Joners och elektroners rörelsemängdsflöde observerat med Rosetta

Skapare/primärforskare:

Hayley Williamson - Institutet för rymdfysik (IRF) orcid

Beskrivning:

Data från Rosetta-missionen används för att studera rörelsemängdsflödet runt kometen 67P under de två år då Rosetta följde kometen, mellan augusti 2014 och september 2016. Under perioden närmade sig kometen först solen, varvid dess atmosfär och jonosfär växte fram till perihelion: Därefter avlägsnade sig kometen från solen igen, och dess atmosfär och jonosfär krympte. Vi visar hur solvinden påverkar jonosfären och hur dess dynamiska tryck växelverkar med kometens jonosfär. Ett tryck byggs upp, magnetfältet och elektronernas tryck samt kometjonernas rörelsemängdsflöde ger alla ett betydande bidrag. Nära kometen är elektrontrycket dominerande, det svarar mot en region där kometjonosfären expanderar och kan trycka undan solvinden. Nära perihelion bildas en kavitet i solvinden, inga solvindsjoner finns i det område där Rosetta utförde mätningar. Däremot fanns fortfarande ett magnetfält, samt vattenjoner med ursprung i kometens atmosfär som plockats upp av solvinden och accelererats uppströms i en rörelse tillbaka mot kometen. I solvindskaviteten dominerar dessa vattenjoner, och har ett rörelsemäng

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för rymdfysik, Solsystemets fysik och rymdteknik

Skapare/primärforskare:

Hayley Williamson - Institutet för rymdfysik (IRF) orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1163

Beskrivning:

Data från Rosetta-missionen används för att studera rörelsemängdsflödet runt kometen 67P under de två år då Rosetta följde kometen, mellan augusti 2014 och september 2016. Under perioden närmade sig kometen först solen, varvid dess atmosfär och jonosfär växte fram till perihelion: Därefter avlägsnade sig kometen från solen igen, och dess atmosfär och jonosfär krympte. Vi visar hur solvinden påverkar jonosfären och hur dess dynamiska tryck växelverkar med kometens jonosfär. Ett tryck byggs upp, magnetfältet och elektronernas tryck samt kometjonernas rörelsemängdsflöde ger alla ett betydande bidrag. Nära kometen är elektrontrycket dominerande, det svarar mot en region där kometjonosfären expanderar och kan trycka undan solvinden. Nära perihelion bildas en kavitet i solvinden, inga solvindsjoner finns i det område där Rosetta utförde mätningar. Däremot fanns fortfarande ett magnetfält, samt vattenjoner med ursprung i kometens atmosfär som plockats upp av solvinden och accelererats uppströms i en rörelse tillbaka mot kometen. I solvindskaviteten dominerar dessa vattenjoner, och har ett rörelsemäng

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-08-01 — 2016-10-01

Kontakt för frågor om data:

Hayley Williamson

Ladda ner metadata:

Joners och elektroners rörelsemängdsflöde observerat med Rosetta

Citeringsförslag:

Hayley Williamson. Institutet för rymdfysik, Solsystemets fysik och rymdteknik (2020). Joners och elektroners rörelsemängdsflöde observerat med Rosetta. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/t0r1-2y39

Skapare/primärforskare:

Hayley Williamson - Institutet för rymdfysik (IRF) orcid

Beskrivning:

För mer information, se den engelska katalogsidan (

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-08-01 — 2016-10-01

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-08-01 — 2016-10-01

Variabler:

9

Publicerad: 2020-06-30