Joners och elektroners rörelsemängdsflöde observerat med Rosetta

SND-ID: SND 1163

Skapare/primärforskare

Hayley Williamson - Institutet för rymdfysik (IRF) orcid

Beskrivning

Data från Rosetta-missionen används för att studera rörelsemängdsflödet runt kometen 67P under de två år då Rosetta följde kometen, mellan augusti 2014 och september 2016. Under perioden närmade sig kometen först solen, varvid dess atmosfär och jonosfär växte fram till perihelion: Därefter avlägsnade sig kometen från solen igen, och dess atmosfär och jonosfär krympte. Vi visar hur solvinden påverkar jonosfären och hur dess dynamiska tryck växelverkar med kometens jonosfär. Ett tryck byggs upp, magnetfältet och elektronernas tryck samt kometjonernas rörelsemängdsflöde ger alla ett betydande bidrag. Nära kometen är elektrontrycket dominerande, det svarar mot en region där kometjonosfären expanderar och kan trycka undan solvinden. Nära perihelion bildas en kavitet i solvinden, inga solvindsjoner finns i det område där Rosetta utförde mätningar. Däremot fanns fortfarande ett magnetfält, samt vattenjoner med ursprung i kometens atmosfär som plockats upp av solvinden och accelererats uppströms i en rörelse tillbaka mot kometen. I solvindskaviteten dominerar dessa vattenjoner, och har ett rörelsemäng

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Institutet för rymdfysik

Ansvarig institution/enhet

Solsystemets fysik och rymdteknik

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-08-01 – 2016-10-01

Geografisk täckning
Publikationer
Dataset
Joners och elektroners rörelsemängdsflöde observerat med Rosetta

Beskrivning

För mer information, se den engelska katalogsidan (

Version 1

Citering

Hayley Williamson. Institutet för rymdfysik (2020). Joners och elektroners rörelsemängdsflöde observerat med Rosetta. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/t0r1-2y39

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Hayley Williamson - Institutet för rymdfysik (IRF) orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-08-01 – 2016-10-01

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-08-01–2016-10-01

Variabler

9

Publicerad: 2020-06-30