Controlling photoionization using attosecond time-slit interferences

Skapare/primärforskare:

Sara Mikaelsson

Yu-Chen Cheng - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen orcid

Mathieu Gisselbrecht - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Anne L'Huillier - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Cord L Arnold - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Beskrivning:

Vi studerar photojoinsering, processen då interaktionen med elektromagnetisk strålning interagerar med material och leder till frisläppning av elektroner. Detta förlopp är otroligt snabbt, men med hjälp av avancerad laser teknik kan vi studera dess dynamik och de kvantmekaniska regler som är inblandade. I denna studie studerar vi fotojonisering av helium med en 3D momentum spektrometer.

Ett kort pulståg i den extrema ultravioletta spektralregimen och med en attosekund varaktighet fokuserades tillsammans med en ultrakort infraröd laserpuls i en heliumgasjet i en spektrometer. Spektrometern mäter både de resulterande foto-joner och foto-elektroner efter jonisering med det kombinerade extrema ultravioletta och infraröda ljuset, och den kompletta tredimensionella momentdistributionen kan rekonstrueras.

I denna studie studerades fotoelektrondistributionen med en varierande "carrier-to-envelope"-fas (CEP) för det infraröda fältet. CEP är fasförhållandet mellan intensitetsmaxima för en ljuspuls och dess bärvåg, och för ljuspulser som endast har en varaktighet på ett litet antal perioder förändrar

... Visa mer..

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Sara Mikaelsson

Yu-Chen Cheng - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen orcid

Mathieu Gisselbrecht - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Anne L'Huillier - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Cord L Arnold - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Medverkande:

Jan Vogelsang - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Saikat Nandi - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Lisa Rämisch - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Chen Guo - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Stefanos Carlström - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Anne Harth - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Miguel Miranda - Lunds Tekniska Högskola, Fysiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1158

Beskrivning:

Vi studerar photojoinsering, processen då interaktionen med elektromagnetisk strålning interagerar med material och leder till frisläppning av elektroner. Detta förlopp är otroligt snabbt, men med hjälp av avancerad laser teknik kan vi studera dess dynamik och de kvantmekaniska regler som är inblandade. I denna studie studerar vi fotojonisering av helium med en 3D momentum spektrometer.

Ett kort pulståg i den extrema ultravioletta spektralregimen och med en attosekund varaktighet fokuserades tillsammans med en ultrakort infraröd laserpuls i en heliumgasjet i en spektrometer. Spektrometern mäter både de resulterande foto-joner och foto-elektroner efter jonisering med det kombinerade extrema ultravioletta och infraröda ljuset, och den kompletta tredimensionella momentdistributionen kan rekonstrueras.

I denna studie studerades fotoelektrondistributionen med en varierande "carrier-to-envelope"-fas (CEP) för det infraröda fältet. CEP är fasförhållandet mellan intensitetsmaxima för en ljuspuls och dess bärvåg, och för ljuspulser som endast har en varaktighet på ett litet antal perioder förändrar

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Ämnesområde:

Contacts for questions about the data:

Mathieu Gisselbrecht

Sara Mikaelsson

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Cheng et al, Controlling the Photoelectric Effect in the Time Domain, arXiv:1908.09508

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Ladda ner data:

Controlling photoionization using attosecond time-slit interferences

Citeringsförslag:

Sara Mikaelsson. Lunds tekniska högskola, Fysiska institutionen (2020). Controlling photoionization using attosecond time-slit interferences. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/dc7g-n289

Skapare/primärforskare:

Sara Mikaelsson

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2020-04-17
Senast uppdaterad: 2020-05-15