Metylering av kvicksilver i naturliga och experimentella svaveldepositionsgradienter

Skapare/primärforskare:

Staffan Åkerblom - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Beskrivning:

Undersöka metylering av kvicksilver i en väst-östlig gradient i syd-Sverige som täcker en naturlig svaveldepositionsgradient. Torvprover är tagna på ett djup av 5-30 cm mellan 15 maj och 12 juni, 2003

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

Skapare/primärforskare:

Staffan Åkerblom - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Medverkande:

Mats Nilsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1155

Beskrivning:

Undersöka metylering av kvicksilver i en väst-östlig gradient i syd-Sverige som täcker en naturlig svaveldepositionsgradient. Torvprover är tagna på ett djup av 5-30 cm mellan 15 maj och 12 juni, 2003

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003-05-15 — 2003-06-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: 16 torvmarker i södra Sverige med nordlig (57°9’49’’N) och sydlig (56°42’13’’N) utbredning samt västlig (12° 46’41’’E) och östlig utbredning (15°45’13’’E)

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr 621-2001-1543

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Formation and mobilization of methylmercury across natural and experimental sulfur deposition gradients. Staffan Åkerblom, Mats B. Nilsson, Ulf Skyllberg, Erik Björn, Sofi Jonsson, Bo Ranneby, Kevin Bishop. Environmental Pollution, Volume 263, Part A, 2020, DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114398
Länk till fulltext
DOI: 10.1016/j.envpol.2020.114398

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Metylering av kvicksilver i naturliga och experimentella svaveldepositionsgradienter

Citeringsförslag:

Staffan Åkerblom. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö (2020). Metylering av kvicksilver i naturliga och experimentella svaveldepositionsgradienter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/zawd-4z03

Skapare/primärforskare:

Staffan Åkerblom - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Beskrivning:

Torvprover och porvatten har samlats in under försommaren 2003 för att beskriva metyleringsprocesser i torvmark i en naturlig gradient av sulfatdeposition.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05-15 — 2003-06-12

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013-05-09 — 2013-06-12

Variabler:

9

Publicerad: 2020-03-23
Senast uppdaterad: 2020-03-31