The DREAM Dataset: Behavioural data from robot enhanced therapies for children with autism spectrum disorder

SND-ID: SND 1156

Skapare/primärforskare

Erik Billing - Högskolan i Skövde, Institutionen för Informationsteknologi

Beskrivning

Denna databas omfattar beteendedata från 61 barn diagnostiserade med Autismspektrumtillstånd (AST). Insamlat data kommer från en storskalig studie på autismterapi med stöd av robotar. Databasen omfattar över 3000 sessioner från mer än 300 timmar terapi. Hälften av barnen interagerade med den sociala roboten NAO, övervakad av en terapeut. Den andra hälften, vilka utgjorde kontrollgrupp, interagerade direkt med en terapeut. Båda grupperna följde samma standardprotokoll för kognitiv beteendeterapi, Applied Behavior Analysis (ABA). Varje session spelades in med tre RGB-kameror och två RGBD kameror (Kinect) vilka analyserats med bildbehandlingstekniker för att identifiera barnets beteende under terapin. Den här publika versionen av databasen innehåller inget inspelat videomaterial eller andra personuppgifter, utan omfattar i stället anonymiserat data som beskriver barnets rörelser, huvudets position och orientering, samt ögonrörelser, alla angivna i ett gemensamt koordinatsystem. Vidare inkluderas metadata i form av barnets ålder, kön, och autismdiagnos (ADOS).

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan i Skövde

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för Informationsteknologi

Medverkande

Universitatea Babes-Bolyai, Department of Clinical Psychology and Psychotherapy

University of Portsmouth, School of Computing

SoftBank Robotics

University of Plymouth, School of Engineering, Computing and Mathematics

Vrije Universiteit Brussel, Department of Mechanical Engineering

Finansiering

  • Finansiär: Europeiska kommissionen
  • Diarienummer hos finansiär: 611391
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Annan - dnr 30664/February 10th, 2017: Scientific Council of Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

61 rumänska barn, ålder 3 till 6 år, diagnostiserade med autismspektrumtillstånd (ADOS-G).

Studiedesign

Experimentell studie

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Cao, H. L., Esteban, P., Bartlett, M., Baxter, P. E., Belpaeme, T., Billing, E., … Ziemke, T. (2019). Robot-Enhanced Therapy: Development and Validation of a Supervised Autonomous Robotic System for Autism Spectrum Disorders Therapy. IEEE Robotics and Automation Magazine.
DOI: https://doi.org/10.1109/MRA.2019.2904121

Cai, H., Fang, Y., Ju, Z., Costescu, C., David, D., Billing, E. A., … Liu, H. (2019). Sensing-enhanced Therapy System for Assessing Children with Autism Spectrum Disorders: A Feasibility Study. IEEE Sensors Journal, 9(4), 1508–1518.
DOI: https://doi.org/10.1109/JSEN.2018.2877662

Esteban, P. G., Baxter, P., Belpaeme, T., Billing, E. A., Cai, H., Cao, H., … Ziemke, T. (2017). How to Build a Supervised Autonomous System for Robot-Enhanced Therapy for Children with Autism Spectrum Disorder. Paladyn, Journal of Behavioral Robotics, 8(1), 18–38.
DOI: https://doi.org/10.1515/pjbr-2017-0002

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
The DREAM Dataset: Behavioural data from robot enhanced therapies for children with autism spectrum disorder

Ladda ner data

Beskrivning

All data i den här databasen är lagrad som JavaScript Object Notation (JSON) kan här laddas ned i form av DREAMdataset.zip. Ett mycket mindre arkiv med exempeldata från en enstaka session kan laddas ned separat i form av DREAMdata-example.zip. JSON-formatet finns specificerat i form av ett JSON-schema som också bifogas med denna databas.

JSON kan läsas med hjälp av standardbibliotek i de flesta programspråk. Instruktioner för att läsa och visualisera datat med hjälp av Python och Jupyter bifog

... Visa mer..

Version 1

Citering

Erik Billing. Högskolan i Skövde (2020). The DREAM Dataset: Behavioural data from robot enhanced therapies for children with autism spectrum disorder. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/17p8-6k13

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

3D

Skapare/primärforskare

Erik Billing - Högskolan i Skövde, Institutionen för Informationsteknologi

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-03-01 – 2018-08-31

Variabler

12

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

61%

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)
Publicerad: 2020-07-23
Senast uppdaterad: 2020-09-04