Klimathistorisk databas för Sverige 1500-1870

SND-ID: SND 1216

Skapare/primärforskare

Johan Söderberg - Stockholms universitet, Ekonomisk-historiska institutionen orcid

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier orcid

Dag Retsö - Stockholms universitet, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer orcid

Ulrica Söderlind - Umeå universitet, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap orcid

Anders Moberg - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi orcid

Beskrivning

Databasen innehåller ett stort antal samtida beskrivningar från olika typer av dokument - direkta observationer i dagböcker, kamerala notiser om verksamheter som har påverkats av väderförhållanden, brevsamlingar, tidningsartiklar etc. - av väderförhållanden i Sverige inom nuvarande gränser.

Tidsramen begränsas till perioden 1500-1870, men huvuddelen av arbetsinsatsen för datainsamling lades på tiden före de instrumentella temperaturmätningarnas början på 1700-talet.

Databasen kan användas exempelvis för att belysa hur vädret påverkade en rad aktiviteter i det förindustriella samhället, såsom jordbruk, krigföring, sjöfart och bergshantering. Kartläggningar av extrema väderförhållanden kan vara ett annat användningsområde, liksom regionala jämförelser.

Databasen skapades för projektet ”En svensk klimathistoria för nya tiden”, finansierat av Vetenskapsrådet 2006-2008, med fortsättning i projektet ”European climate of the last millennium (MILLENNIUM)”, finansierat av EU FP6 år 2006-2010.

Professor Johan Söderberg, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, var initiativtagare.

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Ekonomisk-historiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: Europeiska Unionen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1500-04-12 – 1870-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Finland

Geografisk beskrivning: Databasen specificerar geografiskt område från dagens nationsgränser ned till situationen på enskilda gårdar eller sockennivå.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Leijonhufvud, L., Wilson, R., Moberg, A., Söderberg, J., Retsö, D., Söderlind, U. Five centuries of Stockholm winter/spring temperatures reconstructed from documentary evidence and instrumental observations. Climatic Change 101, 109–141 (2010).
DOI: https://doi.org/10.1007/s10584-009-9650-y

Retsö, D. Documentary evidence of historical floods and extreme rainfall events in Sweden 1400–1800, Hydrol. Earth Syst. Sci., 19, 1307–1323 (2015)
DOI: https://doi.org/10.5194/hess-19-1307-2015

Wetter, O., Pfister, C., Werner, J.P., Retsö, D., Söderberg, J. et al. The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 – a worst case. Climatic Change 125, 349–363 (2014)
DOI: https://doi.org/10.1007/s10584-014-1184-2

Edvinsson, R., Leijonhufvud, L., Söderberg, J. "Väder, skördar och priser i Sverige", Agrarhistoria på många sätt: 28 studier om människan och jorden, red. B. Liljewall et al., Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2009, 115-136
ISBN: 9789185205912

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Klimathistorisk databas för Sverige 1500-1870

Beskrivning

Databasen innehåller ett stort antal samtida beskrivningar för perioden 1500–1870 från olika typer av dokument — direkta observationer i dagböcker, kamerala notiser om verksamheter som har påverkats av väderförhållanden, brevsamlingar, tidningsartiklar etc. — av väderförhållanden i Sverige inom nuvarande gränser.


** Databasens filstruktur och innehåll:

Databasen är samlad i ett kalkylark (xlsx). Samma information presenteras också i en semikolon-separerad textfil (csv) (teckenuppsättning: Wes

... Visa mer..

Version 1

Citering

Johan Söderberg, Lotta Leijonhufvud, Dag Retsö, Ulrica Söderlind, Anders Moberg. Stockholms universitet (2021). Klimathistorisk databas för Sverige 1500-1870. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/a731-9n75

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Johan Söderberg - Stockholms universitet, Ekonomisk-historiska institutionen orcid

Lotta Leijonhufvud - Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier orcid

Dag Retsö - Stockholms universitet, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer orcid

Ulrica Söderlind - Umeå universitet, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap orcid

Anders Moberg - Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1500-04-12 – 1870-12-31

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-01-01–2010-12-31

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2021-02-01