Common Pool Resources (CPR) - Survey on Communal Forestry/Woodlot

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Economics Department

Beskrivning

The general objective of this survey is to study household behavior regarding communally managed forest resources. The data to be generated from this survey will be used by researchers...

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Economics Department

Identifierare

SND-ID: SND 1262

Beskrivning

The general objective of this survey is to study household behavior regarding communally managed forest resources. The data to be generated from this survey will be used by researchers...

Språk

Engelska

Spanska

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 — 2012-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete) rorid

Finansiär: Environment for Development Initiative

Version 1

Ladda ner citering

Dataset 1

CPR - Community Forest/Woodlot - Institutional Characteristics Survey Data

Citering

Zenebe Gebregziabher. Göteborgs universitet, EfD Ethiopia (2020). <em>CPR - Community Forest/Woodlot - Institutional Characteristics Survey Data</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/59mk-r902">https://doi.org/10.5878/59mk-r902</a>

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Economics Department

Beskrivning

Community-level survey data on institutional characteristics. The survey was conducted in 2012.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-02-01 — 2012-04-30

Version 1

Ladda ner citering

Dataset 2

CPR - Community Forest/Woodlot - Biophysical Attributes Survey Data

Citering

Zenebe Gebregziabher. Göteborgs universitet, EfD Ethiopia (2020). <em>CPR - Community Forest/Woodlot - Biophysical Attributes Survey Data </em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1. <a href="https://doi.org/10.5878/93eh-kj05">https://doi.org/10.5878/93eh-kj05</a>

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Economics Department

Beskrivning

Community-level survey data on biophysical attributes of different forest groups in Ethiopia The survey was conducted in 2012.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 — 2012-12-31

Publicerad: 2020-10-12
Senast uppdaterad: 2021-01-26