Common Pool Resources (CPR) - Survey on Communal Forestry/Woodlot

SND-ID: SND 1262

Den här studien är en del av samlingen Environment for Development

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Economics Department

Beskrivning

The general objective of this survey is to study household behavior regarding communally managed forest resources. The data to be generated from this survey will be used by researchers...

Språk

Engelska

Spanska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Environment for Development, Handelshögskolan

Finansiering 1

  • Finansiär: Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete) rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: Environment for Development Initiative
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 – 2012-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Etiopien

Publikationer
Dataset 1
CPR - Community Forest/Woodlot - Institutional Characteristics Survey Data

Beskrivning

Community-level survey data on institutional characteristics. The survey was conducted in 2012.

Version 1

Citering

Zenebe Gebregziabher. Göteborgs universitet (2020). CPR - Community Forest/Woodlot - Institutional Characteristics Survey Data. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/59mk-r902

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Economics Department

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-02-01 – 2012-04-30

Dataset 2
CPR - Community Forest/Woodlot - Biophysical Attributes Survey Data

Beskrivning

Community-level survey data on biophysical attributes of different forest groups in Ethiopia The survey was conducted in 2012.

Version 1

Citering

Zenebe Gebregziabher. Göteborgs universitet (2020). CPR - Community Forest/Woodlot - Biophysical Attributes Survey Data . Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/93eh-kj05

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Zenebe Gebregziabher - Mekele University, Economics Department

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 – 2012-12-31

Publicerad: 2020-10-12
Senast uppdaterad: 2021-09-06