Effects of normocaloric vs. hypocaloric enteral nutrition on whole-body protein turnover in critically ill patients

Skapare/primärforskare:

Olav Rooyackers - Karolinska Institutet

Martin Sundström Rehal - Karolinska Institutet orcid

Beskrivning:

Det råder osäkerhet huruvida enteral kaloritillförsel i nivå med uppmätt energibehov (EE) kan minska proteinkatabolism hos intensivvårdspatienter. Studiens syfte var att undersöka huruvida enteral nutrition motsvarande 100% av EE resulterade i en förbättrad helkropps-proteinbalans jämfört med 50% av ordinerad nutrition.

Intensivvårdspatienter med invasiv ventilatorbehandling och etablerad enteral nutrition (>80% av EE) rekryterades och randomiserades till hel- eller halv tillförsel av ordinerad näring under 24 timmar, vartefter behandlingen ändrades till den andra tilldelningen i ytterligare ett dygn. Helkropps-proteinbalans bestämdes efter 24 och 48 timmar med stabila isotoptracers.

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Anestesi och Intensivvård/CLINTEC

Skapare/primärforskare:

Olav Rooyackers - Karolinska Institutet

Martin Sundström Rehal - Karolinska Institutet orcid

Medverkande:

Felix Liebau - Karolinska Institutet

Jan Wernerman - Karolinska Institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 1260

Beskrivning:

Det råder osäkerhet huruvida enteral kaloritillförsel i nivå med uppmätt energibehov (EE) kan minska proteinkatabolism hos intensivvårdspatienter. Studiens syfte var att undersöka huruvida enteral nutrition motsvarande 100% av EE resulterade i en förbättrad helkropps-proteinbalans jämfört med 50% av ordinerad nutrition.

Intensivvårdspatienter med invasiv ventilatorbehandling och etablerad enteral nutrition (>80% av EE) rekryterades och randomiserades till hel- eller halv tillförsel av ordinerad näring under 24 timmar, vartefter behandlingen ändrades till den andra tilldelningen i ytterligare ett dygn. Helkropps-proteinbalans bestämdes efter 24 och 48 timmar med stabila isotoptracers.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-12-14 — 2018-03-05

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Stockholms län

Population:

Vuxna intensivvårdspatienter med invasiv ventilatorbehandling och inspiratorisk syrgasfraktion =/< 0.6

Studiedesign:

Experimentell studie

Etikprövning:

Stockholm — dnr 2016/76-31/4

Studie kopplad till biobank:

Ja

Finansiering:

Stockholms läns landsting — dnr 563170

Vetenskapsrådet — dnr 04210

Ladda ner metadata:

Version 1:

Effects of normocaloric vs. hypocaloric enteral nutrition on whole-body protein turnover in critically ill patients

Citeringsförslag:

Olav Rooyackers, Martin Sundström Rehal. Karolinska Institutet, Anestesi och Intensivvård/CLINTEC (2020). Effects of normocaloric vs. hypocaloric enteral nutrition on whole-body protein turnover in critically ill patients. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/b1e8-fg58

Skapare/primärforskare:

Olav Rooyackers - Karolinska Institutet

Martin Sundström Rehal - Karolinska Institutet orcid

Beskrivning:

Se beskrivning av datafilerna i den engelska versionen av katalogposten

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-02-15 — 2018-03-07

Datakälla: Biologiska prover

Publicerad: 2020-07-01