Controlling photoionization using attosecond time-slit interferences

SND-ID: SND 1158

Skapare/primärforskare

Sara Mikaelsson

Yu-Chen Cheng - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen orcid

Mathieu Gisselbrecht - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Anne L'Huillier - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Cord L Arnold - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Beskrivning

Vi studerar photojoinsering, processen då interaktionen med elektromagnetisk strålning interagerar med material och leder till frisläppning av elektroner. Detta förlopp är otroligt snabbt, men med hjälp av avancerad laser teknik kan vi studera dess dynamik och de kvantmekaniska regler som är inblandade. I denna studie studerar vi fotojonisering av helium med en 3D momentum spektrometer.

Ett kort pulståg i den extrema ultravioletta spektralregimen och med en attosekund varaktighet fokuserades tillsammans med en ultrakort infraröd laserpuls i en heliumgasjet i en spektrometer. Spektrometern mäter både de resulterande foto-joner och foto-elektroner efter jonisering med det kombinerade extrema ultravioletta och infraröda ljuset, och den kompletta tredimensionella momentdistributionen kan rekonstrueras.

I denna studie studerades fotoelektrondistributionen med en varierande "carrier-to-envelope"-fas (CEP) för det infraröda fältet. CEP är fasförhållandet mellan intensitetsmaxima för en ljuspuls och dess bärvåg, och för ljuspulser som endast har en varaktighet på ett litet antal perioder förändrar

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds tekniska högskola

Ansvarig institution/enhet

Fysiska institutionen

Medverkande

Lisa Rämisch - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Saikat Nandi - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Miguel Miranda - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Jan Vogelsang - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Anne Harth - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

... Visa mer..
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Cheng et al, Controlling the Photoelectric Effect in the Time Domain, arXiv:1908.09508

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Controlling photoionization using attosecond time-slit interferences

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Sara Mikaelsson. Lunds tekniska högskola (2020). Controlling photoionization using attosecond time-slit interferences. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/dc7g-n289

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sara Mikaelsson

Publicerad: 2020-04-17
Senast uppdaterad: 2020-05-15