Effects of normocaloric vs. hypocaloric enteral nutrition on whole-body protein turnover in critically ill patients

Skapare/primärforskare

Olav Rooyackers - Karolinska Institutet

Martin Sundström Rehal - Karolinska Institutet orcid

Beskrivning

Det råder osäkerhet huruvida enteral kaloritillförsel i nivå med uppmätt energibehov (EE) kan minska proteinkatabolism hos intensivvårdspatienter. Studiens syfte var att undersöka huruvida enteral nutrition motsvarande 100% av EE resulterade i en förbättrad helkropps-proteinbalans jämfört med 50% av ordinerad nutrition.

Intensivvårdspatienter med invasiv ventilatorbehandling och etablerad enteral nutrition (>80% av EE) rekryterades och randomiserades till hel- eller halv tillförsel av ordinerad näring under 24 timmar, vartefter behandlingen ändrades till den andra tilldelningen i ytterligare ett dygn. Helkropps-proteinbalans bestämdes efter 24 och 48 timmar med stabila isotoptracers.

Skapare/primärforskare

Olav Rooyackers - Karolinska Institutet

Martin Sundström Rehal - Karolinska Institutet orcid

Medverkande

Felix Liebau - Karolinska Institutet

Jan Wernerman - Karolinska Institutet

Identifierare

SND-ID: SND 1260

Beskrivning

Det råder osäkerhet huruvida enteral kaloritillförsel i nivå med uppmätt energibehov (EE) kan minska proteinkatabolism hos intensivvårdspatienter. Studiens syfte var att undersöka huruvida enteral nutrition motsvarande 100% av EE resulterade i en förbättrad helkropps-proteinbalans jämfört med 50% av ordinerad nutrition.

Intensivvårdspatienter med invasiv ventilatorbehandling och etablerad enteral nutrition (>80% av EE) rekryterades och randomiserades till hel- eller halv tillförsel av ordinerad näring under 24 timmar, vartefter behandlingen ändrades till den andra tilldelningen i ytterligare ett dygn. Helkropps-proteinbalans bestämdes efter 24 och 48 timmar med stabila isotoptracers.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-12-14 — 2018-03-05

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Population

Vuxna intensivvårdspatienter med invasiv ventilatorbehandling och inspiratorisk syrgasfraktion =/< 0.6

Studiedesign

Experimentell studie

Data innefattar personuppgifter

Nej

Etikprövning

Stockholm — dnr 2016/76-31/4

Studie kopplad till biobank

Ja

Finansiering

Finansiär: Stockholms läns landsting

Diarienummer hos finansiär: 563170

Finansiär: Vetenskapsrådet

Diarienummer hos finansiär: 04210

Ladda ner metadata

Version 1

Ladda ner citering

Effects of normocaloric vs. hypocaloric enteral nutrition on whole-body protein turnover in critically ill patients

Citering

Olav Rooyackers, Martin Sundström Rehal. Karolinska Institutet, Anestesi och Intensivvård/CLINTEC (2020). <em>Effects of normocaloric vs. hypocaloric enteral nutrition on whole-body protein turnover in critically ill patients</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/b1e8-fg58">https://doi.org/10.5878/b1e8-fg58</a>

Skapare/primärforskare

Olav Rooyackers - Karolinska Institutet

Martin Sundström Rehal - Karolinska Institutet orcid

Beskrivning

Se beskrivning av datafilerna i den engelska versionen av katalogposten

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Biologiska provtagningar

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-02-15 — 2018-03-07

Datakälla: Biologiska prover

Publicerad: 2020-07-01