syd-Sverige som täcker en naturlig svaveldepositionsgradient. Torvprover är tagna på ett djup av 5-30 cm mellan 15 maj och 12 juni, 2003

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-05-15 — 2003-06-12

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: 16 torvmarker i södra Sverige med nordlig (57°9’49’’N) och sydlig (56°42’13’’N) utbredning samt västlig (12° 46’41’’E) och östlig utbredning (15°45’13’’E)

Finansiering

Vetenskapsrådet — dnr 621-2001-1543

Ladda ner metadata

Publikationer

Formation and mobilization of methylmercury across natural and experimental sulfur deposition gradients. Staffan Åkerblom, Mats B. Nilsson, Ulf Skyllberg, Erik Björn, Sofi Jonsson, Bo Ranneby, Kevin Bishop. Environmental Pollution, Volume 263, Part A, 2020, DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114398
Länk till fulltext
DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114398

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner data

Metylering av kvicksilver i naturliga och experimentella svaveldepositionsgradienter

Citeringsförslag

Staffan Åkerblom. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö (2020). <em>Metylering av kvicksilver i naturliga och experimentella svaveldepositionsgradienter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/zawd-4z03">https://doi.org/10.5878/zawd-4z03</a>

Skapare/primärforskare

Staffan Åkerblom - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Beskrivning

Torvprover och porvatten har samlats in under försommaren 2003 för att beskriva metyleringsprocesser i torvmark i en naturlig gradient av sulfatdeposition.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05-15 — 2003-06-12

Tidsperiod(er) som undersökts

2013-05-09 — 2013-06-12

Variabler

9

Publicerad: 2020-03-23
Senast uppdaterad: 2020-03-31