Dar es Salaam Urban Parks and Green areas Survey - 2016

SND-ID: SND 1270

Den här studien är en del av samlingen Environment for Development

Skapare/primärforskare

Bayela Tibesigwa - University of Dar es Salaam

Beskrivning

The survey is part of a project on Ecosystem Services Accounting for Development (ESAfD) in six different countries: Beijing (China), San José (Costa Rica), Addis Ababa (Ethiopia), Nairobi (Kenya), Cape Town (South Africa), and Dar es Salaam (Tanzania). The surveys were jointly designed. However, local surveys are contingent to local realities. The ESAfD project is jointly executed by the Environment for Development (EfD) initiative and the Swedish Environmental Protection Agency (SEPA), and funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). The objective of the project is to conduct ecosystem services valuation using techniques robust with the System of National Accounts (SNA). By rigorously linking biophysical and socioeconomic data, the results are relevant not only for national accounting but also for local and regional landscape planning.
This submission consists of data from Dar es Salaam Urban Parks and Green areas Survey collected by EfD Tanzania.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Environment for Development, Handelshögskolan

Finansiering 1

  • Finansiär: Environment for Development Initiative

Finansiering 2

  • Finansiär: Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete)

Finansiering 3

  • Finansiär: Naturvårdsverket
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tanzania

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Markanvändning och planering (CESSDA Topic Classification)
Social och ekonomisk geografi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Miljö (INSPIRE ämnesklassificering)

Publikationer
Dataset
Dar es Salaam Urban Parks and Green areas Survey - 2016

Version 1

Citering

Bayela Tibesigwa. Göteborgs universitet (2021). Dar es Salaam Urban Parks and Green areas Survey - 2016. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/exfc-bd50

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bayela Tibesigwa - University of Dar es Salaam

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-01-01 – 2016-12-31

Variabler

583

Publicerad: 2021-08-27
Senast uppdaterad: 2021-09-06